Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Hervorming jeugd draait niet alleen om bezuinigingen’

In de hervormingsagenda jeugd komen zowel plannen voor verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg als om deze financieel beheersbaar te maken. Dat benadrukt een woordvoerder van het ministerie van VWS.

23 december 2021
Keuzes
Shutterstock

De hervormingsagenda jeugd is nodig om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren èn financieel beheersbaar te maken. ‘Het gaat niet alleen om plannen die bezuinigingen moeten opleveren.’ Dat benadrukt een woordvoerder van het ministerie van VWS.

Onvrede

‘We willen kwalitatief goede en betaalbare jeugdzorg. Dat is hard nodig’, aldus de woordvoerder van VWS. Hij reageert daarmee desgevraagd op het vertrek van vijf jeugdzorgmedewerkers uit werkgroepen, die voorstellen maken voor de hervorming van de jeugdzorg. De vijf zijn uit onvrede en boosheid opgestapt. De plannen van de werkgroepen zijn vooral gericht op besparingen, stellen zij. Daarnaast worden niet de jongeren en hun ouders centraal gezet, maar het systeem en de autonomie van gemeenten. De voorstellen zijn daarnaast niet innovatief zodat er niet geen sprake is van een hervorming. De in het nieuwe regeerakkoord aangekondigde bezuinigingen vanaf 2024 was voor de vijf jeugdzorgmedewerkers de directe aanleiding om op te stappen; de onvrede en boosheid sluimerde al langer.

 

Perspectief professionals

‘Het is jammer dat deze mensen verder geen inhoudelijke bijdrage willen leveren’, stelt de woordvoerder van VWS. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt het spijtig dat de vijf professionals geen ruimte zien om door te gaan, zo laat een woordvoerder van de VNG weten. ‘Zij zijn wel de enige en we hebben begrepen dat de andere professionals wel actief blijven.’ Via de beroepsverenigingen die ook aan de hervormingsagenda werken, wordt het perspectief van de professionals in ieder geval wel meegenomen, aldus de VNG.

 

Onaangenaam verrast

De VNG is net zoals de jeugdzorgmedewerkers ‘onaangenaam verrast’ door de in het regeerakkoord aangekondigde bezuinigingen op de jeugdzorg, aldus de woordvoerder van de gemeentekoepel. VNG-voorzitter Jan Van Zanen uitte het ongenoegen hierover vorige week in een brief op poten aan de Tweede Kamer. Met VWS stelt de VNG dat de werkgroepen zich hebben gebogen over zowel de inhoudelijke verbetering van de jeugdhulp als de financiën.  

 

Bouwstenen

Het werk van de werkgroepen zit er nu bijna op. Voor de kerst moeten zij hun voorstellen inleveren. ‘Het gaat om adviezen voor bouwstenen, die de komende weken ambtelijk worden uitgewerkt’, aldus de woordvoerder van VWS. Ambtenaren van onder meer VWS en VNG, maar ook om vertegenwoordigers van zorgaanbieders, professionals en cliëntenorganisaties die samen de zogeheten vijfhoek van de hervormingstafel vormen, gaan er de komende tijd mee aan de slag.

 

Keuzemogelijkheden

Uit die bouwstenen van de werkgroepen wordt door hen een integrale versie met keuzemogelijkheden gedestilleerd. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan de bestuurders van de vijfhoek. ‘Aan de inhoud van de huidige adviezen kunnen dan ook nog geen conclusies en of consequenties worden afgeleid’, benadrukt de woordvoerder van VWS.  In het eerste kwartaal volgend jaar moet er een ‘bestuurlijk gedragen hervormingsagenda’ liggen. Voordat een volgende stap in de agenda kan worden gezet, wil de VNG een ‘stevig gesprek’ met het nieuwe kabinet over de financiële randvoorwaarden, benadrukt de woordvoerder van de VNG.

 

Arbitrage

De hervormingsagenda jeugd komt voor uit de uitspraak van de arbitragecommissie jeugd. In haar uitspraak in het conflict over de gemeentelijke tekorten op de jeugdzorg tussen rijk en gemeenten, werden VWS en VNG opgedragen een ontwikkelagenda te maken. Die is door VWS en VNG omgedoopt tot hervormingsagenda. Deze agenda moet concrete voorstellen opleveren om de jeugdzorg te verbeteren en financieel toekomstbestendig te maken. VNG en VWS besloten deze agenda samen met zorgaanbieders, professionals en cliëntenorganisaties te gaan opstellen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
De stijging van de kosten voor de jeugdzorg zijn de laatste jaren volledig uit de hand gelopen. De houdingen in de rijksbegroting zijn zoek. Volkomen juist dus dat daar wordt ingegrepen. Van bezuinigingen is overigens in mindere mate sprake. Het draait vooral om een betere inzet van beschikbare financiële middelen. Er is in toekomstige ramingen sprake van minder meer uitgaven. De uitgaven zelf stijgen dus nog steeds.
Advertentie