Advertentie
sociaal / Nieuws

Stijging gebruik jeugdhulp zet door

In 2021 kreeg 10 procent van alle jongeren in Nederland jeugdhulp.

29 april 2022
sociaal-werk-gezin-jeugdhulp-jeugdzorg-bescherming.jpg

Bijna 450 duizend jongeren kregen in 2021 jeugdhulp van de gemeente, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vijf jaar eerder was dat nog minder dan 400 duizend. Het aantal jongeren in een gesloten inrichting daalde daarentegen.

voorzitter en lid van de Rekenkamer Zoetermeer m/v

Rekenkamer Zoetermeer
voorzitter en lid van de Rekenkamer Zoetermeer m/v

Senior Inspecteur Toezichtgebied Security

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Senior Inspecteur Toezichtgebied Security

Stijging

Het aantal jongeren dat te maken heeft met jeugdhulp, stijgt al jaren – afgezien van een eenmalige daling in 2020. Tussen 2016 en 2021 is het aantal toegenomen met zo’n 60 duizend, blijkt uit een nieuwe publicatie van het CBS. Vergeleken met 2014 is het verschil zelfs bijna 150 duizend. In totaal kreeg 10 procent van alle jongeren in Nederland jeugdhulp in 2021. Als alleen wordt gekeken naar jongeren tot 18 jaar, is dat zelfs 13 procent.

Er is niet één oorzaak aan te wijzen die de stijging van het gebruik van de jeugdzorg verklaart. De groei van het aantal eenoudergezinnen en de inhaalslag van hulp aan jongeren met een migratieachtergrond spelen wel mee. Lees hier meer.

Gesloten inrichting

Het aantal jongeren in een gesloten inrichting daalt echter. In 2021 verbleven 1815 jongeren in een gesloten jeugdzorginrichting. Ten opzichte van 2019 is het aantal jongeren met deze vorm van jeugdzorg in 2021 afgenomen met bijna 29 procent. In de periode 2015-2019 waren jaarlijks ongeveer 2500 jongeren opgenomen in een gesloten jeugdinrichting.

Verschillen

De percentages jongeren met jeugdzorg verschillen sterk tussen gemeenten. In Vlieland, Staphorst, Westvoorne en Raalte kreeg in 2021 minder dan 6 procent van de jongeren jeugdzorg. In Tiel en Terneuzen was het aandeel jongeren met jeugdzorg groter dan 16 procent. Er zijn diverse oorzaken voor deze regionale verschillen, stelt het CBS. Sociaaleconomische omstandigheden spelen een rol, maar ook beleidskeuzen die gemeenten maken bij de inrichting van de jeugdzorg.

De term jeugdhulp verwijst naar alle vormen van hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De term jeugdzorg is breder, en beslaat naast de jeugdhulp ook de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Naast de 450 duizend jongeren die in 2021 jeugdhulp ontvingen, vielen ruim 41 duizend jongeren onder de jeugdbescherming en bijna 8 duizend hadden te maken met jeugdreclassering. In totaal waren er 461 duizend jongeren tot 23 jaar met jeugdzorg.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie