Advertentie
sociaal / Nieuws

Stop met ‘aanbestedingswaanzin’ jeugdhulp

De ‘aanbestedingswaanzin’ jeugdhulp moet stoppen. Er is minimaal 750 miljoen euro nodig om de jeugdzorg weer gezond te maken. Dat stelt FNV Zorg en Welzijn in een manifest dat maandag aan minister De Jonge (VWS) wordt overhandigd.

30 augustus 2018

Er moet een einde komen aan de ‘aanbestedingswaanzin’ jeugdhulp. Er is minimaal 750 miljoen euro nodig om de jeugdzorg weer gezond te maken. De administratieve lastendruk moet nu echt worden verminderd.

Manifest

Een manifest met deze drie eisen zal maandag tijdens een manifestatie van jeugdzorgwerkers, georganiseerd door FNV Zorg & Welzijn, aan minister De Jonge (VWS) worden aangeboden. 2.500 jeugdwerkers komen voor de manifestatie naar Den Haag. De boodschap is echter ook aan gemeenten gericht, benadrukt FNV-bestuurder Maaike van der Aar. ‘De minister reageert tot nu toe zwaar onvoldoende op deze problematiek, maar er moet op alle fronten worden ingegrepen. Ook door gemeenten.’

Structurele verhoging nodig

De 108 miljoen die De Jonge via het zogeheten transformatiefonds beschikbaar heeft gesteld voor vernieuwing van de jeugdhulp en de ‘stroppenpot’ van 200 miljoen euro, waaraan gemeenten de helft bijdragen, is volstrekt onvoldoende, stelt Van der Aar. ‘Dit gaat de jeugdzorg niet redden, zeker niet omdat de vraag naar jeugdhulp stijgt. Er is een structurele verhoging van het jeugdzorgbudget nodig.’ De bezuinigingen op de jeugdhulp (450 miljoen euro) moeten worden teruggedraaid en er is 300 miljoen euro extra nodig om de groeiende vraag aan jeugdhulp aan te kunnen. ‘Die 750 miljoen euro die we vragen, moet goed worden besteed. Wij roepen gemeenten op om daarover met mensen uit het veld in gesprek te gaan’, aldus Van der Aar.


Verantwoordingsdrift

Gemeenten moeten daarnaast ophouden met hun verantwoordingsdrift; De Jonge moet gemeenten daartoe dwingen. ‘Vertrouw die professional nou eens.’ Over aanbestedingen is veel onbekendheid bij gemeenten. ‘Moet het wel of moet het niet.’ Negentig procent van de contracten voor jeugdhulp en Wmo-voorzieningen besteden gemeenten Europees aan, terwijl dat niet nodig is, zo bleek uit in juli gepubliceerd onderzoek van het PPRC en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Bij aanbestedingen wordt volgens Van der Aar vooral op prijs en niet op kwaliteit wordt geselecteerd. ‘Je krijgt prijsvechten over de rug van de kinderen.’ Daarnaast leiden de aanbestedingen, zeker als het om kortlopende contracten gaat, tot kwaliteitsverlies. Bij kortlopende trajecten zullen aanbieders ook niet snel gaan innoveren. ‘Daar profiteert het jaar daarop de concurrent van.’ Van der Aar ziet meer heil in langdurige contracten of een subsidierelatie.

Actiebereidheid

De grote actiebereidheid van jeugdzorgwerkers verbaast Van der Aar niet. ‘Het is echt een thema dat leeft. De werkdruk raakt mensen in hun hulpverlenershart. Het is bijzonder dat ze de straat op gaan.’ Jeugdzorgwerkers komen zelden voor zichzelf in actie. Liever nog lopen ze zichzelf voorbij om de toestroom van cases aan te kunnen, aldus de FNV.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Romeijnders / voorzitter Stichting FunctioneringsProfiel
Bij gebruik maken van het online Functioneringsprofiel worden de innovatieslag gemaakt waarop de jeugdzorgwerkers zitten te wachten. Hiermee worden ook alle 'verantwoordingsdriften' van gemeenten volledig ondervangen. Er zijn al verschillende zorgverstrekkers mee aan de slag, wanneer innoveert u?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Hou over de hele linie toch eens op met die verplichte aanbestedingen. Lagere overheden kunnen zelf prima inschatten wanneer iets aanbesteed moet worden en wanneer het efficiënter is om dat niet te doen. Aan de andere kant moeten de jeugdzorgverleners de hand ook in eigen boezem steken. Huiswerkbegeleiding hoort niet thuis bij jeugdzorg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
GJ van Vorst / Coördinator bedrijfsvoering
Zolang gemeenten verantwoording moeten afleggen aan de gemeenteraad over de bestede gelden en zolang dat alleen maar wordt gedaan in termen van binnen/buiten budget, is weinig verandering te verwachten....

Subsidies? De voormalige provinciale JZ liet onnoemelijk veel geld verdampen door inefficiënt werken, overbodige optrekjes en onduidelijke vastgoedconstructies. Die verdamping is gestopt en komt subiet terug op het moment dat subsidies hun herintrede doen.

@Romeijnders: wist niet dat je hier reclame mocht maken voor je producten? Zijn toch ook weer kosten aan verbonden die wederom NIET in de zorg worden gestopt? Wat is het omslagpunt? Bij welke aantal FP's is de investering terugverdient en dalen de kosten per jeugdige? Het instrument zal ongetwijfeld goed werken en duidelijke handvaten bieden aan ouders, scholen, hulpverleners en gemeenten. Maar meer inzicht op de website ZONDER een offerte aanvraag zou beter passen bij de innovatieve intenties die er ongetwijfeld achter schuil gaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
@Broadcastereen beetje zakelijke opstelling in het verlenen bij contracten is wel fijn. Maar er zijn heel veel vormen van aanbesteden en ambtenaren hebben vaak de neiging om aan de veilige kant te gaan zitten (toch maar Europees aanbesteden) én ook te denken dat er alleen goed op prijs geselecteerd kan/mag worden.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Over deze materie lees ik helaas al jaren de over de combinatie zorg en geld. Al heel lang dus lees ik het woord "extra", al heel lang denk ik dat de zorg zelf, en de jeugd die die broodnodig heeft, de dupe is van onvoldoende geldbeheer. Ik sta weliswaar aan de zijkant, maar ik lees het al zo lang. Ik vrees - na zo lang - dat geen verbetering maar kan optreden. Vergelijk het met een bouwwerk, dat veelbelovend is gebouwd, maar waarvan het onderhoud al heel lang door minder deskundigen is gepleegd. Trieste zaak.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hetty van Rijswijk / leveranciersmanager
Het PPRC rapport geeft aan dat 87% van de Wmo en 90% van de Jeugdzorg inkoop bij gemeenten gaat via Open House inkoop. Open House is géén aanbesteden en valt niet onder de Aanbestedingswet 2012. Aanbieders kunnen gewoon jaarlijks toetreden, zonder aanbestedingsperikelen. Dus slechts 10 tot 13% van de inkoop door gemeenten in het kader van de Wmo en Jeugdwet wordt aanbesteed.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nederlands Jeugdinstituut / Kenniscentrum
Wij zien in de praktijk nog veel onduidelijkheid rondom het inkoopproces van jeugdhulp door gemeenten. Daarom hebben we samen met PPRC een duidelijke factsheet gemaakt om gemeenten en andere organisaties meer inzicht te geven in het inkoopproces. U kunt deze bekijken via onderstaande link:

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJ …

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sanne van Kamp / strategisch inkoper/aanbestedingsjurist
Het middel van aanbesteden bij de verdeling van overheidsgelden krijgt onterecht alle problemen op z’n bord.

- Bezuiniging: gemeentes zijn fors gekort op hun budgetten ("efficiencykortingen" tot bijna 30%) De zorginstanties hebben ook te maken met deze door de landelijke politiek opgelegde financiële druk. Er moet nu meer gedaan worden voor veel minder geld.

- Verzakelijking: er wordt telkens meer verantwoording gevraagd en afgelegd over wat er met publieke gelden gedaan wordt (bijv van accountants en politici) Dit zorgt voor een toenemende administratieve lastendruk.

- Procedures verschillen nauwelijks: ook bij het subsidiëren van jeugdzorg moet rekening gehouden worden met concurrentie en dient een tender plaatsvinden. Deze subisidietender-procedure is praktisch hetzelfde als de verlichte aanbestedingsprocedure voor een sociale dienst. En zoals hieronder door Hetty van Rijswijk geschreven: “open house” wordt veel toegepast, wat weer wat anders is.

- Sturing: zowel bij een subsidietender als bij een (Europese) aanbesteding kan gekozen worden voor gunning van de opdracht op kwaliteit binnen bestaande financiële kaders. Er hoeft dus niet gekozen te worden voor “laagste prijs” (sterker nog: dat is in het aanbestedinsrecht een uitzondering die je goed moet kunnen beargumenteren) Wel is het na een aanbesteding juridisch beter mogelijk om de afspraken in de uitvoeringsfase (positief) aan te passen (subsidie beweegt zich binnen het starre bestuursrecht en een overeenkomst na aanbesteding primair binnen het contractenrecht)

- Privatisering van de zorg: veel van de huidige problemen lijken mijn inziens vooral voort te komen uit het privatiseren van zorg binnen strakke financiële kaders.

In 2016 is de Nobelprijs voor de economie gegaan naar de mensen achter de contracttheorie. Een stelling van die contracttheorie is dat bij onvolledige contracten perverse prikkels kunnen ontstaan, omdat je geen goede resultaatsverplichtingen kunt formuleren. Zonder duidelijke resultaatsverplichting ontstaat de prikkel om puur op geld te sturen (“kwaliteit” blijft immers vaag) Volgens mij ligt het probleem in de (jeugd)zorg met name dáár: in het uitbesteden van dergelijke maatschappelijke opdrachten. Zodra deze buiten de deur gezet worden, moeten er afspraken op papier komen over wat er voor dat geld gedaan moet worden (ongeacht of dit via de middelen aanbesteding, subsidie of open house gebeurt) En dan kan het mis gaan.

Met het -onterecht- blijven concentreren op het uitbannen van het middel van aanbestedingen zullen helaas de problemen niet opgelost worden. En dáár gaat het toch om?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ben Bugter / Adviseur
Kritiek moet wel ergens op zijn gebaseerd. Maaike van der Aar beweerd dat vooral op prijs en niet op kwaliteit wordt geselecteerd. ‘Je krijgt prijsvechten over de rug van de kinderen.’ Bij vrijwel alle aanbestedingen voor Jeugdwetvoorzieningen staat de prijs echter vast, en wordt het onderscheid gemaakt op kwaliteit. Als de FNV in staat is om meer dan drie recente Jeugdwet aanbestedingen te noemen die overwegend gegund werden op de prijs eet ik mijn pet op.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Plessius / mede-eigenaar Samen2014
In de Volkskrant stond een artikel van een cardioloog die signaleert dat zorg een dure kwestie is, maar dat we die extra duur maken door het optuigen van allerlei instanties die moeten zorgen dat alles 100% goed loopt.

Bij gemeenten uit dat kwaliteitsstreven zich in wijkteams, aanbestedingen en verantwoordingen. Nemen mensen verantwoordelijkheden uit handen, terwijl het gros van de Nederlanders prima in staat is zelf zaken te regelen en de kwaliteit van het geleverde te beoordelen. Voorwaarde is dat men over voldoende informatie beschikt. Als je, zoals ooit de bedoeling was bij de decentralisaties, uit gaat van de eigen kracht van mensen, kom je uit op heel andere concepten en voorkom je dat we straks geen geld hebben om de allerzwaksten te ondersteunen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie