of 60220 LinkedIn

35 miljoen erbij in strijd tegen laaggeletterdheid

Het kabinet trekt komende jaren fors meer uit om het bereik en de kwaliteit van het laaggeletterdheidsbeleid te verbeteren, meldt de rijksoverheid. Aanvullend op het jaarlijkse budget van 60,4 miljoen euro, krijgen de gemeenten er tot en met 2024 jaarlijks tot 7 miljoen euro bij.

Het kabinet trekt komende jaren fors meer uit om het bereik en de kwaliteit van het laaggeletterdheidsbeleid te verbeteren, meldt de rijksoverheid. Aanvullend op het jaarlijkse budget van 60,4 miljoen euro, krijgen de gemeenten er tot en met 2024 jaarlijks tot 7 miljoen euro bij.

1,3 miljoen laaggeletterden

Met dat geld moeten extra handen en voeten gegeven worden aan de ambities van de rijksoverheid en gemeenten om het aantal laaggeletterden in Nederland , zo’n 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar, terug te brengen. Daarin is afgelopen jaren met het ‘Tel mee met taal’ al een slag gemaakt. Zo hebben de meeste gemeenten inmiddels een taalpunt of taalhuis waar inwoners kunnen informeren naar het plaatselijke aanbod in taalcursussen en -onderwijs, en verwijzen bijvoorbeeld gemeentelijke afdelingen schuldhulpverlening door naar deze taalhuizen.

 

Meer begrip kwaliteit nodig

De rijksoverheid geeft echter ook aan dat nog maar een deel van de gemeenten de aanpak van laaggeletterdheid een onderdeel heeft gemaakt van het participatiebeleid in het sociaal domein. Ook heeft nog niet elke gemeente heeft een kwaliteitskader voor het taallessenaanbod en is er meer begrip van kwaliteit en mogelijkheid tot sturing nodig. Tot slot willen de betrokken bewindslieden Van Engelshoven (Onderwijs Cultuur en Wetenschap, D66), De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) en Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) dat de kwaliteit van taalinterventies ‘meetbaar, onderling vergelijkbaar en openbaar beschikbaar’ wordt. Eén van de hoofddoelen van het laaggeletterdheidsbeleid is om komende jaren meer bereik te realiseren, voornamelijk onder de groep laaggeletterden met Nederlands als moedertaal. Tweede hoofddoel is om meer kennis en transparantie te hebben over het taalaanbod. In 2024 moeten alle gemeenten de regie over de zogeheten aanpak basisvaardigheden strak in handen hebben.

 

Afspraken in alle arbeidsmarktregio’s

De regering neemt daarom een tiental maatregelen. Eén van die maatregelen is dat elke arbeidsmarktregio bestuurlijke afspraken moet maken over uitbreiding van het bereik en de doelgroepen waarop zij wil focussen. Centrumgemeenten krijgen tot en met 2024 jaarlijks een extra bedrag oplopend tot 7 miljoen euro per jaar ter beschikking. Dat geld is vrij besteedbaar voor deskundigheidsbevordering, preventie, samenwerking en werving van cursisten. Voor uitwisseling van expertise tussen gemeenten wordt een landelijks ondersteuningsprogramma opgezet. Het rijk wil samen met de gemeenten komen tot een betere controle op de kwaliteit van niet-diplomagerichte taalcursussen en de gemeentelijke inkoop daarvan. Omdat bij de aanbieders met een groot bereik wordt verwacht dat zij ook taalcursussen aanbieden aan inburgeraars, wil de rijksoverheid die kwaliteitsborging zoveel mogelijk laten aansluiten bij die van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.