Advertentie
sociaal / Nieuws

Geen schuldhulp zzp’ers ‘kan nooit de bedoeling zijn’

Dat gemeenten zelfstandigen weigeren aan het schuldhulpverleningsloket kan niet door de beugel, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer.

14 februari 2019
drs.t.-van-ark-4962-2.jpg

Dat gemeenten zelfstandigen weigeren aan het schuldhulpverleningsloket kan niet door de beugel, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer.  

Bbz in plaats van schuldhulp

Van Ark reageert daarmee op vragen vanuit de VVD-fractie naar aanleiding van een publicatie in de Volkskrant en de Groene Amsterdammer waarin werd gemeld dat zzp’ers in 24 van 44 geteste gemeenten geen hulp kregen aan het schuldhulpverleningsloket. Bij de gemeenten in kwestie werden de zzp’ers naar de Bbz-voorziening (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) doorverwezen. Daarmee wordt het inkomen van een zelfstandige met een lening aangevuld tot bijstandsniveau, maar geen schuldhulp gegeven.

Geen uitsluitingsgronden

Van Ark vindt dat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gemeenten geen uitsluitingsgronden biedt. Zij verwijst naar een brief die in 2015 aan alle gemeenten is verstuurd waarin uitdrukkelijk staat dat onder meer zelfstandigen met een onderneming door gemeenten niet mogen worden geweigerd. Dat dit toch gebeurt, wijt Van Ark aan een onduidelijkheid in de Memorie van Toelichting (MvT) van de Wgs. De passage uit de MvT waar gemeenten zich op beroepen bij het afwijzen van éénpitters, betreft volgens Van Ark echter alleen schuldenregelingen voor zelfstandigen die hun onderneming hebben beëindigd. Volgens Van Ark is het juridisch niet mogelijk om de MvT aan te passen.

Altijd gesprek aangaan

De staatssecretaris wil dat gemeenten meer doen om schuldhulpverlening voor zelfstandigen toegankelijker te maken en voor passend hulpverleningsaanbod te komen. Zelf bereidt zij een wijziging van de Wgs voor die inhoudt dat een college helderder moet toelichten waarom iemand wordt afgewezen aan het schuldhulpverleningsloket. Van Ark voegt daar echter aan toe dat zij vindt dat gemeenten die wetswijziging niet moeten afwachten. Gemeenten moeten volgens haar altijd het gesprek aangaan met zelfstandigen die zich aan het schuldhulploket melden zodat die laatsten op de hoogte zijn van de mogelijkheid tot schuldhulpverlening of Bbz-voorzieningen.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Angeline Pot
Maar ook bbz wordt vaak geweigerd, als men bijvoorbeeld onder de €. 76.000,- aan inkomen heeft
Hoekstra / Ambtenaar
ZZP-ers staan zich er op voor dat ze ondernemers zijn. Daarom willen geen verplicht pensioen, geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en meer van dat soort betuttelende dingen. Daarom genieten ze ook allerlei fiscale voordelen. Wat hebben zzp-ers dan in de schuldhulpverlening te zoeken? Het zijn ondernemers met schulden. Niet leuk, maar dat heet ondernemersrisico. Of zie ik iets over het hoofd?
H. Wiersma / gepens.
@De Vries. Nee, je ziet weinig over het hoofd. Ik kan het nog verder aanvullen met:

1. circa 40% van de ZZP'ers betaalt geen of nauwelijks belasting of sociale premies.

2. er zijn veel ZZP'ers met schijnzelfstandigheid. Dit zijn dus feitelijk helemaal geen ondernemers maar zij genieten wel van de faciliteiten.

Hoogste tijd om in te grijpen op de arbeidsmarkt, echter het ministerie van Sociale Zaken (Koolmees) is niet vooruit te branden.
Advertentie