Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten willen energietoeslag 2023 eerder uitkeren

Het zou de uitvoering eenvoudiger maken als gemeenten de energietoeslag 2023 al eerder in het jaar mogen uitkeren, stellen gemeenten.

12 januari 2023
energiearmoede
Shutterstock

Gemeenten willen de mogelijkheid krijgen om de energietoeslag voor 2023 al in de eerste maanden van het jaar uit te keren, maar de regering ziet dat niet zitten. Volgens het rijk hebben huishoudens met lage inkomens dankzij de koopkrachtmaatregelen die dit jaar ingaan genoeg armslag om het tot de zomer uit te zingen.

Archeoloog

JS Consultancy
Archeoloog

Privacy Officer

JS Consultancy
Privacy Officer

Eenvoudiger

De wetswijziging die het mogelijk maakt voor gemeenten om in 2023 opnieuw een eenmalige energietoeslag uit te keren aan minimahuishoudens, treedt naar verwachting in juni in werking. In een reactie op het wetsvoorstel geeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan zorgen te hebben over die datum. Het betekent namelijk dat gemeenten pas na die datum kunnen beginnen met het uitkeren.

Het zou de uitvoering eenvoudiger maken als gemeenten mogen anticiperen op de wetswijziging en dus niet tot juni hoeven te wachten om het bedrag voor 2023 uit te keren, laat de VNG weten aan het rijk. Er zijn immers al nieuwe loketten geopend voor de uitkering van de energietoeslag in 2022, die nu opnieuw gebruikt kunnen worden.

Grotere armslag

Maar volgens het rijk is het niet nodig om gemeenten de ruimte te geven om vooruit te lopen op de wetswijziging. Dat staat in het ingediende wetsvoorstel. De regering stelt dat de financiële armslag van huishoudens met een laag inkomen dit jaar groter is dan in 2022. In januari 2023 zijn immers verschillende koopkrachtmaatregelen ingegaan, zoals een verhoging van het minimumloon, de uitkeringen en de zorg- en huurtoeslag.

Het is van het grootste belang dat we uit de crisisstand stappen.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Bovendien kan een deel van de energietoeslag voor 2023 wel eerder worden uitbetaald. Gemeenten mogen ervoor kiezen om 500 van de 1300 euro al voor ingang van de wetswijziging uit te keren.

Studenten

Het nieuwe wetsvoorstel schept ook meer duidelijkheid over de afbakening van de doelgroep van de energietoeslag. Zo worden studenten nu expliciet uitgesloten. In de huidige regeling is dat nog niet zo, maar het ministerie adviseert gemeenten wel om studenten uit te sluiten. In het wetsvoorstel beargumenteert de regering dat het meenemen van studenten in de regeling te veel zou vragen van de uitvoeringscapaciteit van gemeenten, en dat naar verwachting slechts een kleine groep studenten daadwerkelijk in aanmerking komt voor ondersteuning. Die redenering is in lijn met het oordeel van de landsadvocaat.

Verantwoordelijkheid

De VNG is blij dat de doelgroep duidelijker wordt afgebakend. Wel benadrukt de vereniging dat álle inwoners die financieel niet rondkomen geholpen moeten worden en dat het rijk daarvoor verantwoordelijkheid moet nemen. De VNG pleitte er eerder al voor dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt ingeschakeld om de energietoeslag voor studenten uit te voeren.

Structurele aanpak

Ook herhalen de gemeenten hun oproep voor een langetermijnvisie vanuit het rijk. ‘De verwachting is dat de energieprijzen nog een aantal jaren hoog zullen blijven’, schrijft de VNG. ‘Voor 2023 zijn met de koopkrachtmaatregelen en het prijsplafond voor energie maatregelen genomen om mensen te compenseren. Maar het is nog niet duidelijk wat er vanaf 2024 gaat gebeuren. Het is van belang dat het rijk hier nu al mee aan de slag gaat.’

Bovendien moet het rijk zorgen voor een toereikend sociaal minimum, vindt de VNG, want dat is het onderliggende probleem. ‘Het is van het grootste belang dat we uit de crisisstand stappen’, schrijft de vereniging, ‘en naast het plakken van pleisters investeren in een structurele aanpak om inwoners op de lange termijn perspectief te bieden.’

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
De gasprijzen zijn inmiddels drastisch gedaald, maar de totale energiekosten zullen naar verwachting geen of nauwelijks daling geven (deflatie) op de inmiddels reeds gestegen prijzen van consumptiegoederen e.d. Dat betekent dat forse stijgingen van de lonen en uitkeringen voorlopig noodzakelijk blijven.
Bert Bakker
Dus wel 500 eerder maar geen 1300. Dat gaat in grote lijnen nergens over. Laat die gemeenten dat gewoon vlot uitkeren want uiteindelijk komt het op hetzelfde neer dan hebben mensen wat armslag en mocht men dan denken dat die volwassen ontvangers eventueel dat geld over de balk gooien voordat de grote jaarrekening weer komt dan is dat de verantwoordelijkheid van de ontvangers en niet van de uitkerende instantie.
Hielco Wiersma
We hebben het al gauw over ruim 1 miljard euro extra dat het Rijk dan zou moeten uitkeren. Daar mag je eerst wel eens goed over nadenken. De minima hebben in 2022 een volledige energietoelage ontvangen en de minimum lonen en uitkeringen stijgen in 2023 met 10%.
T E
Vund het een beetje raar verhaal, en hardvochtig misschien.

Ja, minima hebben na jaren kei- en snoeihard bezuinigen er wat extras bij.
Met name de gehandicapten en bejaarde doelgroep maak ik mij zorgen kom: degene die niet (volledig) kunnen werken, en vaker thuis zitten ook (of sneller thuiswerken)

Wat mij dwars zit is dat er vrij hard geroepen is dat die €1300 er zou komen, mensen hebben hun budget en stoken hierop afgesteld.

Doe je het netjes en neem jezelf keiharde maatregelen dan kun je onder de €1300 blijven, en dus niet in de schulden belanden met de energierekening.

Daarentegen ben ik geen voorstander van het uitbetalen aan mensen direct. Dat is vragen om problemen. Eigen verantwoordelijkheid vind ik te riskant hier. Beter gewoon rechtsreeks verrekenen met d e energirmaatschappij.

Bovendien als de gebruikskosten lager zijn dan €1300, scheelt dat subsidie.

Ik vind het wel weer typisch Rutteaans hardvochtig minima beleid om te stellen dat nou er is eindelijk iets bij, dus hup aan de andere kant gelijk er af halen.

Waarbij als je kan werken of de boel loopt op te lichten, lik op stuk beleid.

Echter mijn zorg is dat hier weer de zwakkere doelgroepen leidden onder een te hardvochtig beleid. Dat weer terugvallen in het oude Rutte "sociale" beleid wat de afgelopen 10 jaar ofzo al voor zoveel problemen heeft gezorgd. Rutte was degen die kwam met de Wet, Werk, en bijstand, en het sindsdien maar sporadisch beter geworden

Dus, die minima hebben er wat procent bij gekregen dus kan wel wat minder slaat als een tang op een varken

Advertentie