Advertentie
sociaal / Nieuws

PVV wil vervolging schoolfraudes

De PVV wil dat de daders van de grootscheepse fraudes bij islamitische scholen alsnog voor de rechter worden gebracht.Ook eist de partij dat de regelingen, waarbij scholen onrechtmatig gebruikte gelden moeten terugbetalen uit de schoolreserves, worden teruggedraaid.

03 september 2011
Capaciteit
Dat stelt de fractie in Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving vrijdag in Binnenlands Bestuur. Daarin werd uit de doeken gedaan dat Justitie om onduidelijke redenen afziet van vervolging van islamitische schoolbestuurders die tussen 2004 en 2008 voor tonnen achterover hebben gedrukt.
Justitie en het ministerie van Onderwijs spelen elkaar daarbij de bal toe: volgens Justitie is de fraude in de praktijk lastig te bewijzen en kost het teveel capaciteit afgezet tegen ‘andere prioriteiten’.

Genoeg gedaan
Onderwijs stelt dat het genoeg heeft gedaan door de verdwenen gelden terug te eisen. De – veelal nieuwe – schoolbesturen moeten het geld ophoesten uit de schoolkas en zijn niet verplicht dat vervolgens weer bij de fraudeurs zelf terug te vorderen.

Spookwerknemers
Uit onderzoek van de Inspectie van Onderwijs in 2008 bleek dat bij vijftien besturen van islamitische scholen voor in totaal 4,6 miljoen euro ‘onrechtmatig is besteed’. Besturen zetten ‘spookwerknemers’ op de loonlijst en kenden zichzelf tegen de regels flinke salarissen toe. Ook werd er gerommeld met rekeningen voor leerlingenvervoer en schoonmaak. Sommige scholen spendeerden grote bedragen aan schoolreisjes naar onder meer Mekka.

Aangiftes terzijde
Aangiftes tegen de besturen van SIS Helmond/Roermond, Ibn Ghaldoun in Rotterdam en SIS Almere werden om onduidelijke redenen terzijde gelegd, blijkt uit het onderzoek van Binnenlands Bestuur. Alleen de bestuurders van SIS Heerlen/Maastricht komen op 14 september voor de rechter.

Schokkend
‘Het is schokkend dat er geen maatregelen worden genomen tegen deze fraude’, stelt PVV’er Harm Beertema in zijn – mede namens Wilders gestelde - vragen aan de minister van V & J. ‘Het kan niet zo zijn dat de boetes voor de fraude worden betaald uit het schoolbudget, met gemeenschapsgeld dus. En het is nog gekker dat fraudeurs en zelfverrijkers op islamitische scholen niet vervolgd worden’.
Volgens de PVV zijn de terugvorderingen niet bedoeld als ‘boetes voor de fraudes die door bestuurders worden gepleegd’. De partij noemt het ‘zeer onrechtvaardig dat frauderende bestuurders wegkomen met nepotisme, fraude en zelfverrijking en dat de belastingbetaler daarvoor de rekening betaalt’.

Brief
De PVV wil nu weten wat de precieze reden was om niet tot vervolging over te gaan en vraagt de minister die beslissing te herzien. Een brief van de hoofdofficier van het Functioneel Parket aan het College van Procureurs-generaal, waarin wordt uitgelegd wat de motieven zijn om in het geval van SIS Helmond/Roermond niet te vervolgen, willen Onderwijs en Justitie niet openbaar maken. Ook een samenvatting van de brief willen de departementen niet verstrekken, kreeg Binnenlands Bestuur te horen in het kader van diverse Wob-procedures (Wet openbaarheid van bestuur). Volgens de ministeries staan in de brief ‘beleidsopvattingen van het (toenmalige) kabinet die niet bedoeld zijn om openbaar te worden’.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bernadette de Wit
Volgens Jan Beerenhout, in een reactie op het nieuwsbericht elders op deze site, is de fraude gepleegd door malafide administratiekantoren en zijn de scholen niet verantwoordelijk. Hij verdedigt de schoolbesturen, goedbedoelende amateurs, tegen de administratiekantoren (hij noemt Dyade als voorbeeld) die allerlei constructies bedachten, die nu als frauduleus worden betiteld, waar de scholen in meegingen. Met de PVV betreurt ook PvdA'er en moslim Beerenhout het dat de scholen dit nu zouden moeten terugbetalen uit gemeenschapsgeld dat bedoeld is voor onderwijs.

Ik geloof Beerenhout. Niettemin legt zijn verhaal weer de fout van de NL overheid bloot om vele laaggeschoolde immigranten binnen te laten en deze groepen niet alleen te pamperen, maar hen ook nog het recht te geven op het stichten van eigen scholen.
Lees: vind het wiel maar lekker uit jongens, op kosten van het algemeen en ten koste van de jeugd; en omdat jullie zielig en gediscrimineerd heten te zijn in het heersende overheidsdiscours, mogen we jullie niets kwalijk nemen.

De noodzaak van aparte islamitische scholen is nooit aagetoond, al miauwen ze nu allemaal dat ze hun geloof op de vele NL tolerante openbare en christelijke scholen niet ten volle kunnen beleven.

Is dat zo? Op de VU en de Erasmusuniversiteit studeren al moslims gehuld in zwarte tenten, op hogescholen zijn gebeds- en wasruimtes gemaakt (apart voor meisjes en jongens want vrouwen zijn haram).
Overal wordt op scholen de ramadan geëerbiedig, die medisch onverantwoorde gewoonte die het leervermogen belet, en het suikerfeest gevierd. Basisscholen halen op verzoek van moslimse ouders kruisbeelden van de muur en serveren alleen nog halal hapjes op feestdagen; de klassieke christelijke (maar ook algemeen gevierde) feestdagen worden vaak deels geislamiseerd en in schoolboeken staat al dat 'de profeet' Mohammed in de traditie van de joodse profeten staat. Toe maar. Nooit is het genoeg.

Goed dat dit onderzoek er komt. Mocht blijken dat de administratieve dienstverleners de boosdoener zijn, ontslaat dit de scholen niet van hun verantwoordelijkheid. Iedere NL'er (d.w.z. mensen met een NL nationaliteit, niet noodzakelijk ook de bijbehorende cultuur of loyaliteit) wordt geacht de wet te kennen. Amateurisme zou in het onderwijs een doodzonde moeten zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
koop / kluiten monteur
Dit land is gek.
Wat een zootje,deze minkukels moeten zich diep schamen.
Oppakken deze jassen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard Jan de Ruiter / consulent
BB mist in deze zaak volgens mij veel nuancering. Buiten kijf staat voor mij dat fraude, wanneer aantoonbaar vervolgd behoort te worden. De argumenten van junstitie om niet tot vervolging over te gaan ken ik niet, en wordt in beide artikelen niet duidelijk gemaakt. De artikelen wekken de suggestie dat het Islamitische onderwijs anders behandeld wordt dan niet islamitsch onderwijs.Dit wordt op geen enkele wijze onderbouwd. Er is nergens een vergelijking gemaakt met ander onderwijs.
Verder worden dure schoolreisjes en fraude in één adem genoemd. Het maken van een dure schoolries is geen fraude. De wijze van financieren bepaald dat. Hierover geen woord.
Verder is het heel tendentieus om te roepen dat sommige scholen grote bedragen besteedden aan schoolreisjes naar Mekka. Andere scholen doen niet anders. De Rome reizen van de gymnasia zijn ook duur. Bedoeld BB soms dat het fout is om naar Mekka te gaan? En als BB iets anders bedoeld, wees dan duidelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rampant / trl
@GJ de Ruiter

'Ongenuanceerd' en 'tendentieus' in één reactie, knap hoor.
Wat schoolreisjes betreft, die betaalden we zelf, ofwel onze ouders.
Wat is eigenlijk jouw punt?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
chesnedy
De islamitische scholen hebben zich eindelijk ook aangepast hebben aan de door Christelijke scholen. Aldoende leert men. Vraag maar aan het CDA waarom het niet onderzocht mag worden. Dan gaat ook de beerput van fraude door christelijke scholen open. Dan zien of de PVVertjs nog vragen durven stellen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rampant / trl
Hirundea

Concretiseren graag, anders is het vage laster. Overigens is me volstrekt onduidelijk wat de PVV met christelijke scholen van doen heeft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Gewoon nu eindelijk eens afschaffen al die bijzondere scholen, dus óók de christelijke scholen. Alleen nog openbare scholen met daarin als keuzevakken de diverse geestelijke stromingen. Dan kun je als overheid beter het onderwijs op een hoger plan krijgen en het is nog veel goedkoper ook. De christelijke partijtjes zijn inmiddels zodanig geslonken dat daarvoor toch een meerderheid te vinden moet zijn, zeker na nieuwe verkiezingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
D. van Arum / adviseur
Waarom geeft men geen openheid van zaken. Overleg alle dossiers en verschuil je niet achter de WoB, als zouden dit zaken van nationaal belang zijn.

Nogmaals waarom sleept het OM uitkeringstrekkers wel voor de rechtbank en schoolbestuurders die met fraude bezighouden niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Volgens mij is het een algemeen probleem fraudeurs worden niet of nauwelijks vervolgd in NL . Ongetwijfeld is het fraudebedrag te laag ten opzichte van de capacitiet die justitie beschikbaar heeft voor fraudebestrijding. Ja ja zo worden deze afwegingen gemaakt in NL. Zo'n brief zou ik ook niet graag openbaar maken, want dan weet iedereen tot hoe hoog je kan frauderen (en kan je er een beroep op doen als je toch vervolgd wordt)

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Heaven / burger
Ach een aantal jaren geleden streek een PvdA bestuurder onterecht meer dan een ton huursubsidie op die ze weigert terug te betalen,niet zo verwonderlijk dat hun aanhang zulk gedrag kopieërt! soort zoekt soort.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie