Advertentie
sociaal / Nieuws

Goes betaalt tot zes maanden geen huishoudelijke hulp

Goes versobert vanwege financiële tekorten de Wmo. Een van de maatregelen is dat inwoners geen huishoudelijke hulp meer krijgen als ze die korter dan zes maanden nodig hebben. Ook het inkomen wordt meegewogen.

29 juli 2021
vinkje-ja-nee.jpg

In Goes wordt de Wmo versoberd. Een van de maatregelen is dat inwoners geen huishoudelijke hulp meer krijgen als ze die korter dan zes maanden nodig hebben. Ook inwoners met veel eigen geld hoeven niet meer bij de gemeente voor huishoudelijke hulp aan te kloppen. Mensen die het afgelopen half jaar een particuliere hulp hadden, kunnen een Wmo-aanvraag voor huishoudelijke hulp eveneens vergeten.

Tekort

Inwoners met een jaarinkomen hoger dan 150 procent van de bijstandsnorm krijgen geen huishoudelijke hulp vanuit de Wmo. Ditzelfde geldt voor inwoners met een vermogen dat 150 procent boven de bijstandsnorm ligt. Ook als uit onderzoek van de gemeente blijkt dat inwoners, die een Wmo-aanvraag hebben ingediend, hoogstwaarschijnlijk een beroep kunnen doen op hulp en/of ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw), moeten ze eerst daar aankloppen. Pas met een afwijzing op zak, neemt Goes een besluit over een Wmo-aanvraag. Dit en meer is opgenomen in een nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning, waarmee de gemeenteraad onlangs heeft ingestemd. Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort op het sociaal domein van Goes op tot drie miljoen euro dus moeten de kosten omlaag, zo stelt de gemeente.

 

Zes weken

De fractie van Nieuw Goes heeft nog geprobeerd via een amendement de ‘zes maanden-termijn’ bij aanvragen voor huishoudelijke hulp van tafel te krijgen. Zij wees daarbij onder meer op het negatieve advies van de Wmo-raad van Borssele, waarin werd gesteld dat het een te zware belasting voor mantelzorgers is om tot een half jaar het huishouden op orde te houden. Ook refereerde de fractie naar een negatief advies van de Wmo-raad van Kapelle, waarin werd aangeven dat niet iedereen een particuliere hulp kan betalen. Nieuw Goes wilde de zes maanden verkorten tot de eerste zes weken. Een raadsmeerderheid stemde echter tegen het amendement.

 

Zo goedkoop mogelijk

Pas als het echt niet ander kan, wil Goes een maatwerkvoorziening toekennen, zo blijkt verder uit de verordening. Inwoners moeten zo veel als mogelijk zelf iets regelen, of gebruik maken van een algemene voorziening. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, ‘verstrekt het college de goedkoopst adequate tijdig beschikbare voorziening’, aldus de nieuwe verordening, die inmiddels van kracht is geworden.

 

Wmo-abonnementstarief

Veel gemeenten zien sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief een forse stijging van het aantal aanvragen, vooral voor huishoudelijke hulp. Nu mensen geen inkomensafhankelijke eigen bijdrage meer betalen, zetten veel welgestelde mensen hun eigen hulp buiten de deur en kloppen hiervoor aan bij de gemeente. Als gemeenten de hulp toekennen, zijn de inwoners hiervoor 19 euro per maand kwijt.

 

Aanzuigende werking

Het rijk wil gemeenten voor deze zogeheten aanzuigende werking niet afdoende compenseren, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij heeft gemeenten opgeroepen de grenzen van de wet op te zoeken. Daarbij kan worden gedacht aan het meewegen van het inkomen bij een aanvraag voor huishoudelijke hulp. Verschillende gemeenten zijn Goes voorgegaan, zoals Krimpen aan den IJssel en Leusden. Minister De Jonge (VWS) stelde eind mei na besluiten van gemeenten die dat doen zich te ‘beraden op te nemen stappen’. De VNG wil dat het Wmo-abonnementstarief van tafel gaat.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

pieter / wegkijker
op zich begrijpelijk dat de voorziening wordt versoberd. Een ruim aanbod creert een ruime vraag.

wel jammer dat er via de WMO weer wordt genivelleerd.
B.van de Hel / Toezichthouder Sociaal Domein
Het moreel appel werkt niet, Men vindt dat men er recht op heeft ondanks dat men de kosten, zoals hulp in de huishouding of een woningaanpassing zelf zou kunnen dragen.

Dat maakt de WMO uiteindelijk mede onbetaalbaar waardoor de zorg voor degenen die het echt nodig hebben onder druk komt te staan. Nog los van het feit dat sommige zorgverleners in staat zijn om rijkelijk hun zakken te vullen of er een meer dan ruim bovenmodaal inkomen aan overhouden.

De invoering een wettelijke inkomens- en vermogentoets zou al veel doen net zoals een aanscherping van de eisen die aan zorgverleners gesteld worden.
HaBe / Ex IC-er
Tenzij wetgeving en jurisprudentie heel snel wijzigen, zal deze verordening in procedures op bestreden besluiten onverbindend worden verklaard. Dit wordt een goudmijn voor rechtshulpverleners. Het is te hopen, dat Goes voldoende extra middelen voor het betalen van de (redelijk) hoge proceskosten, waarin ze zullen worden veroordeeld, heeft vrijgemaakt. Overigens heeft de gemeente geen enkele rechtsgrond en mogelijkheid om het inkomen en / of vermogen van een aanvrager / cliënt te achterhalen en vast te stellen.
H. Wiersma / gepens.
Dat betekent dat Goes gaat handelen in strijd met de vigerende WMO-wetgeving. Rechtszaken en ingrijpen van de rijksoverheid zijn dan ongetwijfeld te verwachten.
Big Spender / netto betaler
Geinig.

Wij Zeeuwen bennen zuunig heet dat toch?

Direct één miljoen bezuinigd op de WMO en 2 miljoen extra kosten voor de advocaten e.d. ;-)
Thea / inkoper
Stel de particuliere hulp woont in de gemeente Goes, heeft haar hele leven hard gewerkt maar helaas geen pensioen opgebouwd. Dit in tegenstelling tot de hulp die in loondienst is van een zorgaanbieder, zij ontvangt wel pensioen. De particuliere hulp zal na haar pensionering gebruik gaan maken van diverse toeslagen en andere regelingen. Hopelijk heeft gemeente Goes daar voor gespaard.
H. Wiersma / gepens.
Het meewegen van inkomens/vermogen voor het gebruik maken van de WMO is onjuist. Nivellering van inkomen/vermogen vindt reeds plaats via het belastingstelsel (naar draagkracht) en via tal van andere regelingen. Gelet op de voorgeschiedenis van de WMO zou het meewegen van inkomens onterecht zijn.
Advertentie