Advertentie
sociaal / Nieuws

Extra energietoeslag voor Haagse minima

Den Haag zet overgebleven TONK-gelden in om energiearmoede te verzachten

01 maart 2022
verwarming
Shutterstock

De eenmalige energietoeslag van zo'n 200 euro voor huishoudens met lage inkomens is volgens de gemeente Den Haag niet genoeg. Voor Haagse minima wordt de toeslag daarom verhoogd tot 300 euro.

Overgebleven

De gemeente doet dat naar aanleiding van een advies van het Nibud, die berekende dat de minimadoelgroep meer dan 200 euro nodig zal hebben om de stijgende energierekening te compenseren. De verhoging van de toeslag wordt betaald met een deel van de overgebleven middelen uit de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Die regeling, die in oktober 2021 werd beëindigd, was onderdeel van het coronasteunpakket. Het rijk heeft gemeenten gevraagd een goede besteding voor de overgebleven middelen te vinden.

Steuntje

'Ik ben blij dat wij als college Haagse inwoners die al moeilijk rond kunnen komen, bovenop de bijdrage van het rijk, een extra steuntje in de rug kunnen geven', zegt wethouder Arjen Kapteijns (armoede, GroenLinks). In Den Haag heeft 9 procent van de huishoudens moeite om de energierekening te betalen. De wethouder verwacht dat de uitgave niet alleen persoonlijk financieel leed kan voorkomen, maar ook maatschappelijke kosten van bijvoorbeeld schuldhulpverlening kan besparen.

'Ik vind dat het uiteindelijk veel effectiever is om het bestaansminimum voor deze groep structureel te verhogen'

Wethouder Arjen Kapteijns

Te lang

De energietoeslag werd in december vorig jaar aangekondigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanleiding was de sterk stijgende gas- en olieprijs. Het rijk trekt 200 miljoen euro voor de tegemoetkoming uit, die via gemeenten wordt uitgekeerd. Bijna 10 miljoen daarvan gaat naar de gemeente Den Haag. Afgelopen vrijdag ging de ministerraad akkoord met de wetswijziging die de regeling mogelijk moet maken. Sommige gemeenten vinden dat het uitwerken van de regeling te lang duurt, en zijn al begonnen met uitbetalen.

Bestaansminimum

Wethouder Kapteijns plaatst wel een kritische noot bij de energietoeslag. 'Ik vind dat het uiteindelijk veel effectiever is om het bestaansminimum voor deze groep structureel te verhogen, zodat mensen zelf in staat zijn om schommelingen in bijvoorbeeld de energierekening op te vangen', zegt hij. 'Dat voorkomt het herhaaldelijk optuigen van nieuwe, uitvoeringsintensieve regelingen door gemeenten, die als het ware het gebrek aan het bestaansminimum "repareren"'.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het zou inderdaad beter zijn als het Kabinet nu eens haast maakt -in ieder geval voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 t/m 16 maart a.s.- met het voldoende compenseren van de energierekeningen. Zelf loopt het Rijk ondertussen binnen via de belastingen en accijnzen op de fossiele brandstoffen, terwijl burgers worden opgezadeld met volledig uit de hand lopende voorschotten op hun energierekening.
Het blijft echter angstvallig stil in Den Haag, ook is er nog steeds 'radiostilte' over het koppelen van de AOW aan het minimumloon en het sinds 2009 eindelijk eens met terugwerkende kracht en rente op rente indexeren van de pensioenen.
Als besluitvorming tijdig uitblijft weet u in ieder geval waar uw stem het beste thuis hoort.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hielco Wiersma
Het lijkt er steeds meer op dat er vóór 14 maart a.s. op de onderstaande dossiers nog steeds geen duidelijkheid is. De ervaring leert dat er in dat geval na de verkiezingen veelal weinig of niets meer terecht komt. De berekeningen van het Nibud over de loonstijgingen en de soms grote verschillen tussen de meeste categorieën werkenden en de sociale uitkeringen (bijstand, aow e.d.) en het alsmaar uitblijven van enige zicht op herindexering van de aanvullende pensioenen zijn voldoende bekend. Weeg het alsmaar uitblijven van besluitvorming over deze dossiers vooral mee in uw stemgedrag.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie