Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten verlagen eigen bijdrage Wmo

B en W van Veenendaal willen de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen verlagen en die voor het vraagafhankelijk vervoer helemaal afschaffen. De Drechtsteden hadden al verzachtende maatregelen genomen, maar gaan nu nog een stap verder.

21 oktober 2016

Het college van Veenendaal wil de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen verlagen en die voor het vraagafhankelijk vervoer helemaal afschaffen. Eerder besloten de Drechtsteden de eigen bijdrage te schrappen voor inwoners die individuele begeleiding of groepsbegeleiding nodig hebben. Recent is besloten nog een stap verder te gaan, door onder meer de eigen bijdrage voor alle Wmo-gebruikers met 33 procent te verlagen.

Middeninkomens

Veenendaal verlaagt de eigen bijdrage door het zogeheten marginale tarief te verlagen van vijftien naar acht procent. Het marginale tarief is het percentage dat bepaalt hoe snel de maximale periodebijdrage (de rekening per vier weken) stijgt naarmate het inkomen omhoog gaat. Het verlagen van dit percentage zorgt ervoor dat de stijging van de eigen bijdrage wordt afgevlakt, wat vooral ten goede komt aan Wmo-gebruikers met midden- en hogere inkomens. Het is een van de ‘knoppen’ waaraan gemeenten kunnen draaien als zij de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen willen verlagen.

Minima

Het college wil daarnaast de eigen bijdrage voor de Regiotaxi helemaal afschaffen. Daarmee willen B en W ‘meer gelijkheid brengen ten opzichte van inwoners die gebruik maken van het openbaar vervoer zonder Wmo-indicatie’, zo laat de gemeente weten. Tot slot wordt de eigen bijdrage voor minima vereenvoudigd. Nu worden de minima door de gemeente gecompenseerd voor de rekeningen die zij aan het CAK betalen. De gemeente wil hier een einde aan maken door zelf het CAK te betalen; de minima krijgen een 0-factuur van het CAK.

Zorgmijding

Directe aanleiding voor Veenendaal om het eigen bijdrage-beleid aan te passen, zijn de uitkomsten van onderzoek onder Wmo-cliënten naar de gevolgen van de hogere eigen bijdrage. De gemeente had signalen ontvangen dat hogere eigen bijdragen leiden tot zorgmijding. Uit het onderzoek komt naar voren dat hogere eigen bijdragen in beperkte mate leiden tot zorgmijding. Zo’n elf procent van de Wmo-klanten vertoont ‘zorgmijdend gedrag’. Voor een derde van hen is de (te) hoge eigen bijdrage daar de reden van; vier procent van alle Wmo-gebruikers. Zorgmijding komt relatief veel voor bij huishoudens met een inkomen tussen minimum en modaal. De zorgmijders lijken de zorg minder nodig te hebben en scoren goed op zelfredzaamheid, concluderen de onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek. De hogere eigen bijdragen leiden wel tot een verslechtering van de financiële situatie van Wmo-gebruikers. Bij een op de drie Wmo-gebruikers steeg in 2016 de eigen bijdrage ten opzichte van 2015.

Betaalbare zorg

‘De eigen bijdrage is al langer een veelbesproken thema. In Veenendaal willen we de zorg bieden die nodig is. Die zorg moet dan wel betaalbaar zijn en blijven. We verwachten dat dit voorstel daar een belangrijke bijdrage aan levert’, stelt wethouder Marieke Overduin (Wmo, CDA). De nieuwe regels rondom de eigen bijdrage worden vastgelegd in een nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning, waarover de raad volgende maand een besluit neemt.

Forse verlaging Drechtsteden

De Drechtsteden besloten eind mei al de eigen bijdrage te schrappen voor inwoners die een beroep doen op individuele begeleiding of groepsbegeleiding. Recent hebben Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht tot verdere versoepeling besloten. De eigen bijdrage is voor alle Wmo-gebruikers met 33 procent verlaagd en de inkomensgrens met 16 procent verhoogd. Tot slot is de eigen bijdrage geschrapt voor woningaanpassingen voor minderjarige kinderen en voor woonvoorzieningen in gemeenschappelijke ruimtes en voor individuele taxikostenvergoedingen.

Gedekt uit overschot Wmo

De zes gemeenten willen voorkomen dat mensen vanwege de eigen bijdrage afzien van de ondersteuning die ze nodig hebben. De aanpassingen worden per terugwerkende kracht per 1 januari 2016 doorgevoerd. Wmo-gebruikers krijgen het teveel betaalde bedrag terug. Naar schatting zijn de zes gemeenten drie miljoen euro kwijt aan deze aanpassingen. Het wordt gedekt uit de overschotten op de Wmo 2015.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Herman van Kuijk / geen
Ruim een jaar geleden heb ik de gemeente Bergen op Zoom opmerkzaam gemaakt op de problemen welke mensen die in financiële problemen gekomen zijn door Overheidsmaaregelen zoals het afschaffen van de Algemene tegemoetkoming WTCG en de korting Eigen Bijdrage WTCG(33%) op hulpmiddelen,alsmede het gecreëerde AOW-gat door de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd van partners die in zijn totaliteit 15 maanden AOW moesten ontberen en daardoor hun ouderdomspensioen naar voren moesten halen om een aanvaardbaar inkomensniveau te behouden, echter een jaar na dato is hier niet op gereageerd door de gemeente Bergen op Zoom. Dit terwijl er een ruim overschot aan middelen ingevolge WMO-gelden beschikbaar is.
Advertentie