Advertentie
sociaal / Nieuws

Aantal thuiszittende kinderen neemt toe

De Kinderombudsman roept leerplichtambtenaren, scholen en andere betrokkenen op om in gesprek te gaan met deze kinderen.

12 april 2024
Kind voor schoolhek
Shutterstock

Te veel kinderen zitten thuis en krijgen geen onderwijs. Het probleem is al jaren bekend, maar ondanks alle inspanningen neemt het aantal thuiszitters toe, constateert Kinderombudsman Margrite Kalverboer. Ze wil dat de minister van Onderwijs per direct in actie komt om hun situatie te verbeteren.

HR-adviseur

Eerste Kamer der Staten-Generaal
HR-adviseur

Resourcemanager COC2

JS Consultancy
Resourcemanager COC2

Jaarlijks ontvangt de Kinderombudsman tientallen klachten en hulpvragen van én over kinderen die niet naar school kunnen. Deze groep is erg divers. Het gaat deels om kinderen die vastlopen in het huidige onderwijssysteem. Voor hen is geen passende plek op school beschikbaar. Maar er zijn ook kinderen die thuiszitten omdat zij bijvoorbeeld slachtoffer zijn van pesten of discriminatie. Weer anderen gaan niet naar school omdat de ouder(s) en de school van mening verschillen over wat passend is voor het kind.

Onduidelijk

Het is onduidelijk hoeveel kinderen nu werkelijk thuiszitten zonder onderwijs, en hoeveel kinderen (een vorm van) thuisonderwijs krijgen. Volgens Kalverboer is er nog steeds geen formele definitie van de term ‘thuiszitter’. De ene organisatie hanteert een andere begripsomschrijving dan de andere.

Betrouwbare data

Maar Kalverboer weet wel: er zitten ‘heel veel kinderen thuis’. Ze vermoedt zelfs dat het er nog veel meer zijn dan we nu denken. ‘Alleen met voldoende en betrouwbare data wordt duidelijk om hoeveel kinderen het precies gaat’, zegt de Kinderombudsman. Ze verzoekt de onderwijsminister om te onderzoeken welke initiatieven werkelijk succesvol zijn, en er dus voor zorgen dat meer kinderen naar school gaan.

Geloofs- of levensovertuiging

Daarnaast maakt Kalverboer zich zorgen over het toenemend aantal vrijstellingen van de Leerplichtwet op basis van geloofs- of levensovertuiging. Er is volgens haar ‘geen tot weinig zicht’ op de kwaliteit van thuisonderwijs.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het klinkt niet populair: maar de aanpak is te soft, ontheffingen worden te gemakkelijk verleend en veel jongeren worden van jongs-af-aan in de watten gelegd en/of te weinig discipline bijgebracht.
Advertentie