Advertentie
sociaal / Nieuws

Proef Schuldenvrij Leeuwarden verloopt moeizaam

Van het begrote bedrag is 120.000 euro overgeheveld naar een ander project.

21 februari 2024
Het stadhuis in Leeuwarden. Foto: Anton Kappers (ANP)
Het stadhuis in LeeuwardenFoto: Anton Kappers (ANP)

Het experiment Schuldenvrij Leeuwarden komt nog niet echt van de grond. Dat meldt de Leeuwarder Courant. Het voortraject duurt veel langer dan verwacht en er is minder geld uitgetrokken dan begroot. De ervaringswerkers die de deelnemers zouden begeleiden zijn tot nu toe nog niet ingezet.

Enthousiaste teammanager Specialisten (M/V/X)

Goudappel
Enthousiaste teammanager Specialisten (M/V/X)

Voorzitter Rekenkamer gemeente Breda (via PublicSpirit)

gemeente Breda
Voorzitter Rekenkamer gemeente Breda (via PublicSpirit)

In het verleden hielden inwoners die een schuldregeling met de Kredietbank Nederland treffen een restschuld over. Die restschuld moest binnen drie jaar worden afbetaald. Dat moet anders, vindt de gemeenteraad van Leeuwarden. In september 2022 stemde zij in met een experiment waardoor de restschuld wordt afgelost door de gemeente. ‘Het idee is dat de inwoner vervolgens onder begeleiding de ruimte heeft om stressvrij aan de toekomst te werken’, schrijft het lokale dagblad.

Onwenselijk

Het burgerinitiatief dat zelf de nieuwe armoedeaanpak bedacht, reageert echter kritisch op de voortgangsrapportage. Zo is het doel van honderd deelnemers nog niet gehaald. Eind januari stond de teller op 29 deelnemers. Wel zitten er vijftig mensen in het voortraject, dat vier of vijf maanden duurt. Maar dat is veel langer dan het burgerinitiatief had verwacht. ‘Mensen met schulden zitten al in een onzekere situatie’, zegt Alef Dekker tegen de Leeuwarder Courant. Hij is lid van SchuldenvrijLWD, zoals het burgerinitiatief heet. Dat het voortraject ‘heel lang duurt’ vindt Dekker onwenselijk.

Stabiliseren

Volgens de gemeente Leeuwarden is er in de oorspronkelijke planning geen rekening gehouden met een voortraject. Maar wanneer de bewoners in het voortraject worden meegeteld, dan ‘verloopt de instroom tot op heden volgens planning’. ‘Het voortraject is nodig om de inkomenssituatie van de bewoner te stabiliseren, de schulden te inventariseren en de schuldeisers een voorstel te doen’, zegt gemeentewoordvoerder Marianne Reitsma tegen de krant. ‘In de ene situatie is dit bewerkelijker dan in de andere situatie. Het overgrote deel van de bewoners dat aan het voortraject deelneemt, stroomt ook door naar deelname aan de pilot.’

Begroot bedrag

Daarbij is er een stuk minder geld uitgetrokken voor de proef. Van de 350.000 euro die de gemeenteraad uittrok is nu 230.000 euro beschikbaar voor SchuldenvrijLWD. Bijna 39.000 euro wordt uitgegeven aan een onderzoek van NHL Stenden Hogeschool. Van het begrote bedrag is 120.000 euro overgeheveld naar een ander project. Dit omdat de begroting ‘vrij ruim was en er middelen nodig waren voor de financiering rondom schuldenkwijting voor de jongeren’.

Ervaringswerkers

Drie ervaringswerkers zouden de deelnemers begeleiden, maar die zijn tot nu toe nog niet ingezet, meldt het dagblad. Hun rol blijkt ‘onvoldoende duidelijk’, schrijft de gemeente. ‘In de praktijk bleken de betrokken ervaringswerkers verschillende rollen te willen vervullen’, licht woordvoerder Reitsma toe. ‘Inmiddels zijn hier nadere afspraken over gemaakt en sluiten ze bijvoorbeeld bij het financiële spreekuur aan.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie