of 63998 LinkedIn

VNG wil maatregelen voor werkende armen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat gemeenten, rijksoverheid en werkgevers de handen ineenslaan om de bestaansonzekerheid van werkende armen weg te nemen. In aanloop van een rondetafelgesprek in de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt de VNG zich in een position paper hard voor acht maatregelen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat gemeenten, rijksoverheid en werkgevers de handen ineen slaan om de bestaansonzekerheid van werkende armen weg te nemen. In aanloop van een rondetafelgesprek in de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt de VNG zich in een position paper hard voor acht maatregelen.

Lastenkant

Om de 320.000 werkende armen in Nederland te helpen, wil de VNG dat bij een integrale aanpak niet alleen wordt gekeken naar de inkomenskant van het probleem, maar ook naar de lastenkant en beleidsterreinen naast het sociaal domein. Zo wijst de VNG op het belang van een betaalbare energietransitie, goede gezondheidszorg en de noodzaak om genoeg betaalbare woningen bij te bouwen.

 

Cao-lonen laten meestijgen met inflatie

Ook moet er meer inkomenszekerheid komen met het oog op de toenemend flexibele arbeidsmarkt. Door een snellere verrekening van de inkomsten uit deeltijdwerk van bijstandsgerechtigden, zijn er minder verrekeningen achteraf door de belastingdienst nodig. De VNG vindt daarnaast dat de cao-lonen, en dan met name die van de lage en de middeninkomens beter moeten meestijgen met de inflatie. In het position paper wordt tevens gepleit voor een sterke vereenvoudiging van het toeslagenstelsel en de minimaregelingen. Daarin schuilt volgens de VNG de sleutel voor de beste preventie. Ook moet de rijksincasso op korte termijn op de schop.

 

Gerichte en proactieve aanpak

Daarnaast wil de VNG dat het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau de doelgroep van werkende armen voor gemeenten in beeld brengt om een gerichte aanpak mogelijk te maken. Om zo’n gerichte aanpak ook proactief te kunnen maken, moeten belemmeringen van informatie-uitwisseling gerelateerd aan privacywetgeving worden weggenomen. Om het bereik van het beleid richting werkende armen te vergroten is een grondslag voor gegevensuitwisseling nodig in de Participatiewet.

 

Goed werkgeverschap

Tot slot roept de VNG werkgevers op tot wat zij ‘goed werkgeverschap’ noemt. Kleine oproepcontracten, en banen met gebrekkige secundaire arbeidsvoorwaarden dragen volgens de VNG in belangrijke mate bij aan armoede onder werkenden. Het rijk zou daarvoor een coalitie kunnen opzetten met grote werkgevers in lagelonenbranches om ervoor de zorgen dat werknemers met geldproblemen voor hun werkgevers op regelingen en zonodig schuldhulpverlening worden gewezen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Conny Heemskerk (Alliantiemanager Wonen, Zorg en Welzijn) op
Prachtig initiatief. Probleem wordt steeds groter. Kijk vooral ook naar de woonlasten. In Amsterdam heb ik een samenwerking begeleid om de woonlasten terug te dringen: gemeente betaalde mee, woningcorporaties passen de huren aan op het inkomen van de bewoners. Naar beneden wel te verstaan.
Door Bertduss (Kijkert) op
De VNG wil er nog 160.000 bij gezien het loonbod dat is gedaan aan gemeenteambtenaren. en dan dit..................
Tot slot roept de VNG werkgevers op tot wat zij ‘goed werkgeverschap’ noemt....

Een gotspe!!!
Door Alex op
Lage inkomensvoordeel afschaffen is wat de politiek kan doen, de wirwar aan regelingen aanpakken voor werkende armen, en als laatste; de PVDA schuld laten bekennen dat zij in Rutte 2 het leven voor veel mensen alleen maar moeilijker heeft gemaakt.
Door Schuld van politiek, overheid en werkgevers (Schuld van politiek, overheid en werkgevers) op
Werkende armen, nee in Nederland bestaat dit niet.

Overheid en werkgevers hebben misbruik gemaakt van arbeiders d.m.v. een doortrapt plan.

Men heeft heeft o.a. Polen naar NL gehaald en lage salarissen betaald.

Daarmee heeft men de NL salarissen weten te drukken met als gevolg flex banen, 40 uur werken en een te laag salaris.

Een duidelijk vooropgezet plan om NL werknemers uit te buiten, dit onder de mom van nodig voor de economie en anders hadden ze helemaal geen werk.

Belastingen omhoog en de energielasten gaan verdubbelen de komende 10 jaar, hoe knecht ik het volk.

Maar men vergeet een ding, wat de burger niet krijgt, gaat hij pakken op den duur en verdeel en heers werkt dan niet meer. Zeg maar zo, een wettige opschoning zal plaatsvinden.
Door Karel van Klaveren op
Ruim 300.000 werkenden zijn arm in ons land. Waarom? Wel, heel simpel, vanwege de achterlijke lastenverzwaringsmaatregelen van de kabinetten Rutte 1 t/m 3. Nu zijn er verlagingen afgesproken voor de inkomstenbelasting, maar daar profiteert pas 2x modaal van. En ondertussen heeft dit kabinet de BTW op dagelijkse producten met 50% verhoogd en een extra energiebelasting ingevoerd. Gevolg: In plaats van lastenverlichting nog meer verzwaring voor de laagste inkomensgroepen.

Maar dit soort analyses is aan de VNG niet besteed. Die gaan waarschijnlijk weer allerlei lapmiddelen voorstellen.

Er is slechts 1 serieuze oplossing: Verlaag het tarief van de laagste belastingschijf met minimaal 5%. Dat helpt de minima tenminste!
Door Henk op
De VNG is de rechterhand van de VVD. VNG/VVD korten de pensioenen, komen zelf met slecht cao s, komen beloften niet na ( iedereen zou er op vooruitgaan toch?) en laten rijken rijker worden.