Advertentie
sociaal / Nieuws

Maatschappelijke opvang vaak ontoegankelijk

De maatschappelijke opvang (MO) is vanwege zogenoemde regiobindingseisen door centrumgemeenten slecht toegankelijk, concludeert het Trimbos Instituut naar aanleiding van onderzoek.

29 december 2017

De maatschappelijke opvang (MO) is vanwege zogenoemde regiobindingseisen door centrumgemeenten slecht toegankelijk, concludeert het Trimbos Instituut naar aanleiding van onderzoek.

Mystery guests

Het Trimbos Instituut stuurde een aantal ervaringsdeskundige mystery guests naar 43 centrumgemeenten om aan den lijve te ondervinden hoe (on)toegankelijk de daklozenopvang is. Sommige centrumgemeenten werden meerdere malen bezocht. Van de aanmeldingen resulteerde 51 procent in opvang, soms van tijdelijke aard. Twee derde van de afwijzingen werd onder meer gemotiveerd met de reden dat de aanmelder niet genoeg binding had met de regio rond de desbetreffende centrumgemeente. In zo’n 40 procent van de afwijzingen was het ontbreken van regionale binding de enige reden.

Tussen wal en schip

Daarmee wordt de Wmo 2015 volgens het Trimbos Instituut niet nageleefd. Daarin staat dat de toegang tot MO-instellingen landelijk is, en dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het verschaffen van voldoende opvang. Door plaatselijke regiobindingscriteria vallen hulpbehoevenden volgens het Trimbos Instituut echter tussen wal en schip. Hoewel in een vorig onderzoek in 2015 minder mystery guests toegang kregen tot de maatschappelijke opvang, werd het niet voldoen aan regiobindingscriteria toen nog minder vaak als reden voor afwijzing opgevoerd.

Onder het vergrootglas

Dertien gemeenten kregen vaker dan twee keer een mystery guest op bezoek omdat de MO daar onder het vergrootglas van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ligt. In Rotterdam en Almere resulteerden alle zes aanmeldingen in afwijzingen. In Rotterdam was een gebrek aan regiobinding bij alle afwijzingen de enige reden. In Almere kregen alle mystery guests te horen dat de opvang vol is. Ook in Nijmegen kregen alle aanmelders nul op het rekest. Daar werd vijf maal aangegeven dat een gebrek aan regiobinding reden voor afwijzing is. Vier aanmelders kregen daar ook te horen dat de opvang vol is. Van de dertien gemeenten die vaker dan twee maal werden bezocht, werden relatief het minste mystery guests afgewezen in Utrecht en Oss. 

Handreiking moet duidelijker en eenduidiger

Volgens het Trimbos Instituut is het van groot belang dat de VNG-handreiking Landelijke toegankelijkheid en regiobinding maatschappelijke opvang een duidelijker en eenduidiger karakter krijgt; het begrip ‘aantoonbare binding’ wordt momenteel per gemeente nog verschillend geïnterpreteerd. ‘Ook termen zoals ‘een positief sociaal netwerk’, ‘de voorwaarden voor een succesvol traject’ of ‘gegronde redenen om tegemoet te komen aan de wens van cliënt’ zijn ruim op te vatten’, aldus de onderzoekers. Ook zouden gemeenten betere afspraken met MO-instellingen moeten maken over opvang, overdracht, plaatsing en eventuele verdere ondersteuning na een afwijzing. Daarnaast wijst het Trimbos Instituut op het belang van verder onderzoek naar de oorzaken van lokale capaciteitsproblemen. 

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

W.F.Willems / pensionado
Allemaal voor gewaarschuwd , maar ja vooral niet luisteren naar lieden die al vaker met dit bijltje hadden gehakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Leva
De Wmo is een gedrocht dat alleen op papier mooi uitziet en werkt. Kwetsbare mensen zijn nu nog meer tot de paria's van de gemeente geworden. VNG heeft de Wmo alleen binnengehaald om er financieel beter van te worden en niet voor betere belangenbehartiging van deze kwetsbare groep. De zorgplicht is nu versnipperd naar de smaak en behoeftes van de gemeente!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
eric gronert / verpleegkundig specialist OGGZ meldpunt zorg en overlast
ook in de regio breda speelt dit zeker. ook hier word gemeten met twee maten. sommige mensen mogen wel gebruik van nachtopvang maken terwijl ze uit andere regio komen. andere mensen mogen dit niet ratio hierachter is niet bekend anders dat er sprake is van financieel gewin door het niet goedkeuren want daardoor krijgen de afgewezen mensen ook geen briefadres toegewezen. dit alles is een nog groter probleem
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rina Beers / Senior beleidsmedewerker Federatie Opvang
Het zou goed zijn als Binnenlands Bestuur ook aandacht geeft aan de brief d.d. 22-12-2017 van staatssecretaris Blokhuis (VWS en directeur Kriens van de VNG aan alle 388 gemeenten (http://www.opvang.nl/files/brief_VWS_aan_gemeent … over wat gemeenten kunnen en moeten doen om dakloze mensen toegang tot opvang en tot de Basisregistratie Personen te bieden. Samenwerking en uitvoering door alle 388 gemeenten is essentieel om het aantal dakloze mensen in Nederland terug te dringen en toename van dakloosheid te voorkomen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie