Advertentie
sociaal / Nieuws

Bestuursakkoord door als 'koepelakkoord'

Donner gaat aan de slag met de afspraken van het kabinet en lagere overheden, dat bleek uit een overleg met de vaste Kamercommissie over het Bestuursakkoord.

08 september 2011
Minister Donner van Binnenlandse Zaken gaat aan de slag met de 'set van afspraken' die er zijn gemaakt tussen het kabinet en lagere overheden. Dat bleek uit het overleg met de vaste Kamercommissie over het Bestuursakkoord. Opvallend is dat het woord 'Bestuursakkoord' is verdwenen. Naast 'set van afspraken' heeft de minister het nu over 'het koepelakkoord'.

Congres

Sinds het VNG Congres in juni de paragraaf 'werk' uit het bestuursakkoord haalde, was er onduidelijkheid over de waarde van het akkoord. De VNG meldde bij monde van voorzitter Annamarie Jorritsma dat kabinet en gemeenten het voor het overgrote deel eens waren en dat er dus een bestuursakkoord was. Maar Donner wilde daar niet aan, omdat de VNG eenzijdig de passage over werk had geschrapt uit een akkoord dat na lang onderhandelen tot stand was gekomen. 'Niet helemaal is helemaal niet', aldus de minister toen.

 

Werken naar vermogen

De Kamer wilde daarom van de minister helderheid over het Bestuursakkoord. Volgens D66-Kamerlid Gerard Schouw heeft Donner die helderheid gegeven. 'De minister gaat uitvoering geven aan de set van afspraken die hij heeft gemaakt met de koepel van provincies, gemeenten en waterschappen', aldus Schouw. 'Het heet alleen geen Bestuursakkoord meer, maar Bestuursafspraken 2011-2015.'

 

Wetsvoorstel

Voor wat betreft de nieuwe Wet Werken naar Vermogen, waar de onenigheid over ging, zijn er geen afspraken en dus zal Donner die wet via de normale weg indienen. Tijdens de behandeling van dat wetsvoorstel in de Kamer kan de VNG haar standpunt toelichten. 'De minister houdt wat dat betreft nu zijn poot stijf', aldus Schouw. 'Maar dat muisje krijgt vast nog een staartje.'

 

Onduidelijkheid over 'potje'

Er bleek nog wel onduidelijkheid over het 'potje van 100 miljoen euro' waarmee Donner de nood van gemeenten mee wil lenigen. Gemeenten hebben aangegeven een tekort van 200 miljoen euro te vrezen. Donner heeft daarop toegezegd een potje te hebben van 100 miljoen voor het geval er echt tekorten ontstaan. Schouw: 'Er is veel onduidelijkheid over dat potje. Het geld zou bij de provincies vandaan komen vanwege een ingeboekte efficiencyslag bij de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's). Maar omdat dat niet zeker is, zouden de provincies er ook aanspraak op mogen maken. En de vrees bestaat dat bijvoorbeeld de minister van Financiën er ook wel een greep in wil doen.' 

 

Prinsjesdag

D66 en de PvdA hebben Donner nu gevraagd op papier te laten weten hoe het precies zit met dat 'potje'. Donner beloofde daarop na Prinsjesdag met een brief te komen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie