of 65101 LinkedIn

Terugtrekken verzekeraars uit minimapolissen wekt zorg

Zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis trekken zich de laatste tijd terug uit de minimapolissenregelingen van meerdere gemeenten. Het is de vraag of de minimapolissen in de huidige vorm lang houdbaar zijn.

Zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis trekken zich de laatste tijd terug uit de minimapolissenregelingen van meerdere gemeenten. Het is de vraag of de minimapolissen in de huidige vorm lang houdbaar zijn.

Terugtrekken omwille van kerngebied

Menzis laat desgevraagd weten dat het ervoor kiest zich uit de minimapolissen in dertig gemeenten terug te trekken omdat het de samenwerking met gemeenten in het eigen kerngebied wil intensiveren. In de regio’s waar Menzis zich terugtrekt, zegt de zorgverzekeraar te weinig inkoopkracht en geen optimaal netwerk van klanten en zorgaanbieders te hebben. Volgens een woordvoerder heeft Menzis de desbetreffende gemeenten afgelopen maanden geïnformeerd en is het met de betrokken gemeenten in gesprek voor een goede afwikkeling. ‘Daarbij kijken we er ook naar of de genoemde einddatum realistisch is, of dat er wellicht nog een jaar uitstel nodig is’, aldus de woordvoerder.

 

Meerdere partijen

Marlies Stokman, contractmanager sociaal domein bij de gemeente Lelystad, waar Menzis zich ook terugtrok, laat weten dat de minima van Lelystad zich via de gemeente nog altijd kunnen verzekeren voor ziektekosten. ‘Wij zitten voorlopig goed. Het nieuws dat Menzis zich ging terugtrekken naar haar kerngebied kwam voor ons niet uit de lucht vallen. Bovendien hadden wij al heel lang meerdere partijen waarmee we samenwerkten voor de minimapolissen. Toen eerder Zilveren Kruis besloot zich terug te trekken, zijn we al een contract aangegaan met De Friesland.’

 

Minimapolissen onaantrekkelijk voor verzekeraars

Ondanks dat Lelystad hoog en droog zit, is Stokman niet gerust op de terugtrekkende beweging van de zorgverzekeraars: ‘Ik maak me wel zorgen om de ontwikkeling rond collectieve verzekeringen. Vooral bij de minimapolissen gaat het om verzekeringen voor een kwetsbare groep. Mensen met een laag inkomen hebben vaker een hoge zorgvraag waardoor de minimapolissen voor de verzekeraars een relatief onaantrekkelijk product zijn om aan te bieden. Wanneer het collectieve aanbod en de gemeentelijke bijdrage weg zouden vallen bestaat de kans dat er betalingsachterstanden ontstaan of dat mensen zich niet adequaat verzekeren waardoor zorgmijding en een toenemend beroep op bijzondere bijstand tot de risico’s behoren.’

 

Gesprekken zorgverzekeraars en VNG

In Apeldoorn trok Menzis zich terug uit een vijfjarencontract. Wethouder Mark Sandmann zei destijds toe zich persoonlijk in te spannen om de gevolgen voor de 6.000 minimapolishouders zoveel mogelijk te beperken en een overbrugging voor 2019 te garanderen. Een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn laat aan Binnenlands Bestuur weten dat inmiddels is overeengekomen dat Menzis de minimapolis er tot eind 2019 zal blijven aanbieden. Een woordvoerder de gemeente Assen, waar Zilveren Kruis zich voor Menzis al terugtrok, kan nog niet dieper ingaan op de kwestie. Over eventuele zorgen om het voortbestaan van de minimapolissen of de gesprekken met zorgverzekeraars daarover kan ook de VNG nog niets zeggen.

 

Bedrijfseconomisch verantwoord

Zilveren Kruis trok zich eerder terug uit minimapolissen in Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo omdat die niet langer kostendekkend waren voor de zorgverzekeraar. De VNG liet daarom onderzoek uitvoeren naar de minimapolissen, waaruit juist bleek dat zowel zorgverzekeraars als gemeenten tevreden zijn met de werking van de minimazorgpolissen. Wel zouden grotere landelijke zorgverzekeraars kritischer zijn dan kleine verzekeraars die vooral regionaal werken. Hoofdzaak voor de zorgverzekeraars is vooral dat de minimapolissen bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

 

Alternatief

Bij vergelijking van verschillende scenario’s bleek dat gemeenten hogere kosten verwachten als het instrument minimapolissen ongewijzigd blijft. Als budgetten gelijk blijven terwijl het aantal gebruikers stijgt, zullen minimapolissen bovendien minder effectief zijn doordat de gemeentelijke bijdrage per gebruiker daalt. Ondanks dat zowel gemeenten als zorgverzekeraars het liefst kiezen voor een scenario waarin de minimapolissen worden doorontwikkeld, bevelen de onderzoekers wel aan dat gemeenten zich gaan beraden op een alternatief voor de minimapolissen. Volgens de onderzoekers zijn zorgverzekeraars niet van plan ‘zich op korte termijn te heroriënteren op de continuering’ van de minimazorgpolissen, maar kunnen gemeenten daar beter wel op anticiperen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door M (juridisch medewerkster) op
Aangenomen dat inkomensondersteuning in essentie van tijdelijke aard zou behoren te zijn dient de zorgverzekering aan de wensen en omstandigheden van verzekerden te voldoen vooral ook wanneer zij geen beroep meer hoeven te doen op inkomensondersteuning.
De "gemeente zorg polis" of "minimapolis" gaat uit van een situatie met bestendige inkomensondersteuning.
Er zou derhalve veel meer moeten worden bevorderd dat gemeenten dergelijke "winkelnering" stoppen en haar rechthebbenden stimuleert om een polis te kiezen die aansluit bij hun behoeften ook als zij geen beroep hoeven doen op inkomensondersteuning.
Wellicht dat een tegemoetkoming in de premie kan worden aangeboden voor de bewust gemaakte poliskeuze.
Door Erik Feijen (Accountmanager) op
Het klopt inderdaad dat Menzis en Zilveren Kruis zich uit de markt van de gemeentepolissen terugtrekken. Ik ben trots en blij dat ik bij Salland Zorgerzekeringen werk. Wij zien ook dat de rendementen voor deze producten te wensen overlaten, maar wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. In plaats van dat we ons terug trekken zal het marktaandeel bij ons per 1-1-2019 sowieso verdubbelen. We zijn met 9 gemeenten in Gelderland en Overijssel in gesprek om te kijken of we de leemte van de andere verzekeraars volgend jaar op kunnen vullen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Alexander (oud-raadslid). Het sociaal besef behoort niet primair te worden geleverd door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars behoren pakketten samen te stellen die voor iedereen gelden. Het creëren van afzonderlijke regelingen werkt slechts inefficiëntie en dus hogere kosten voor verzekeringen in de hand.
Sociaal besef behoort in de eerste plaats door de Overheid te worden geleverd door minima dusdanige uitkeringen te verstrekken dat zij kunnen voldoen aan de normale verplichtingen (zorgverzekering, nutsvoorzieningen, huur en levensbehoeften). Ter voorkoming van grote schulden zouden minima, die niet aan hun verplichtingen voor zorgverzekering, nutsvoorzieningen en huur voldoen, vervolgens na tweemaal in de fout te zijn gegaan wettelijk moeten worden verplicht tot automatische afschrijving of cessie van een deel van de uitkering voor de genoemde zaken.
Door Anne (Beleidsadviseur Wmo) op
In de gemeenten waar ik als interim beleidsadviseur heb gewerkt, heb ik gemerkt dat de prijs van de polissen dusdanig hoog was dat mensen met een minimum inkomen liever kiezen voor een goedekope budgetpolis van een andere verzekeraar. Mensen vinden, in hun geval logisch, de voorwaarden minder belangrijk dan de prijs. Persoonlijk vind ik ook de prijs van de minimapolissen erg hoog als ik kijk naar mijn eigen polis met goede voorwaarden. Ik vraag me dan ook af hoe hoog het percentage mensen met een minimum inkomen is dat gebruikmaakt van het aanbod van hun gemeente. Het verbaast me dan ook niet dat zorgverzekeraars zich terugtrekken. Er zit voor hen enorm veel werk in onderhandelingen met gemeenten en daarna het verwerken van relatief weinig klanten via sociale zaken.
Door Alexander (oud-raadslid) op
Ik zie verschillende formuleringen, van relatief onaantrekkelijk product tot bedrijfseconomisch onverantwoord. Als dat laatste het geval is, zou het toch eerst publiekelijk aangetoond moeten kunnen worden. Je mag van een zorgverzekeraar toch enig sociaal besef mogen verwachten?