Advertentie
sociaal / Nieuws

Jeugdzorgaanbieders zuchten onder tweede coronagolf

Een derde van de jeugdzorgaanbieders kampt met een nog forsere omzetdaling dan tijdens de eerste coronagolf. Afspraken met gemeenten maken over compensatie daarvan lukt niet tot nauwelijks. Dat blijkt uit een enquête van Jeugdzorg Nederland onder haar leden.

02 december 2020
corona-geld.jpg

Een meerderheid van de jeugdzorgaanbieders heeft flinke last van de tweede coronagolf. Een derde van de jeugdzorgaanbieders kampt met een nog forsere omzetdaling dan tijdens de eerste coronagolf. Afspraken met gemeenten maken over compensatie daarvan lukt niet tot nauwelijks.

Verlengen

Bij een kwart is de omzetderving gelijk gebleven en bij de overige aanbieders is de omzetderving verminderd. Dat blijkt uit een enquête van Jeugdzorg Nederland onder haar leden, waaraan 51 (van de circa 90) jeugdzorgaanbieders hebben meegedaan. Jeugdzorg Nederland hamert er nogmaals op dat de landelijke regeling continuïteitsbijdrage voor jeugdhulp – die tot 1 juli liep – tot aan het einde van het jaar moet worden verlengd.

 

Minder doorverwijzingen

Een van de redenen van de omzetderving tijdens deze tweede coronagolf is dat wijkteams minder jongeren doorverwijzen (58 procent), geven jeugdzorgaanbieders aan. Ook huisartsen en rechtbanken verwijzen minder door. Daarnaast speelt aanbieders parten dat personeel in quarantaine is; in afwachting van testresultaten of vanwege zieke huisgenoten. Aanbieders moeten extra personeel inhuren om de zorg te kunnen blijven verlenen. Ook cliënten zeggen afspraken af omdat ze ziek zijn of in quarantaine zitten.

 

Van kastje naar de muur

Niet alle aanbieders weten nu al hoe groot het omzetverlies is. Een derde van de respondenten brengt dat nu in kaart. Een kwart geeft aan extra middelen nodig te hebben om de omzetderving te kunnen opvangen. Zij moeten van het ministerie van VWS bij gemeenten aankloppen om maatwerkafspraken te maken. De aanbieders krijgen daarbij vaak geen gehoor bij gemeenten, omdat gemeenten erop wijzen dat de landelijke afspraken per 1 juli zijn stopgezet. Als zorginstellingen in de knel dreigen te komen, geldt de oproep aan gemeenten om maatwerk te bieden, benadrukte de VNG recent nog in een ledenbrief. Dat blijkt in veel gevallen dus niet te lukken. ‘En zo wordt de aanbieder van het kastje naar de muur gestuurd’, aldus voorzitter van Jeugdzorg Nederland Hans Spigt.

 

Landelijke regeling

Jeugdzorg Nederland pleit voor verlenging van de landelijke regeling. ‘Dat lijkt het meest logisch als het probleem op zo veel verschillende plekken in het land speelt. Dan voorkom je bovendien dat gemeenten bij aanbieders die in meerdere regio’s actief zijn, naar elkaar wijzen. Tot slot leidt een landelijke regeling met een eenduidige verantwoording tot minder bureaucratie dan per gemeente verschillende maatwerkafspraken’, als Spigt.

 

Continuïteit in het geding

Medio vorig maand trokken de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), waar Jeugdzorg Nederland deel van uitmaakt, hierover ook aan de bel bij de Tweede Kamer. ‘Zonder voortzetting van de landelijke continuïteitsregeling ontbreekt een goed en eenvoudig vangnet. Dat levert grote risico’s op voor de continuïteit van jeugdhulp, in het bijzonder bij systeemaanbieders’, stelden zij in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

 

Meerkosten

De afspraken tussen het rijk en de VNG over de vergoeding van meerkosten van zorginstellingen zijn wel verlengd tot 1 januari 2022. Het gaat daarbij om de aanschaf van beschermingsmiddelen, alternatieve zorgverlening of de huur van ruimere panden zodat bijvoorbeeld dagbesteding ‘coronaproof’ kan worden aangeboden. Gemeenten moeten de zorginstellingen deze meerkosten compenseren. Het rijk vergoedt deze meerkosten op zijn beurt aan gemeenten.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jan-Peter / Beleidsregisseur
Ik ben erg benieuwd waar deze berichtgeving op gebaseerd is. Wij zien in onze regio en gemeente geen daling van verwijzingen. Integendeel. We zien bij de tweede golf juist een toename.
Advertentie