of 63372 LinkedIn

Problemen CAK hinderden zorgverlening

Er zijn ernstige tekortkomingen bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK ondersteunt gemeenten bij dienstverlening in de zorg, maar de problemen raakten juist burgers. Volgens minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA) moet het CAK eerst de basis op orde krijgen.

Er zijn ernstige tekortkomingen bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK ondersteunt gemeenten bij dienstverlening in de zorg, maar de problemen raakten juist burgers. Volgens minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA) moet het CAK eerst de basis op orde krijgen.

Stapeling van problemen

Uit een evaluatie door adviesbureau Andersson Elffers Felix blijkt dat er tekortkomingen zijn ‘op het gebied van ICT, werkprocessen, cultuur, verantwoordingsinformatie, interne sturing en de checks and balances’, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. De toename van taken bij het CAK zorgde voor een onoverzichtelijke ICT-structuur en de stapeling van problemen raakte niet alleen de gegevensstromen, maar ook de burger. Zo ontstonden er bijvoorbeeld stapelfacturen (hoge facturen die jaren later nog komen).

 

Foutieve of verlate gegevens

Gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoren en de Belastingdienst wisselen gegevens uit met het CAK over zorggebruik door burgers. Voor gemeenten stelt het CAK de verschuldigde eigen bijdrage van burgers vast op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en int dat bedrag ook. ‘Problemen die voortkomen uit foutieve of verlate aanlevering van gegevens door ketenpartners’, legt het adviesbureau uit, ‘kunnen betekenen dat een probleem ontstaat dat uiteindelijk bij de burger terecht komt.’

 

Interne checks niet op orde

Het CAK heeft moeite met gemeenten en zorgaanbieders te prikkelen om correcte gegevens tijdig aan te leveren. ‘Het CAK heeft in elk geval niet de (wettelijke) middelen om dit af te dwingen’, schrijft het adviesbureau. Maar de ketenpartners geven aan dat zij geen reactie kregen als de gegevens niet deugden. ‘Het CAK had de interne checks vaak niet voldoende op orde, waardoor verkeerde gegevensaanlevering ook tot verkeerde facturatie richting de klant leidde.’

 

Op orde brengen

‘In de evaluatieperiode zijn er significante tekortkomingen geconstateerd’, concludeert Andersson Elffers Felix. Het adviesbureau raadt aan, en dat is volgens De Jonge de komende jaren ook de ‘absolute prioriteit’, om eerst de basis op orde te brengen. De evaluatieperiode was van 2013 tot 2018 en het CAK is reeds met een veranderprogramma bezig om de zaken op orde te brengen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het is toch wel zeer opvallend dat het juist bij veel Rijks instellingen en organisaties een (grote) bende en weinig ontwikkeld gebied is op het onderdeel automatisering. Hoogtijd dat er bij het Rijk eens schoonschip wordt gemaakt en een frisse wind gaat waaien.
Door Ria Huisman (directeur ) op
Ook door aanlevering foutieve bedragen aan het UWV werden de clienten benadeeld.