Advertentie
sociaal / Nieuws

Extra rijksgeld jeugd niet om tekorten te dekken

Het extra geld dat het kabinet voor de jeugdhulp wil vrijmaken, is niet bedoeld om alleen de tekorten bij gemeenten te dekken. Het is met name bedoeld om de uitvoering van het jeugdhulpstelsel beter en efficiënter te maken en de transformatie te versnellen. Daarover wil de minister bestuurlijke afspraken met gemeenten maken.

14 mei 2019

Het extra geld dat het kabinet voor de uitvoering van de jeugdhulp wil vrijmaken, is niet bedoeld om alleen de tekorten bij gemeenten te dekken. Het is vooral bedoeld om de uitvoering van het jeugdhulpstelsel beter en efficiënter te maken en de transformatie te versnellen. Daarover wil de minister bestuurlijke afspraken met gemeenten maken.

Betere sturing

Dat stelt minister De Jonge (VWS) in reactie op het dreigement van de VNG om de jeugdhulp op het bordje van het rijk te leggen als het kabinet niet met voldoende extra geld over de brug komt. Meer (rijks)geld leidt niet automatisch tot betere en beter beheersbare jeugdhulp, stelt De Jonge in een brief aan de Kamer. Er is ook betere regievoering, betere sturing en betere regionale samenwerking nodig. Daar zullen de afspraken met de VNG zich op richten. Daarnaast is verdiepend onderzoek nodig naar de achtergronden van de gemeentelijke tekorten. ‘Om te leren wat er in de sturing beter moet’, aldus De Jonge.


Meer eenheid

Er is ook meer eenheid en voorspelbaarheid in het zorglandschap noodzakelijk, stelt de minister in zijn brief. Daarbij horen onder meer onderwerpen als vermindering van administratieve lasten, de toegang tot jeugdhulp en de reikwijdte van de jeugdhulpplicht van gemeenten. Welke vormen van jeugdhulp vallen onder de Jeugdwet en welke niet.

Onderhandelingen

In zijn brief noemt De Jonge geen bedragen die het rijk extra wil uittrekken. Vorige week lekte uit dat het om eenmalig 350 miljoen euro zou gaan, en de drie jaren daarna jaarlijks 190 miljoen euro. De VNG wil 490 miljoen euro van het kabinet. De onderhandelingen met de VNG zijn nog steeds gaande, zo blijkt uit de brief van De Jonge

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Frank
Betere sturing, betere regievoering en betere regionale samenwerking. Oef. Klinkt als meer bureaucratie, meer regionaal gedoe en meer bemoeienis van het rijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Geert Geujen / Raadslid
Jeugdzorg is eigenlijk niet geschikt om bij (afzonderlijke) gemeenten onder te brengen. Het is een heel andere tak van sport dan bijv Wmo. Gemeenten hebben te weinig knoppen om aan te draaien en werden meteen opgescheept met een onverantwoorde decentralisatiebezuiniging. Het is een weeffout. Het Rijk MOET gemeenten nu helpen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Collega
Een systeem overdragen waarbij degene die moet betalen wel verantwoordelijk is, maar niet bevoegd, is niet de meest briljante actie aller tijden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Efficiëntieproblemen ontstaan vooral als commerciële hulpverleners in de zorg en de gezondheidszorg een eigen verdienmodel in deze sectoren (kunnen) maken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie