Advertentie
sociaal / Nieuws

'Grote problemen rondom uitbetalen pgb'

Het regent klachten rondom de uitbetaling van pgb's. De problemen zijn veel groter dan voorspeld. Dat zegt belangenorganisatie Per Saldo.

31 januari 2015

Er is veel onrust over de chaotische uitbetaling – en het uitblijven daarvan – van pgb zorgverleners door de SVB. Hoe groot de problemen rondom 250 duizend betalingen zijn, is nog onduidelijk maar volgens de belangenvereniging van mensen met een pgb Per Saldo is het probleem ’veel groter dan gedacht’. Staatssecretaris Van Rijn stuurt maandag een brief naar de Kamer.

Trending
Per Saldo zegt samen met de Sociale Verzekeringsbank druk doende te zijn de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ondertussen is het onderwerp #pgbalarm trending op twitter. CDA en D66 vragen al langer om een Kamerdebat en hopen dat het volgende week zover komt. Kamerleden trokken de afgelopen tijd al vaker aan de bel getrokken, maar tot een Kamerdebat kwam het nog niet. SP-Kamerlid Renske Leijten zegt nu dat haar mailbox volstroomt met verhalen van mensen die geen geld hebben gekregen. CDA-Kamerlid Mona Keijzer vindt dat de omvang van de doelgroep onderschat is, dat voor de omschakeling niet genoeg tijd is uitgetrokken en dat de ICT van de SVB niet op orde was ‘En nu zitten budgethouders met gebakken peren’, twitter ze.

Te laat
Sinds dit jaar gebeurt de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb) niet meer aan de cliënt, maar aan de Sociale Verzekeringsbank. Die moet vervolgens de zorgverleners uitbetalen. Dit om fraude tegen te gaan. Gemeenten en zorgontvangers moesten voor 1 januari de benodigde gegevens bij de SVB melden. Maar zowel veel zorgaanvragers als veel gemeenten waren te laat met het aanleveren van die gegevens. Begin december had 10 procent van de zorgontvangers zich nog niet gemeld bij de SVB met zijn zorgovereenkomst. De toekenningsberichten van 68 gemeenten waren begin januari nog niet binnen. Over de reden van de te late inlevering of over de vraag of inmiddels alle gegevens wel naar de SVB gestuurd zijn, laat de VNG zich niet uit.

Noodscenario
Om te voorkomen dat tienduizenden mensen niet uitbetaald kregen, stelde de SVB op voorspraak van het ministerie van VWS half januari een noodscenario in werking. Daar waar de gegevens nog niet volledig binnen waren of de toekenningsberichten van gemeenten ontbraken, zou de SVB toch tot uitbetaling overgaan. De verantwoording zou achteraf plaatsvinden.

Site onbereikbaar
Maar ondanks dat ‘terugvalscenario’ lijkt het nu toch flink mis te gaan. Op Twitter stromen onder de hashtag ‘pgbalarm’ de berichten binnen over zorgverleners die niet betaald hebben gekregen en over mensen die geen zekerheid hebben of hun zorgverlener wel of niet betaald wordt. Bovendien is een deel van de website van de SVB onbereikbaar en staan mensen die bellen naar de SVB lange tijd in de wacht.

Verschillende betaalmomenten
De SVB meldt in een reactie het heel vervelend te vinden dat niet alles goed is gegaan. 'Balen', aldus de woordvoerder.' Inmiddels is de site weer bereikbaar en zijn ook de problemen rondom de telefonische onbereikbaarheid opgelost. 'Van de 50 duizend betalingen die deze week zouden moeten zijn gedaan, is alles uitgevoerd. Daarmee is het merendeel van de betalingen ook gedaan', meldt een woordvoerder. 'Hoeveel betalingen niet zijn gedaan, zijn we aan het inventariseren. Het is lastig om te zeggen, want er zijn verschillende betaalmomenten. We zien wel dat er per post nu nog veel gegevens binnenkomen die we eigenlijk al hadden moeten hebben om uit te kunnen betalen.' Hij wijst erop dat op de site van de SVB mensen kunnen zien wanneer de verschillende betaalmomenten zijn.

Brief aan de Kamer
Bij de SVB wordt met man en macht gewerkt de zaak op orde te krijgen. 'Mensen die in de problemen komen, roepen we op zich zo snel mogelijk bij ons te melden. Dan proberen we in samenwerking met de ketenpartners als gemeenten en zorgkantoren het op te lossen. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zal maandag met een brief naar de Kamer komen waarin hij ingaat op de problemen.

Reacties: 50

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Marlene / ouder/verzorger
De zorgovereenkomst die wij hadden heb ik twee maal toegestuurd aan de SVB. Op de laatste heb ik nog geen reactie ( nu drie weken geleden). Bij de gemeente waren wij niet bekend, terwijl de SVB wel een relatienummer van ons had, deze hebben wij in december van de SVB per post ontvangen. Dus alle gegevens ook bij de gemeente kunnen inleveren om aantoonbaar te maken dat wij wel PGBhouder zijn. Zij zouden het 'in orde 'maken. Een telefonische bevestiging van ontvangst van de gemeente, zij hadden ons inderdaad gemist. Radiostilte bij de SVB, zij zouden ons terugbellen in de eerste week van januari. Vandaag weer geprobeerd contact op te nemen. Lukt niet. Ik moet declaren via de site maar ben totaal in het ongewisse. Bellen kan niet, inloggen lukt niet.Niemand wil ondersteunen of antwoord geven. Ik wordt hier gek van.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Verbraak / bewindvoerder
De SVB komt afspraken niet na. Zorgverlener ia wel in salarsadministratie opgenomen en toch niet uitbetaald.

Na vele pogingen dit op te lossen is de conclusie dat de organisatie totaal onaanspreekbaar is. De telefoon is het enige middel tot contact: steeds een ander; steeds loze beloften

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Eva vb / Budgethouder
Het is om te janken. Een maand elke dag bellen met gemeente, svb, jeugdzorg, zorgkantoor, cjg en nog steeds geen steek verder. Nu een officiele klacht en een wethouder die er zich tegen aan bemoeid. Wij hebben alles gedaan, nu de gemeente nog. Wij zijn tussen wal en schip gevallen blijkbaar. Er is geen wet gekoppeld aan de overeenkomst van zoon, administratieve handeling, maar niemand is hier verantwoordelijk voor. We krijgen telkens te horen dat ons pgb is afgekeurd, en de svb is nooit beteikbaar, aan terugbelverzoeken wordt nooit voldaan, de site is vaker uit dan in de lucht en ondertussen lioen de opdrachtnemers van onze zoon me in de nek te hijgen. Kutzooi. Stelletje amateuristen! Officiele klacht ligt bij gemeente groningen en de wethouder is er in iddels mee bezig. Doe. Je. Werk. Gvd!! Ik ben pis en pislink

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
monique hofman
mijn moeder is vanaf oktober al bezig met regelen en briefjes invullen en opsturen en ik heb ook nog steeds geen loon ontvangen maart komt zo en ik moet van jan feb nog hebben ik word er niet goed van het is een grote fiasco hoe het nu gaat
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alice in Zeurgland / persoonsgebondenbudgethouder
Door Alice in Zeurgland (persoonsgebondenbudgethouder) De gemeente Den Haag: “U ontvangt zorg... En wat levert u als tegenprestatie??” 

Sedert tien jaar ben ik PGB-houder. De laatste jaren heb ik op alle niveaus de ontwikkelingen rond bezuinigingen, transities en hervormingen in de 'zorg' intensief gevolgd: de belangen van de politiek, de bestuurscommissies en toezichtraden, de belangenbehartigers-organisaties cq -initiatieven en adviesraden [ Den Haag heeft sowieso geen Wmo-raad; mijn 'belangen' worden zonder mij voor mij behartigd door een meneer bij ZorgBelang-ZH schijnt het: mijn pogingen tot inspraak en/of 'samen'[sic!]spraak zijn uitdrukkelijk niet gewenst gebleken.], de belangen van de ZIN- "handjes" en/of hun directeuren en de bijbehorende 'koepels' en 'platforms' en de externe transitie-, trainings- en adviesbureaus voor ambtenaren, te veel belangen om alles te benoemen.

Mijn belang [flexibele zorg, vaste verzorger; maatwerk met 'eigen regie'] schiet er bij in. En op de ratificatie van het VN-verdrag met betrekking tot de mensenrechten van gehandicapten wacht ik nog; Exclusiviteit is voorlopig mijn deel. Wettelijk geregeld.

Evengoed 'behoef' ik mij nooit te vervelen dankzij mijn goede vrienden UWV, DSZW Den Haag, Wmo Den Haag, Zorgkantoor Haaglanden [in Tilburg!], CIZ, CAK[ Elke maand weer: Wmo bepaalt, CAK stuurt factuur, ik betaal en de aanvullende zorgverzekering AZIVO-armoefonds Den Haag vergoedt €12,76. Dat zijn meer A4tjes dan euro's!! plus 3x porto], Gemeentelijke Belastingdienst 's-Gravenhage [snapt niets van Jonggehandicaptenkorting, na jaren strijd ben ik door Min. van Financiën in het gelijk gesteld], Regionale Belasting Groep [snapt al jaren niets van een extra bankrekening ivm beheer van PGB], AZIVO-armoefonds Den Haag [snapt niets van PGB V&V en/of het vergoeden eigen bijdrage CAK ivm PGB Wmo-HV], en sinds kort verplicht, om het nog efficiënter, gemakkelijker, goedkoper en fraude bestendiger te maken: SVB [nu al een ramp, ook voor de zorgverleners].

En dan krijg ik binnenkort ook nog het 'sociale wijkteam' [het financiële en maatschappelijke debacle van de zeer nabije toekomst] aan de telefoon? over de vloer? voor het 'keukentafelgesprek', nadat ik natuurlijk eerst al mijn privacy-gevoelige gegevens alweer moet aanleveren middels de onbeveiligde internetverbinding [NEN norm 7510?!?huh?] van de gemeente Den Haag.

Gelukkig [?] snap ik het nog wel en kan ik brieven schrijven.

Mijn huis is een administratiekantoor, met dank aan de diverse al dan niet functionerende instanties.

En zo heb ik [tot op heden] een soort van regie over mijn lijf en leven en lever ik ook nog [geheel onbezoldigd en vrijwillig!] als tegenprestatie mijn positieve bijdrage aan de werkgelegenheid van velen.

Maar de overheid ziet dat toch anders: mijn lijf [de 'grondstof'] is de zorgvrager waarvan een zorginstelling [de 'producent'] een product maakt dat de gemeente Den Haag [de 'consument'] afneemt. Nietwaar? Marktwerking!

En gezien de hoeveelheid juridisch geweld die nu gefinancierd uit de div. potten voor “cure” en “care” tegen 'zorgvragers', die met een persoonsgebonden budget in het bijzonder, in stelling wordt gebracht zal dat voorlopig zo blijven.....

Wel fijn dat het zestiende! meldpunt 'het is crisis in de zorg' sinds vorige week actief is..... Voor het geval ik me verveel en behoefte krijg aan eh....'een zinvolle dagbesteding'. 

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Degeling
Mijn zoon zou een budget moeten hebben bij SVB maar er is ergens een foutje bij de gegevens overdracht ontstaan tussen gemeente en SVB. Effect er is vanaf jan nog geen cent uit betaald aan de zorgverleners en er is geen zicht op wanneer dit wel lukt. Weet echt niet meer bij wie ik terecht kan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rutten / PGB-budget houder
Vandaag voor de 2e maal Klacht ingediend bij SVB:

Klantnr.SVB/Trekkingsrecht WMO PGB:

Tot op vandaag - 20 maart 2015 - zijn de ingediende nota's over januari 2015 en februari 2015 nog steeds niet betaald, ondanks de verklaring van de staatssecretaris dat "alle problemen nu opgelost zijn". Ik verzoek u dringend de nota's z.s.m. te willen voldoen. m.vr.gr. Rutten/NijmegenVan zorgverleners, die geacht worden om van een uurloon van 16,30/uur een aanvaardbaar inkomen te genereren, mag je niet verwachten dat ze tot 3! (à 4 ?) maanden op hun geld moeten wachten. De beleidsmakers die dit allemaal hebben bedacht, zouden voortaan zelf eerst een half jaar op een minimum inkomen moeten leven vóór ze als onze volksvertegenwoordigers mogen optreden.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Puente / zorgverlener
Ik zit al bijna drie maanden zonder salaris....
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jessica roovers
Krijg ik toch n brief van n incassobureau binnen omdat t svb mn hulpverlener nog niet betaald heeft uit mn pgb. Weet iemand wat te doen. De svb is onbereikbaar heb wel n belafspraak maar dat gaat 4 a 5 werkdagen duren. Zelf voorschieten kan ik niet!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jay / hoofdverzorger
Lekker, ben je mobiel een heel verhaal aan het typen komt die er niet te staan?,kan er ook nog wel bij.

Sinds Januari niks meer gekregen dus ze lopen bij mij al 2 maanden achter.

Inmiddels vele telefoontjes en mails verder zou ik met "spoed" worden terug gebeld,.. over 3 dagen!?

Sorry hoor maar dit is echt te gek voor woorden.

Betaaldag voor januari zou 16 feb zijn, dat werd 17 feb, toen moest ik 5 werkdagen wachten en als ik dan nog niks had zou er meer aan de hand zijn. Ik ben nu inmiddels weer bijna 2 weken verder en over januari zelfs nog niets ontvangen.Ik zorg 24/7 voor mijn moeder die ook in huis woont, verder heb ik geen inkomsten waardoor de rekeningen zich nu wel heel erg opstapelen.

Ik las dat je je hier kan melden, waar kan ik dat doen dan? Ik zie nergens een contact optie om mijn verhaal te doen.

Begin Oktober heb ik alles in ingestuurd m.b.t. trekkingsrecht alsmede nieuwe overeenkomsten.

Ik heb een vast bedrag per maand met vast aantal uren zodat ik ook geen uren briefjes/declaraties hoef in te sturen, en TOCH gaat alles fout.

Mijn zus heeft wel wat gekregen terwijl zij er een paar dagen per maand is om mij dan weer wat te ontlasten.

Antwoorden blijven uit omdat ze niets kunnen inzien terwijl ze een kenmerk hebben en alle gegevens aanwezig zijn.

Wie o wie kan mij verder helpen om aanklachten in te dienen en te zorgen dat ik zo snel mogelijk mijn geld krijg.

Blijf maar lekker asielzoekers binnen halen en die alle aandacht en zorg geven, tering kromme overheid!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
marcel paters
Het is ongelooflijk dat we nu al bijna 3 maandlonen achter lopen. Nu zo,n 20 keer gebeld en elke keer wordt je verteld dat de volgende betaling goed komt. Ik loop nu ver achter met rekeningen. En dan zegt minister van rijn voor 3 maanden terug dat iedereen binnen 10 dagen wordt uitbetaald. Dank u dat u zo goed bezig bent meneer van RIJN.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
marcel paters
Het is ongelooflijk dat we nu al bijna 3 maandlonen achter lopen. Nu zo,n 20 keer gebeld en elke keer wordt je verteld dat de volgende betaling goed komt. Ik loop nu ver achter met rekeningen. En dan zegt minister van rijn voor 3 maanden terug dat iedereen binnen 10 dagen wordt uitbetaald. Dank u dat u zo goed bezig bent meneer van RIJN.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kareel
Ondanks alle toezeggingen van Staatssecretaris Van Rijn in januari dat in februari de betalingsproblemen voorbij zouden zijn, wachten nog heel veel PGB-houders na 3 maanden nog steeds op hun eerste betaling. Alleen al in Amsterdam gaat het om duizenden mensen.

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/artic …

Maar zolang VVD en PvdA in de Tweede Kamer ieder debat over de ontstane chaos afwijzen, kan deze incompetente bewindsman gewoon blijven zitten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Flipper / The Highly Skilled & Nyenrode Crackin' Dolphin
Hmmm, allemaal commentaar leveren hé ? Wel, ik moet toegeven dat er zaken zijn die idd. niet zo lopen als het zou moeten. Een stukje kan ik dus meegaan in de kritieken.Edoch, u wilt ook niet weten hoe vaak er misbruik gemaakt wordt door "rechthebbenden"- en hun verzorgenden (natuurlijk weet ik dat het in de meeste gevallen goed gaat, maar toch...). En daar mag ook wel eens naar gekeken worden. Of is dat taboe ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kramer / Zorgverlener
Belachelijk hoe hier met mensen omgegaan wordt. Als zorgverlener laat je de mensen niet in de kou staan, je verleent zorg daar waar nodig. Wat krijg je als beloning van het svb? Een dikke bult ellende. Nou jongens ga zo door hoor! Komt allemaal wel goed zeker? Maar niet vanzelf! Jullie gaan lekker naar huis met een salaris...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
wilma
September 2014 alles opgestuurd zorgkantoor is niet doorgestuurd naar svb naar diverse keren gebeld te hebben foutje sorry 2015 we sturen de opgevraagde papieren door svb hebben jullie de formulieren binnen weet ik niet postkamer is alles aan het verwerken en dan kijken wij of het goedgekeurd wordt maar wanneer worden dan de salarissen overgemaakt kan ik u niet vertellen eerst goedkeuren wat goedkeuren of alles goed is ingevuld en dan ja u bent te laat met versturen dus u krijgt eind februari dan overgemaakt prettige dag verder
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Waarom doet de vvd en pvda niets? Verkiezingen voorbij?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Con / pgb-verzorgende
Vandaag 24 februari nog altijd niets ontvangen over januari van mijn 3 pgb-clienten. Over 5 dagen komt alweer de volgende declaratie over februari. Heb ik natuurlijk het volste vertrouwen in dat die wel goed gaat. Laat me niet lachen, wat een zooitje. Van Rijn met zijn uitspraken dat nu alles volgens plan verloopt. Het enige wat volgens plan verloopt zijn de rekeningen en de huur die ik moet betalen. En dat met geld dat ik niet heb!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Vriezen
Nog geen geld van december februari maart.HOE KAN DIT NU?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Betalingen aan anderen moeten we maar uitstellen tot het geld er is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Edith / zorgverlener
Begin mijn geduld een beetje te verliezen.. april staat voor de deur en ik wacht nog op de uitbetaling van Januari.

Als je iets veranderd ZORG ER DAN VOOR DAT HET WERKT! DIT WERKT NIET!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Monique holstein / Zorgverlener
Heb al 5jaar pgb via svb bank altijd goed gegaan tot dit jaar al vanaf. Feb geen betaling meer gehad kom zwaar in de financiële problemen kan rekeningen niet betalen maak me daardoor zo druk dat ik op de hartbewaking ben beland mijn bloeddruk was gigantisch te hoog en had bijna een hartaanval mag me nu niet meer opwinden maar dat gaat een beetje moeilijk als je zonder geld zit en je steeds verder in de problemen komt
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anja van veldhuizen / zorgverlener
ik heb ook nog steeds geen salaris ontvangen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Louis Peter / zorgverlener
Pissige zorgverlener in de zorgen.Als zorgverlener werk ik al jaren voor een gehandicapte opdrachtgever en wordt door de SVB betaald uit het pgb budget. Dit is altijd probleemloos verlopen. Tot staatssecretaris van Rijn zo nodig de boel moest veranderen. Dat er kaf onder het koren der zorgverleners zit is mij bekend. Maar om op deze wijze om te gaan met hardwerkende en goedbedoelende zorgverleners door hun salaris niet uit te betalen is ronduit onbeschoft en opnieuw tekenend voor de arrogantie waarmee deze staatssecretaris is behept. Van Rijn rekent er wel op dat de zorgverleners ondanks het uitblijven van het salaris de hulpbehoevende cliënten niet in de steek laten. Dat zal ook niet snel gebeuren. Tot het moment dat zorgverleners zich zelf aan het bijstandsloket moeten melden. Het (dis)functioneren en optreden van staatssecretaris van Rijn is ronduit infaam en abject.

De gemeentes die de taak moeten overnemen kunnen of willen in financieel opzicht voor de zorgverleners niets betekenen. In mijn woon/werkgebied Súdwest Fryslan ben ik vanaf december overstelpt met dure infokranten, folders en brieven van wat er staat te gebeuren.

Maar liefst 4 onafhankelijke Cliëntenraden, Adviesraden, Steunpunten, Platforms en noem maar op zijn in het leven geroepen om deze bij voorbaat tot mislukken gedoemde operatie in goede banen te leiden.

Dat LEIDEN is voor veel zorgverleners uitgelopen in LIJDEN!!

Mijn salarisbetaling en loonadministratie is al jaren volledig uitbesteed aan de SVB. Nooit problemen gehad. In 2014 tijdig alle gevraagde formulieren ingediend. 19 December 2014 een bevestiging ontvangen van Gemeente Súdwest Fryslan. Maar salaris heb ik als zorgverlener sinds december niet meer ontvangen. Kontact met SVB is zinloos. Een callcenter medewerkster die instructie heeft de boot af te houden schiet niet op. Op mails wordt niet geantwoord. Een mail naar de gemeente resulteerde de volgende dag in een telefoontje van een zich verontschuldigende medewerker. Hij zou meteen opdracht tot betaling geven. Dat is inmiddels 7 dagen geleden. Als ik via internetbankieren geld over maak is dat met een paar minuten bekeken. Hoewel met 2 maanden loonachterstand er voor mij weinig meer over te maken valt. Ik moet mij deze week maar bij 2 loketten gaan melden. Het Gemeentelijk loket voor bijstand en het loket van de Voedselbank.

Bedankt staatssecretaris van Rijn en dames en heren van de gemeentelijke Cliëntenraden, Adviesraden, Steunpunten en Platforms.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Stem bij de volgende verkiezingen niet op de VVD, PvdA en zij die deze regering steunen (D66)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Tjon A Joe / Dochter van pgb gerechtigde
Vorig jaar heeft mijn moeder een psychitische depressie gehad en is zij 3 mnd opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek in Amsterdam. Omdat ze weer naar huis moest heeft de maatschappelijk werkster daar een nieuw en uitgebreider zorgplan opgesteld omdat mijn moeder andrs niet terug naar huis kon. Er is administratief blijkbaar iets mis gegaan bij de instanties want er blijkt geen budget voor de dagbesteding/of de persoonlijke verzorging te zijn aangevraagd og toegekend. Nu moet mijn moeder 4000 euro over 2014 terugbetalen terwijl ze meer zorgkosten heeft gehad. Ik bel en schrijf al sinds januari naar de SVB, PGB Centrum, Gemeente Amsterdan, Zorgkantoor en CIZ. Nu is een maatschappelijk werker in beeld maar die kan niets anders doen dan een nieuw pgb aanvragen. De toestand die in 2014 is ontstaan schijnt niemand te willen of kunnen oplossen. Mijn moeder moet nog steeds 4000 euro terugbetalen. Ze is heel verdrietig en depressief en durft niet meer deel te nemen aan de dagbesteding. Dus nu komt ze echt de deur niet meer uit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
M. Tjon A Joe / Dochter van pgb gerechtigde
Vorig jaar heeft mijn moeder een psychitische depressie gehad en is zij 3 mnd opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek in Amsterdam. Omdat ze weer naar huis moest heeft de maatschappelijk werkster daar een nieuw en uitgebreider zorgplan opgesteld omdat mijn moeder andrs niet terug naar huis kon. Er is administratief blijkbaar iets mis gegaan bij de instanties want er blijkt geen budget voor de dagbesteding/of de persoonlijke verzorging te zijn aangevraagd og toegekend. Nu moet mijn moeder 4000 euro over 2014 terugbetalen terwijl ze meer zorgkosten heeft gehad. Ik bel en schrijf al sinds januari naar de SVB, PGB Centrum, Gemeente Amsterdan, Zorgkantoor en CIZ. Nu is een maatschappelijk werker in beeld maar die kan niets anders doen dan een nieuw pgb aanvragen. De toestand die in 2014 is ontstaan schijnt niemand te willen of kunnen oplossen. Mijn moeder moet nog steeds 4000 euro terugbetalen. Ze is heel verdrietig en depressief en durft niet meer deel te nemen aan de dagbesteding. Dus nu komt ze echt de deur niet meer uit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rik / journalist
Weet u nog. De invoering van de studiefinanciering? De politiek was veel te optimistisch over de mogelijkheid om software te ontwikkelen en bestanden aan te passen. Drama's waren het gevolg. En nu? Van Rijn liep er bewust, ja bewust, met open ogen en oren in. De PvdA heeft nul verstand als ze de maatschappij maakbaar willen maken. Shame on you. Dombo's. Dit kon je op een km afstand zien aankomen. Een minister van Ict is een goed idee. Om de dombo's af te remmen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Vriezen
Mijn vrouw wacht nog op loon van december.Van Januari heeft ze wel gehad en van februari WEER niet.Maart zal ook wel weer op zich laten wachten.Het is een ramp.Zelf ben ik werkeloos dus we kunnen het geld goed gebruiken.Er zijn gezinnen die geen ander inkomen hebben.Triest triest triest.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
HGM Coenen / zorgverlener
Het is nu al 16 maart en ik heb mijn salarissen nog steeds niet ontvangen. De mail die ik naar de SVB heb gestuurd vanaf begin februari hebben nog niet eens een reactie opgeleverd. Ook bellen helpt niet als ik zeg dat ook ik rekeningen moet voldoen wordt er gezegd "ja mevrouw daar kan ik niets aan doen". Sorry schandelijk
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Michele / gemachtigde van een pgb-houder
Na heel veel ellende met zorgovereenkomsten die tot vijf keer toe (!) teruggestuurd werden, tegenstrijdige informatie van gemeente en SVB, niet bereikbare SVB per telefoon of een nitwit die echt van niks weet, 7 mails die gewoon NIET worden beantwoord... Ik geloof er niks van dat de boel is opgelost. Ik heb nu geen zicht meer op het budget en wat ik nog kan uitgeven. Op MijnPGB staat een veel te hoog bedrag vermeld, maar niemand die mij kan vertellen wat de realistische stand is... Diep triest dit. Ik ga in mijn klacht vermelden dat het risico bij de SVB ligt wanneer ik teveel budget uitgeef, verder weet ik het ook niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dhr van Caulil / Budgethouder
Ik wil even reageren op wat Arjan Stoffels bericht. Ik ben psychiatrisch patient met een zwaar traumatische geschiedenis. Wat u verteld ligt nog hooguit enkele uren, minuten, seconden van mij af. Ik word bijna behandeld als een crimineel, dus hoe lang houd ik die controle op deze manier? God mag t weten... ik ben ziek, en daar word ik voor gestraft! Tot t draadje knapt, en dan weet zelfs God niet wat de gevolgen zullen zijn!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hartman / pgb zorgverlener
Vooralsnog geen uitbetaling, ik heb keihard gewerkt! Schandalig, die valse beloften! Het zou afgelopen maandag worden gestort. In bovenstaand artikel was het nóg eerder beloofd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
leonie / verpleegkundige
Nu toch ook de pineut!! Maand februari nog niet uitbetaald gekregen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hartman / pgb zorgverlener
Vooralsnog geen uitbetaling, ik heb keihard gewerkt! Schandalig, die valse beloften! Het zou afgelopen maandag worden gestort. In bovenstaand artikel was het nóg eerder beloofd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Vriezen
Als wij niet op tijd onze rekeningen betalen worden wij op de vingers getikt en staat er al snel een deurwaarder aan de deur.Wat zullen die nu druk worden.Hier worden veel mensen verdrietig van en zijn velen al ten einde raad.Waar eindigt dit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Diana Tijssen / zorgverlener
Hallo,ook ik heb dit jaar nog geen loon via de SVB ontvangen. Naar herhaaldelijke telefoontjes blijft steeds hetzelfde probleem bestaan. Dat ik een te hoog uurloon bij de wmo zou hebben terwijl het probleem bij hun rekensom ligt.

De gemeente betaald 480,00euro per 4weken, de SVB betaald per maand en dat zou dan 520,00 behoren te zijn en daar gaan ze de fout in en denken dat ik teveel verdien.

Iedere werknemer die ik aan de telefoon krijg rekent het uit en is het met me eens en zal het gaan verwerken maar er komt geen geld en als ik weer bel dan krijg ik weer het zelfde verhaal te horen.

Ik ontvang ook gewoon mijn loonstroken.

Het probleem ligt waarschijnlijk ook dat er allemaal verschillende afdelingen zijn die niet alle gegevens van een persoon hebben, zorgcontracten op de ene afdeling, indicatie op een andere afdeling enz.

IK ga nu maar om de 2dagen bellen en telefoonkosten lopen zo hoog op voor die vrouw waar ik werk maar we blijven proberen want ik kom zo natuurlijk steeds meer in de problemen..

Succes voor iedereen die hier mee bezig is, vriendelijke groeten Diana Tijssen uit Huissen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
driehuijs / wijkziekenverzorgster
Tot op heden geen geld ontvangen. Misschien moeten wij ons bundelen en een nieuwe rekening sturen. Men komt de afspraken niet na. 10% administratie kosten! Als ik te laat betaal krijg ik ook administratie kosten aan mijn broek.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ch.C.M.Vallen / budgetbeheerder
Mijn 4 zorgverleners zijn al vanaf januari niet uitbetaald. Het vreemde is dat ik wel van alle maanden salarisstroken heb plus de brieven van goedkeuring plus een e-mail (eind maart) dat er binnen 5 werkdagen alle salarissen zouden worden uitbetaald. Niet dus tot op de dag van vandaag.

Ik ben werkelijk radeloos. aan de telefoon (zo vaak gebeld met meestal lui die er werkelijk niets vanaf weten. HELP

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lia / zorgverlener
Heb ook januari en februari niets ontvangen zijn alweer zowat een maand verder dat word de 3e maand. Ik vind het schandalig
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kareel
Ondanks alle toezeggingen door Van Rijn hebben vele rechthebbenden voor de 3e maand op rij geen PGB ontvangen. Toch kan deze Staatssecretaris gewoon blijven zitten. Want de 2e Kamer vindt een zoekgeraakt bonnetje uit 2000 veel erger !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jolanda Smit
Op "normale" dagen participeer ik mij 3 slagen in de rondte. Buiten de zorg voor een inwonende schoonvader (76) met hersenletsel die 24/7 toezicht en begeleiding nodig heeft, ben ik ook nog vrijwilliger bij een telefonische hulplijn, maak ik het dorpshuis schoon en houd ik mij bezig met amateur toneel. Oja, daar komt dan ook nog het "gewone" leven bij, in de vorm van een gezin waar een opgroeiende puber deel van uit maakt.Vandaag is er maar 1 ding wat mij bezig houdt. En aangezien de vraag hier gesteld wordt "Wat houd jou bezig?", zal ik hem dan ook maar beantwoorden.

Wat mij vandaag bezig houdt is de overgang van de AWBZ zorg naar de gemeenten, de zorgverzekeraars en de Wet langdurige Zorg.

En de SVB die zijn uiterste best doet, maar die (jammergenoeg) niet in staat is om ook maar enige orde in de chaos te creërenMet ingang van deze maand is het trekkingsrecht ingevoerd. Waardoor wij in oktober 2014 al de zorgovereenkomsten voor 2015 op moesten sturen. Want ja, anders kon er niet uitbetaald worden.

Nu krijg ik begin januari een brief van de SVB dat de opgestuurde zorgovereenkomsten niet klopten. Wat ik al raar vond, aangezien er al 2 jaar uitbetalingen hebben plaatsgevonden hebben op die zorgovereenkomsten maar goed. Dat is dan maar zo.

Na overleg met de SVB snapte ik ook wel dat het heeeel moeilijk was voor de SVB om met een variabel aantal contract uren een vast maandloon uit te betalen. Soit, dat is dan maar zo. Dus de zorgovereenkomsten aangepast en ze via mijnpgb op 5 of 6 januari verstuurd.Daarna blijft het 14 dagen ijzingwekkend stil. Dan maar eens besloten om toch maar eens bij de SVB te informeren. Ai... tja,... eh.... wij kunnen hier niets vinden in de bijbehorende mailbox. Kunt u het nog een keer opsturen?Lichtelijk geïrriteerd en bezorgd over de uitbetaling van ons salaris besluit ik om de zorgovereenkomsten nog een keer op te sturen. Deze keer via de mail want, zo werd mij verzekerd, dan komen ze zeker te weten aan.Vandaag nog maar eens een keer gebeld. Wat blijkt? Weer zijn de zorgovereenkomsten niet te vinden en of ik ze nu maar via de post op wil sturen. Dan worden ze namelijk sneller ontvangen en behandeld. Hier ben ik niet blij mee en geef dat ook duidelijk aan waarop ik "even" in de wacht gezet wordt.De medewerkster komt weer terug met de mededeling dat het mijn eigen schuld is. De SVB heeft ons op 24 december 2014 een brief gestuurd waarin stond dat de zorgovereenkomsten niet goed waren. En dus had ik de gewijzigde zorgovereenkomsten maar op tijd op moeten sturen.Nu breekt mijn klomp helemaal en de stoom komt mij uit de oren. Ik vraag haar hoe ik in hemelsnaam zorgovereenkomsten voor 31-12-2014 op kan sturen als ik de brief waar het om gaat pas op 6 januari ontvang?

Dat maakt alleen helemaal niets uit volgens de medewerkster, de zorgovereenkomsten zijn niet geldig en dus wordt er niet uitbetaald.Ik vraag haar hoe dat in overeenstemming is met het antwoord in de ontvangstbevestigingsmail van de toegestuurde zorgovereenkomsten:Quote: "Heeft u uw zorgovereenkomst al naar ons toegestuurd, maar nog geen antwoord gekregen? Dan ontvangt u van ons hierover zo spoedig mogelijk een brief. Weet in ieder geval dat de uitbetaling vanuit de PGB’s aan zorgverleners is gegarandeerd als uw gemeente of uw zorgkantoor ons heeft laten weten dat er een PGB aan u is toegekend."Hierna is het even stil. En word ik weer in de wacht gezet. Na een paar minuten is de medewerkster weer terug en meldt ze mij dat ze mijn vraag doorgezet heeft naar de 2e lijn. Ik wordt binnen 24 uur terug gebeld, en als ik na 3 dagen nog niets gehoord heb, dan moet ik maar weer terug bellen...Dit houdt mij dus vandaag bezig. Word ik nog gebeld, en zo ja wanneer? Als ik netjes 3 dagen wacht, dan is het zaterdag. De eerst volgende mogelijkheid om contact op te nemen met de SVB is dan aankomende maandag.En dan? weer de contracten opsturen? wachten totdat ze behandeld zijn dat er een uitbetaling plaats kan vinden van de maandloners?Wat mij bezig houd is het feit dat ik boos ben. Boos omdat ik mij zelf 3 slagen in de rondte participeer en de staat op jaarbasis minimaal €15.000 bespaar aan zorgkosten die niet uitgegeven hoeven te worden omdat wij vader in huis hebben genomen. Ik ben boos omdat wij ervoor zorgen dat vader zonder luiers en een overdosis psychofarmaca in een veilige geborgen omgeving oud kan worden zo in de kou gezet worden. Ik ben boos omdat kinderen die voor hun ouder(s)zorgen middels een PGB weggezet worden als fraudeurs en opvreters van gemeenschapsgeld.

En nee voor die zorg hoef ik geen eeuwige dankbaarheid. En nee, daar hoef ik ook niet elke dag voor op de schouders geklopt te worden. Ik wil alleen mijn datgene wat mij toekomt. En ik wil dat het het ministerie van VWS zich aan de gemaakte afspraken houdt. Dat is alles.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jolanda Smit
Hey, post van de SVB, zulle nu dan toch echt actie ondernomen hebben naar aanleiding van mijn telefoongesprek eerder deze week?Welnee, ik krijg een schriftelijke bevestiging dat ik de zorgovereenkomsten nog niet heb aangepast en opgestuurd. En of ik dat nog maar even wil doen, anders kan er niet uitbetaald worden. Tevens hebben ze als "service" maar even een kopie van de brief gedateerd 24 december bijgevoegd.Zucht. Ik merk dat de stoom me al weer uit de oren komt. En dus klim ik maar weer eens in de telefoon om naar het hoe en wat te informeren.

De vriendelijke ~maar aarzelende~ medewerker van de SVB weet me nu te vertellen dat de zorgovereenkomsten wel binnen zijn gekomen. Op 24 januari. Ze ziet ook de aanpassingen die ik gedaan en heb, en concludeerd dat het nu goed is.

Kijk, dat wil ik horen. De overeenkomsten zijn goed. Dus informeer ik vrolijk wanneer de betalingen overgemaakt kunnen worden.

Ja, ho! dat gaat zo maar niet. Nu moet de SVB eerst contact op nemen met de gemeente, die moet hun fiat geven en pas daarna kan er overgegaan worden tot betaling?Nu komt me de stoom helemaal uit de oren. Giftig sis ik haar toe dat ze even in haar systeem moet kijken, zodat ze kan zien dat wij niet onder de gemeente vallen maar onder de Wet Langdurige Zorg.Het valt even stil aan de andere kant van de lijn. Bedremmeld komt dan het antwoord dat dat inderdaad klopt, en dat de SVB nog inhoudelijk moet kijken of de zorgovereenkomsten kloppen, en dat ze ook nog contact op moeten nemen met het zorgkantoor voor een accordering.Ik onderdruk een enorme vloek en zo vriendelijk als mogelijk is vraag ik of ze even aan de lijn kan blijven, zodat ik iets na kan kijken in "mijnsvb" Dat wil ze wel. Na een minuut geef ik aan dat ik iets niet snap. Dat er in "mijnsvb" staat dat de zorgovereenkomsten al geaccordeerd zijn door de gemeente en het zorgkantoor. Dus waarom moet dat traject nog een keer doorgelopen worden?Ze legt me uit dat die accorderingen daar "ambtshalve" zijn geplaatst, maar d dat dat niet inhoudt dat er dan ook betaald kan worden. Als ik haar er op attent maak dat ik aan de voorwaarden voldaan heb, namelijk dat mijn zorgovereenkomsten voor 31-13-2014 bij de SVB waren, en dat er daarom dus over uitbetaling uit gegaan moet worden, weet ze me te vertellen dat ik dat verkeerd zie. De informatie die op de website van de SVB staat klopt niet. Daar moet ik me niets van aantrekken. Ik moet maar rustig gaan zitten en wachten totdat de lonen eind februari uitbetaald worden, want waarschijnlijk zijn dan de zorgovereenkomsten wel in het systeem gezet....Ik geef het op. Ik voel me gefrustreerd, ik ben moe, en ik kan wel huilen van woede en onmacht. Hier valt niet door heen te komen.Ik besluit om met "mijn" zorgkantoor te bellen. De medewerkster die ik daar aan de lijn krijg snapt mijn frustratie helemaal. Zij mij te vertellen dat de gang van zaken zoals die mij net is voorgespiegeld door de medewerkster van de SBV absoluut onjuist is. De SVB en de zorgkantoren hebben een gedeelde applicatie waarin zij beiden kunnen kijken, en daarin kan zij zien dat mijn zorgovereenkomsten netjes op 9 september zijn binnengekomen, en dat ik dus onder het noodscenario val. Het gaat namelijk om het binnenkomen van de zorgovereenkomsten en niet of die voor 31-12-2014 getoetst zijn op inhoud en arbeidsrecht.Tja... en nu? Nu is vader met zijn hulpverleenster onderweg omdat hij nog een boodschapje wilde doen en even wilde wandelen. En ik? Ik loop me te bedenken wat de beste manier is om de hulpverleenster er op voor te bereiden dat de kans bestaat dat er geen loon uitbetaald gaat worden deze maand.

En ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. Wettelijk gezien zijn wij als vertegenwoordigers van vader verplicht om de zorgovereenkomst die wij met haar afgesloten hebben na te komen, dus om zorg te dragen voor de betalingen. Ware het niet dat de SVB "ons" budget beheert, en het vertikt om uit te betalen.

Ik weet dus nu ook waar het woord "trekkingsrecht" voor staat. Dat is het recht om je de haren uit het hoofd te trekken van puur frustratie en onmacht. Het is maar even dat je het weet.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mevr. Bosman / Juridisch kwaliteitsmedewerker
Dit is weer zo'n typisch misplaatst optimisme van onze Rijksoverheid. In dit geval wordt de uitvoering van de plannen met een onwaarschijnlijk haalbare tijdsspanne bij de SVB neergelegd. En nu kunnen we met z'n allen, de Rijksoverheid incluis, de SVB de schuld geven dat zij hun zaken niet op orde heeft. En wie zijn het kind van de rekening? Juist, de individuele zorgvrager en zorgverlener.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arjan Stoffels / Voorzitter PAS Nederland
Zoveel mensen hebben aangegeven dat dit stond te gebeuren, dat het eigenlijk bizar is dat het nog gebeurde. Alle verzoeken en vragen om uitstel zijn genegeerd.Heeft iemand nagedacht wat er gebeurt als je mensen -bij wie nogal snel de stoom uit de oren komt- op zo'n neerbuigende, afwijzende manier bejegent? Wat zouden al die mensen, in blinde paniek omdat hun bestaanszekerheid fundamenteel wordt aangetast, gaan doen? Ik hoop dat niemand zo buiten zichzelf raakt dat er gewonden en/of doden vallen. Maar ik sluit dat zeker niet uit.Mijn "J'accuse" gaat uit naar zowel politici in de Tweede en Eerste Kamer, als naar het voltallige kabinet. Met name VVD en PvdA, maar beslist ook D66. U heeft er met elkaar een enorme bende van gemaakt, heeft niet geluisterd, heeft zelfs niet willen luisteren... U heeft laten zien dat uw functioneren in deze democratie een dictatoriale karikatuur wordt, gevuld met hete lucht en AmvB's om de eigen zin door te drijven of het onvermogen om daar wat aan te doen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jos van Veen
wacht maar af..er komt nog veel meer..

Straks de gemeentelijke maffiapraktijken en botsingen met de gezondheidszorg

en daarna piekende lastenverzwaring door gemeentebelastingen..

Gevolgd door nog idioter wetgevingen met dwang en repressie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
trieny / vertegenwoordiger PGB houder
Begin september heb ik alles moeten aanleveren zorgbeschrijvingen en contracten. Vervolgens bleef het tot afgelopen week oorverdovend stil. Nu komen er contracten terug omdat ze niet goed zijn. Als ze vanaf het begin van het project alles bij hadden gehouden was er niets aan de hand geweest. Nu is het maar afwachten of mijn zorgverleners uitbetaald gaan krijgen, want SVB heeft geen contract van deze zorgverleners. Van een aantal contracten heb ik nog helemaal niets gehoord. Kortom 1 chaos en niet alleen op ICT gebied ook de kennis van de medewerkers is ver beneden peil.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Vriezen
Waar blijft het geld waar voor gewerkt is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Vriezen
Geachte heer/mevrouw,Hartelijk dank voor uw e-mail.Wij zijn op dit moment druk met het verwerken van zorgovereenkomsten en declaraties. Daarom duurt het beantwoorden van uw e-mail waarschijnlijk langer dan de vijf werkdagen die u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Liesbeth Oerlemans / Klinisch epidemioloog i.o.
'Daarmee is het merendeel van de betalingen ook gedaan', meldt een woordvoerder. 'Hoeveel betalingen niet zijn gedaan, zijn we aan het inventariseren.' Wie heeft dit stuk geschreven? De eerste zin is totaal nietszeggende braaftaal als de inventarisatie niet is afgerond! Is er iemand in Nederland die het overzicht over de hele transitie wel heeft? Ik vrees van niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Aldie
Achter ieder zorgdebacle schuilt wel ene zekere Martin van Rijn
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie