sociaal / Partnerbijdrage

Hoe werk je als gemeente met behulp van data aan de klimaatdoelstellingen?

Duurzaamheidsopgave. Hoe data een rol kan spelen.

27 december 2021

Van Glasgow naar Nederland - Hoe werk je als gemeente aan de klimaatdoelstellingen? Van 31 oktober tot 12 november 2021 vond de 26e klimaattop in Glasgow plaats. Leiders van over de hele wereld kwamen samen om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Op mondiaal niveau werken we ernaartoe om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden. Alleen zo kunnen we gevaarlijke klimaatverandering voorkomen. Welke rol data hierbij kan spelen, vertellen we je graag.

Nederland committeert zich onder andere aan:

  • Het beëindigen van overheidssteun aan fossiele brandstofprojecten in het buitenland;
  • De realisatie van uitstootvrije nieuwe vrachtwagens en bussen in 2040;
  • Een intentieverklaring om aan de ontwikkeling van waterstof te werken (een mogelijke duurzame energiebron voor de zware industrie).

Deze afspraken voegen we toe aan de lijst van klimaatmaatregelen waar Nederland reeds op inzet. Op deze lijst vinden we maatregelen als:

  • De uitstoot van broeikasgassen reduceren met 49% ten opzichte van 1990;
  • In 2050 het energiesysteem (bijna) volledig duurzaam en CO2 vrij;
  • Alle nieuw geproduceerde voertuigen vanaf 2035 uitstootvrij.

Kijk naar inzet van geld, tijd én mensen

De realisatie van deze lijst met maatregelen en andere afspraken beperkt zich niet tot activiteiten op landelijk niveau. Juist op provinciaal en lokaal niveau krijgen deze afspraken operationeel vorm. Dit vraagt van alle instanties een inzet van tijd, geld en mensen. Maar deze middelen zijn niet onbeperkt beschikbaar. Daarom is het belangrijk om de transities op het gebied van energie, klimaat en mobiliteit zo effectief en efficiënt als mogelijk vorm te geven. Data en datagedreven inzichten zijn hierbij onmisbaar.

Krijg meer inzicht in het energieverbruik

Om de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie vorm te geven, is bijvoorbeeld inzicht nodig in het energieverbruik, de opwek van duurzame energie en het isolatieniveau van gemeentelijk en privaat vastgoed. De transitie naar uitstootvrij verkeer vraagt onder andere inzicht in zakelijk en private voertuigen en vervoersbewegingen, de capaciteit van oplaadpunten en het onderliggende netwerk. Landelijke instituten stellen via dashboards relevante data en informatie beschikbaar. Ook binnen jouw eigen organisatie zijn data en informatie beschikbaar die onmisbaar zijn in het vormgeven van de duurzame transitie.

Genereer meer houvast voor je klimaatdoelstellingen

Van Dam & Oosterbaan kan jou helpen om hiermee inzichten te genereren die een startpunt en houvast kunnen bieden in de aanpak van de klimaatdoelstellingen. Op basis van een algemeen dashboard ontwikkelen we op strategisch, tactisch en operationeel niveau duurzaamheidsdashboards op maat om de voortgang op de klimaatdoelstellingen te meten. Vanuit deze dashboards kunnen nieuwe inzichten ontstaan om de strategie richting een duurzame gemeente verder vorm te geven en te realiseren.

Benieuwd hoe data een rol kan spelen in jouw duurzaamheidsopgave?

Neem dan contact op met Sharona Jansen of Maggie Koetsier via:
Sharona.jansen@vandamoosterbaan.nl | 06 38 68 06 05
of
 Maggie.koetzier@vandamoosterbaan.nl | 06 28 32 35 28

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.