Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Gemeenten doen maar wat’

Er gebeurt van alles op het gebied van het versterken van sociale netwerken. Maar wat werkt en wat niet? 'Dat weet niemand' aldus lector Rick Kwekkeboom.

25 september 2015

Buddies, Netwerkcoaches, Moeders informeren moeders, Mijnbuurtje.nl, Mantelscan, Peuter in zicht!, Eigen Kracht Conferenties – de lijst met interventies om sociale netwerken te versterken is lang en het enthousiasme waar ze mee worden ingezet groot. Maar wat werkt? Dat weet niemand, stelt onderzoekster Rick Kwekkeboom.

Nooit onderzocht
‘Op de korte termijn kunnen we wel wat resultaten geven, maar of al deze zaken ook op de langere duur effect hebben, weten we gewoon niet. Simpelweg omdat we dat nooit hebben onderzocht. In de gezondheidszorg is het heel normaal dat je de duurzaamheid van beleid onderzoekt en na enige jaren kunt zeggen of iets werkt.’ In het sociaal domein ontbreekt volgens Kwekkeboom een dergelijke systematische aanpak. 


Stevige dijk
Gemeenten en instellingen doen dus eigenlijk maar wat? ‘Ja, als je het negatief ziet, is dat zo’, zegt Kwekkeboom. ‘De sector kenmerkt zich door steeds weer nieuwe interventies toe te passen. Vanuit een grote betrokkenheid en het idee dat je soms snel moet handelen, wordt er als een soort Hansje Brinker ergens een vinger in de dijk gestoken. Maar op een bepaald moment mag je je toch afvragen of je niet beter ergens een stevige dijk kunt neerleggen.’

Tevredenheidsonderzoekje
Over de resultaten over een langere periode is dus eigenlijk niets te zeggen. Maar hoe zit het met de korte termijn: wat is effectief, wat niet? Ook daar kan Kwekkeboom weinig over zeggen. Er worden projecten opgetuigd, vol enthousiasme uitgevoerd en soms afgesloten met een tevredenheidsonderzoekje, weet ze. ‘Daar volgt dan uit dat de mensen er blij mee zijn en op zich is dat natuurlijk winst. Maar waar het succes vandaan komt en of de methode ergens anders ook toepasbaar is, dat wordt niet onderzocht. Misschien ligt een deel van het succes in het gezellige buurthuis of aan de persoon die het uitvoert. Eigenlijk weten we ook daar heel weinig van.’


Effectiviteit
Kwekkeboom zou graag zien dat gemeenten in hun pogingen de kracht van sociale netwerken te versterken toch een klein deeltje van het budget zouden uittrekken voor een onderzoek naar de effectiviteit. Maar dat is lastig. In plaats van naar de effecten op lange termijn te kijken, presenteren ambtenaren en wethouders liever meteen een resultaat. Over tien jaar zit er een andere wethouder en kan de wereld er weer geheel anders uitzien.

Lees in magazine nummer 19 hoe gemeenten de inzet van sociale netwerken kunnen stimuleren. (inlog)

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Martijn Stuiver
Pas op met onderzoeken, audits en evaluaties. Dit is altijd met elkaar 1 jaar naar achteren kijken. Sturen op resultaat doe je voortdurend en niet achteraf. De werkelijke sturing ligt dan op het nivo waar dit thuis hoort. Je zou dit informatiegestuurd werken kunnen noemen ipv informatiegestuurd evalueren.

https://www.pdcacyclus.nl/resultaatgericht-busin …
Erik
@Martijn Stuiver: ook u heeft volkomen gelijk. Heeft m.i. ook meer perspectief omdat invloed direct is op de niveau's waarop e.e.a. gebeurt en zich onttrekt aan nou ja, hoe zal ik het noemen, de ontplofte controletoren/verantwoording achteraf en bijbehorend gedoe en vaak overbodige circuits.
Eric Hendriks / Initiatiefnemer mijnbuurtje.nl
Update: De Radboud Universiteit heeft vastgesteld dat e genoemde aanpak van mijnbuurtje.nl werkt. Zie ook http://vl-nieuws.nl/radboud-universiteit-gebruik …
Bart Frederiks
Nee ! Kijk eens even naar de praktijk en niet naar de ideeenmakers.De privacy wordt hier heel erg geschonden door de hele regio op de hoogte te brengen over prive problemen omdat ze veel organiseren en aanbieden voor gezinnen zonder hulpvraag of toestemming en daar ondervinden zij maatschappelijk veel last van.
Tim Robbe / Europees jurist en bestuurskundige
Belangrijk bericht, dit. Om mij heen zie ik gemeenten stoeien met het zogenaamde resultaatgericht inkopen. Dit bericht bevestigt voor mij dat dit nog niet kan, en wellicht zelfs helemaal niet mogelijk is. Voor wat betreft inkoop is mijn advies dus: ambitieniveau treedje lager. Eerst onderzoek doen zoals hierboven aangegeven. Dat is dan sturen op resultaat, niet inkopen of bekostigen daarvan!
Jordy Hakema
Het is niet welkom en niemand vraagt iets aan de burger.
m.berkelaar
Als beta ben ik jaren geleden wegbezuinigd bij de overheid. Ik rekende elk plan door, wist bespaard geld in te zetten om elders besparende investeringen voor de lange termijn te doen. Maar: ik was te eigengereid en de crisis bleek een mooie aanleiding om de uitkering in te vliegen.

Ik erger me sindsdien groen en geel aan allerlei projectjes-doenende socio's die geen voeling hebben met de werkelijkheid maar wel miljoenen stukslaan.

Maar: projectjes bekken lekkerder, zorgen voor fotomomentjes en zijn dus geliefd bij politici met een horizon van max 4 maar. Tja ...
Michiel / directeur/eigenaar
Dit is ten minste een beetje waar. Kan het anders? Natuurlijk. Ik heb er wel enkele ideeën over. Zou leuk zijn als we daar eens met een paar mensen over verder zouden praten. Wie wil?
Erik
Volkomen terechte constateringen van Rick Kwekkeboom. En tegelijkertijd een hilarisch gebrek aan inzicht in de werking van de overheid/politiek. Om de briljante BBC serie Yes, Minister te parafraseren: we need lots of activity but no actual result.Moet het even opzoeken maar een hoogleraar aan Radboud Uni had eerder al geconstateerd dat van de ca. 2000 interventies in de jeugdzorg van 95% onbekend is of ze werken. En dat was nog onder verantwoordelijkheid van het Rijk.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Terechte opmerking van Kwekkeboom dat gemeenten wat meer aandacht moeten geven aan het evalueren van projecten. Ook mijn ervaring is dat er veel goed bedoelde projecten worden opgezet in het brede sociale beleid, maar dar er amper aandacht is om na te gaan of deze effectief zijn geweest.Toch kunnen gemeenten best sturen op resultaat in het sociaal domein - zijn het volgend de wet (Wmo en Jeugdwet) trouwens wel verplicht. Er bestaan goede voorbeelden hoe gemeenten het gewenste resultaat (afgeleid van doelen) kunnen formuleren en hoe instellingen deze kunnen meten. Bij inkopen of subsidiëren van zorg en welzijn hoort het gewenste resultaat centraal te staan - iets anders is of daar ook op wordt afgerekend (dat kan maar is vaak nog een brug te ver). Maar het resultaat moet altijd gemeten kunnen worden (kwantitatief en kwalitatief).Naast het meten van de effecten op korte termijn (na afloop van de interventie), hebben we in Nederland genoeg instituten die effecten op lange termijn kunnen nagaan. Gelukkig doen instellingen als Movisie, NJI, NIVEL en ZonMw maar ook diverse universiteiten dat ook.
Advertentie