Advertentie
sociaal / Nieuws

24 miljoen extra voor lesaanbod inburgering

Centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s ontvangen de komende twee jaar in totaal 24 miljoen extra om het lesaanbod voor inburgeraars zeker te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

13 november 2021
inburgering---taal-leren.jpg

Centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s ontvangen de komende twee jaar in totaal 24 miljoen extra om het lesaanbod voor inburgeraars zeker te stellen. Dat schrijft staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Meer geld nodig
Met de nieuwe wet inburgering kunnen vooral jonge inburgeringsplichtigen vanaf volgens jaar de onderwijsroute volgen. Die route moet hen klaarstomen voor een mbo-2, hbo- of wo-opleiding. Dat moet hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en het mogelijk maken dat ze sneller volledig meedoen in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat er voor deze onderwijsroute meer geld nodig is dan aanvankelijk werd ingeschat. Begin oktober bleek dat nog geen enkele gemeente een aanbieder had kunnen contracteren die vanaf januari de onderwijsroute kan aanbieden aan inburgeraars. Het budget dat gemeenten daarvoor willen vrijmaken, en daarvoor van het rijk krijgen, was niet genoeg.

Extra budget
Bestuurlijk overleg tussen de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), onderwijs (OCW) en Financiën en gemeentekoepel VNG moest voorkomen dat de onderwijsroute compleet mislukte.
Om het benodigde onderwijs aan te kunnen bieden, zijn er nu nieuwe afspraken gemaakt tussen de staatssecretaris, de minister van OCW, de VNG, de MBO Raad, NRTO, VSNU, VH, UAF en Divosa. De centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s ontvangen voor de jaren 2022 en 2023 extra budget om er op regionaal niveau voor te zorgen dat het aanbod voor de onderwijsroute tot stand komt: een bedrag van 15 miljoen euro in 2022 en 9 miljoen in 2023, uit te keren via een specifieke uitkering.

Niet tussen wal en schip
Door deze extra impuls verwachten de partijen dat inburgeraars die in 2022 inburgeringsplichtig worden, kunnen starten met de onderwijsroute. Zij kunnen deze dan in 2023 of 2024 afronden. De gemiddelde duur van de onderwijsroute is 1,5 jaar. Omdat de onderwijsroute in de meeste regio’s waarschijnlijk pas in de zomer van 2022 kan starten, is met betrokken partijen afgesproken dat gemeenten inburgeraars, waar mogelijk, hun onderwijs in de entreeopleiding, internationale schakelklassen (ISK-en) en huidige trajecten naar het hoger onderwijs tot het eind van het schooljaar van 2021-2022 laten voortzetten. ‘De gezamenlijke inzet is dat inburgeraars die in aanmerking komen voor de onderwijsroute niet tussen wal en schip vallen.’

Structurele oplossing
Intussen werkt het kabinet samen met de betrokken partijen verder aan een structurele oplossing voor het onderwijsaanbod, ook na 2023. ‘Gemeenten en onderwijsinstellingen hebben mij overtuigd van de urgentie om binnen afzienbare tijd, maar uiterlijk voorjaar 2022, duidelijkheid te geven over hoe het meerjarige budgettaire kader van de onderwijsroute eruitziet, zodat continuïteit van de onderwijsroute geborgd is’, schrijft Wiersma. Samen met de partners gaat hij aan de slag met de uitwerking van manieren waarop de onderwijsroute financieel en organisatorisch het beste structureel kan worden geborgd. Het nieuwe kabinet dient hierover nadere afspraken te maken.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Zo is het het wel
Onze eigen jeugd mag hun studie bij elkaar lenen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Zoals veel eerder en vaker in deze bedrijfstak moet en zal dit budget gewoon heel snel besteed worden, kan niet bommen aan wie of waaraan. Dat zie je al aan de bestuurlijke drukte vooraf. Als het achteraf aan slechte projecten en erger nog, malafide taalbureau's, blijkt te zijn betaald, dan houdt men het eerst zo lang mogelijk onder de pet, tot dat er niks meer aan te doen valt. Is al vele keren zo gegaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het jo jo-spel tussen gemeenten en Rijk kan dus weer starten. Over 10 jaar weer terug richting Rijk?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie