Advertentie
sociaal / Nieuws

Jeugdzorgmedewerkers dreigen met staking

Het kabinet moet de extra bezuinigingen op de jeugdzorg terugdraaien. Zo niet, dan gaan jeugdzorgmedewerkers op 15 maart staken.

09 februari 2022
staken.jpg

De FNV heeft een ultimatum aan het kabinet gesteld. Het kabinetsplan om vanaf 2025 structureel een half miljard euro extra te bezuinigen op de jeugdzorg moet van tafel, evenals de invoering van een eigen bijdrage en de beperking van de behandelduur. De vakbond wil voor 14 februari een schriftelijke reactie op de eisen die de bond in het ultimatum aan premier Rutte, minister Kuipers (VWS, D66) en staatssecretaris Van Ooijen (jeugdzorg, ChristenUnie) hebben gesteld.

Onbegrijpelijk

‘Voor de leden van FNV Zorg en Welzijn is het onbegrijpelijk dat er nieuwe bezuinigingen worden aangekondigd voor de jeugdzorg en is het onbegrijpelijk dat het kabinet daarbij aangeeft dat dit kan worden gerealiseerd door (een combinatie van) normeren van de behandelduur of het introduceren van een eigen bijdrage’, aldus de FNV-bestuurders Zakaria Boufangacha en Maaike van der Aar in hun ultimatumbrief aan de drie bewindslieden. ‘Onbegrijpelijk, juist omdat de jeugdzorg in Nederland al zo onder druk staat en omdat de jeugdzorg in Nederland juist behoefte heeft aan investeringen met visie.’

Oormerken

De vakbond heeft echter meer eisen in zijn ultimatum staan. Het extra geld dat gemeenten de komende jaren van het rijk krijgen, moet worden geoormerkt zodat het geld daadwerkelijk aan de jeugdzorg wordt besteed. Dat is hard nodig, benadrukt de FNV. Het personeelsverloop is groot en de wachtlijsten voor jeugdzorg zijn inmiddels opgelopen tot gemiddeld tien maanden. Het rijksgeld moet worden besteed aan onder meer betere arbeidsvoorwaarden. Het is de bond al tijden een doorn in het oog dat gemeenten het geld anders besteden. Het extra incidentele rijksgeld voor gemeenten is bedoeld om de jarenlange gemeentelijke korten op de jeugdzorg te dichten, zo spraken rijk en gemeenten eerder af. De bond stelt echter dat op deze manier de jeugdzorg niet wordt versterkt en de problemen niet worden opgelost.

Hervormingen

Verder eist de bond in zijn ultimatum dat er reële prijzen voor de jeugdzorg worden betaald, hetgeen snel in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) moet worden vastgelegd. De FNV wil tevens een formele rol bij de hervormingen van de jeugdzorg. Als het kabinet voor 14 februari niet alle eisen honoreert, gaan de jeugdzorgmedewerkers op 15 maart staken. Op 15 februari gaat de Eerste Kamer met Rutte in debat over het coalitieakkoord, waarin de structurele bezuinigingen op de jeugdzorg staan.  

De aangekondigde staking valt samen met de eerder aangekondigde demonstratie van FNV Zorg en Welzijn op 15 maart in Den Haag voor een betere jeugdzorg, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Beleidsadviseur RO | Publieke Sector | Landelijk | BMC

BMC
Beleidsadviseur RO | Publieke Sector | Landelijk | BMC

Stedenbouwkundige

JS Consultancy
Stedenbouwkundige

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De kosten voor de jeugdzorg zijn de afgelopen jaren bovenmatig gestegen. Voor de komende jaren is daarom een ombuiging (=minder méér) gepland van E 500 miljoen. Pas als na gesprekken met de VNG/Gemeenten zou blijken dat deze ombuiging niet mogelijk is dan is er er reden om deze voorgenomen ombuiging te verminderen. De specialistische jeugdzorg dient in ieder geval topprioriteit te krijgen.
Advertentie