Advertentie
sociaal / Nieuws

Steeds minder banen in de sector jeugdzorg

Het aantal banen in de sector jeugdzorg daalt fors de komende jaren. Daarentegen gaat het weer beter in de kinderopvang.

16 februari 2016

Door de decentralisatie van de jeugdzorg, krimpt het aantal banen in die sector. Dat blijkt uit cijfers van UWV. Tussen 2015 en 2018 rekent UWV op een daling van bijna 3000 banen. In de kinderopvang, waar het aantal banen de laatste jaren fors afnam, gaat het juist weer beter.

Tien procent
UWV schrijft het dalend aantal banen in de jeugdzorg toe aan de decentralisaties en de lagere budgetten die gemeenten voor de nieuwe taken hebben gekregen en aan de vorming van wijkteams. De banenkrimp zet naar verwachting de komende jaren door. Tussen 2015 en 2018 gaat het om een daling van ruim 2.900 werknemers, een krimp van tien procent. Door de krimp zijn de baankansen voor jeugdzorgmedewerkers beperkt. Bovendien wordt steeds vaker samengewerkt in sociale wijkteams waardoor werk dat eerder alleen door jeugdzorg werd gedaan nu ook breder kan worden aanbesteed.


Welzijn
In de welzijnssector blijft het aantal banen de komende tijd stabiel, is de verwachting. Tussen 2010 en 2013 daalde het aantal werknemers met 14 duizend, maar sindsdien is de daling gestopt. UWV verwacht geen verdere veranderingen. Hoewel de budgetten voor het welzijnswerk verlaagd zijn, ontstaan ook nieuwe kansen. Zo zullen welzijnsorganisaties zich aanpassen aan nieuwe markten, nieuwe werkwijzen toepassen en meer samenwerken met andere instellingen in sociale wijkteams. Hoe deze nieuwe samenwerkingen in de praktijk precies uit zullen pakken, is een vraag waar UWV nog geen antwoord op heeft.


Kinderopvang
In de kinderopvang, waar het aantal werknemers tussen 2011 en 2014 met 23 duizend afnam, een daling van 24 procent, gaat het juist beter. In 2016 is er volgens de prognose van UWV voor het eerst weer sprake van een stijging in het aantal banen. Voor de periode 2015-2018 wordt een stijging van 9000 banen verwacht. De verhoging van de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2016 speelt hierbij een belangrijke rol. Het kabinet trekt 290 miljoen extra uit voor de reguliere kinderopvangtoeslag. Daarnaast speelt de aantrekkende economie een rol. Doordat steeds meer ouders werk vinden wordt er naar verwachting vaker een beroep gedaan op formele kinderopvang.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hannes Haganum / kritisch lezer
Het is toch een puinhoop in die sector. Het zou gemeentes sieren als men de hele sector zou saneren en opnieuw gaan opzetten met goed en onafhankelijk personeel. Personeel uit de oude organisatie kan zich dan bijscholen en opnieuw solliciteren. Wie corrupt is en cliënten omkoopt met beltegoed, alcohol of drugs, zou juridisch vervolgd moeten worden en ontslagen. Helaas zal ook de leiding niet onbesmet zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Onze vrolijke burger weet niet waarover hij schrijft. Het artikel gaat niet over personeel van jeugdzorginstellingen, maar over het personeel van de bureaus Jeugdzorg. De kennis en ervaring die daar zit wordt onvoldoende benut door de gemeenten die de jeugdzorg als taak gekregen hebben van de provincie maar onvoldoende geld daarvoor hebben en dus hun vaak onbekwame medewerkers het werk laten doen in plaats van het Bureau Jeugdzorg in te schakelen. Ondertussen zijn de wachtlijsten tot onaanvaardbare lengte gegroeid en is het wachten op het eerste dodelijke incident.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie