Advertentie
sociaal / Nieuws

G4-wethouders willen van kostendelersnorm af

Wethouders van de G4-gemeenten zijn klaar met de kostendelersnorm, die volgens hen de woningnood verergert. Naast afschaffing doen drie ideeën om de regel aan te passen de ronde.

05 november 2020
huis-sleutel.jpg

Wethouders van de G4-gemeenten zijn klaar met de kostendelersnorm, die volgens hen de woningnood verergert. Ze opperen verschillende alternatieven om de maatregel te vervangen.

Onding
Amsterdams wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken, GroenLinks) wil er het liefst helemaal vanaf: 'De kostendelersnorm is echt een onding. Het zet de bestaanszekerheid van mensen onder druk en bevordert ook dakloosheid.' Ook zijn collega's in Utrecht, Rotterdam en Den Haag zijn niet blij met de kostendelersnorm, blijkt uit een rondvraag. Naast afschaffing doen drie ideeën om de regel aan te passen de ronde.

Op straat
De kostendelersnorm verlaagt de uitkering van mensen die samen op één adres wonen. Het idee is dat zij immers de kosten van huisvesting kunnen delen, waardoor ze met minder geld toe kunnen. Maar volgens criticasters, zoals verschillende ombudsmannen en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, zorgt de regel ervoor dat mensen hun huis niet kunnen delen met vrienden of familieleden die daardoor op straat komen te staan. Divosa, de vereniging voor gemeentelijk directeuren in het sociaal domein, schaarde zich onlangs achter die kritiek. In een brief aan het kabinet suggereerde de vereniging om de kostendelersnorm alleen toe te passen op de medebewoner, niet op de hoofdbewoner.

Medebewonersnorm
De gemeente Den Haag wil met het voorstel van Divosa aan de slag. Wethouder Bert van Alphen (sociale zaken, GroenLinks) is met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in gesprek over een experiment met de 'medebewonersnorm'. Daarbij blijft de som van de uitkeringen voor hoofd- en medebewoner gelijk, maar valt de korting alleen bij de medebewoner. De hoofdbewoner gaat er dus niet op achteruit wanneer er iemand in komt wonen. De medebewoner ontvangt 30 procent van de echtparennorm (440 euro per maand).

27 jaar
Van Alphen ziet echter ook wel wat in het idee van zijn Rotterdamse collega Richard Moti (werk en inkomen, PvdA). Hij stelt voor om de kostendelersnorm, die nu geldt vanaf 21 jaar oud, pas in te laten gaan op 27-jarige leeftijd. 'Jongeren van begin 20 zijn mogelijk nog niet helemaal zelfredzaam', licht de gemeente Rotterdam toe. 'Als de leeftijd verhoogd wordt tot 27 jaar, hebben ze langere begeleiding. Ouders worden/voelen zich dan niet gedwongen om hun kind te vragen het ouderlijk huis te verlaten en een eigen woning te zoeken. Dat heeft ook als positief gevolg dat het woningtekort niet verder oploopt.'

Uitzonderingen
De gemeente Utrecht pleit voor een 'andere invulling' van de kostendelersnorm. De gemeente steunt het idee van de medebewonersnorm, maar oppert ook een andere oplossing: meer ruimte voor maatwerk. 'De beperkte mogelijkheid om bij de uitvoering van de kostendelersnorm binnen de Participatiewet uitzonderingen te maken, zorgt ervoor dat niet voor iedere situatie een passende oplossing is te bieden aan de betreffende inwoner.'

Willekeur
In principe biedt de Participatiewet ruimte om in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer dakloosheid dreigt, van de kostendelersnorm af te wijken. In de praktijk gebeurt dat echter weinig. De gemeente Rotterdam liet aan online magazine Vers Beton weten dat de maatwerkoplossing veel van ambtenaren vraagt en mogelijk willekeur oplevert.

Bestaanszekerheid
Ook wethouder Groot Wassink, van Amsterdam, ziet maatwerk niet als oplossing. 'Klinkt in theorie leuk, maar dat is best ingewikkeld. Ik ben echt voor generieke afschaffing, en anders opschorting tot 27 jaar.' Het idee van een medebewonersnorm kan ook rekenen op zijn sympathie, met de kanttekening dat dat het probleem van dakloosheid misschien wel aanpakt, maar de bestaanszekerheid niet versterkt.

Partijkleuren
De verantwoordelijke G4-wethouders, die allemaal van GroenLinks of PvdA zijn, willen dus van de kostendelersnorm af. Maar volgens Groot Wassink wordt het sentiment breder gedeeld. 'Ik denk dat er in gemeenteland veel mensen tegen de kostendelersnorm zijn. Dat gaat over partijkleuren en ideologie heen.'

Onderzoek
Kamerleden René Peters (CDA) en Jasper van Dijk (SP) stelden naar aanleiding van de brief van Divosa vragen aan verantwoordelijk staatssecretaris Bas van 't Wout (VVD). Zij wilden weten wat het kabinet met het advies gaat doen en vroegen ook hoe het staat met het onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm, waarvan de resultaten eigenlijk rond de zomer van 2020 waren beloofd. Van 't Wout heeft de vragen nog niet beantwoord.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Mw. A.T,C.W. Rommen van der kroft / afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger
De kostendelernorm is een gruwel zeker onder de gehandicapten, ouderen, chr.zieken enz. Als er nog 1 kind in huis woont, wordt de ouder per direct afgestraft. Hetgeen niet reëel is, daar de desbetreffende kinderen vaak mantelzorg leveren. En anders op straat komen te staan, in sommige delen van het land is de wachttijd op een woning 17-20 jaar oa in de Haarlemmermeer. Ze zijn dan ook gauw de leeftijd van een jongeren-woning voorbij en gaan voor een starter woning. Gecompliceerd wordt het helemaal als de ouder in een wmo-woning woont. max huurverhoging, zo'n woning komt al gauw richting de €800-900,= al gelang hoe lang men in de woning woont. En daarbij heb je geen andere keuze, je hebt de woning nodig vanwege de aanpassingen, en je kunt nu eenmaal niet verhuizen vanuit een wmo-woning. Daar je nooit een andere aangepaste woning krijg. Heb je de pech zoals ik volledig afgekeurd zijn maar afhankelijk zijn van een aanvullende bijstands-gerelateerde uitkering ben je de klos. Dit levert je een extra korting op van zo'n €70.- op 2 uitkeringen 1 met heffingskorting de ander zonder. Men gaat er vanuit dat het thuiswonend kind gezond is en volop kan werken. In mijn geval gaat dit niet op, mijn kind is ernstig chr. ziek. Haar lichaam vergiftigd zich zelf. Dus continu ziek en moe, dus een part-time job.Mijn huur is al hoger dan mijn uitkering ,uitkering is €625.= huur €750.= dan moet ik uiteraard mijn zorgverzekering betalen mijn zorglasten stookkosten ed, eigen risisco ga zomaar door. Dit komt geheel voor de rekening van mijn dochter, ook als ik ondergoed nodig heb. Moet ik bij haar aankloppen, of iets ander. En dan hebben we het nog niet eens over de extra zorgkostenl. Nog even en we staan beiden op straat.
Rina Beers
Het onderzoek naar de kostendelersnorm is vrijdag 6-11-2020 gepubliceerd.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicat …
Mw. A.T,C.W. Rommen van der kroft / afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger
Helaas geen vermindering vd norm, of enige coulance naar de groep ouderen, ernstig chr.zieken, gehandicapten, afgekeurde 80-100% die in de bijstand zitten/aanvullende bijstands-gerelateerde uitkering hebben. Zoals anw/aow, die een kind thuis hebben wonen ivm mantelzorg/of gewoon omdat er geen woonruimte te krijgen is.Nogmaals wachttijd Haarlemmermeer 17-20 jr op een woning. Dus eerdaags een heleboel gehandicapten die in een wmo-woning wonen op straat omdat hun kind nog thuiswonend ouder dan 27 is. Nee eerlijker kunnen we het hier niet krijgen. Had eigenlijk ook niets anders verwacht dan van Dhr, v, wout. Een waar opvolger van mw, Van ark.
Opa / IC
Het kan verkeren. Nog niet lang geleden (2011) kwam de regering met het wetsvoorstel "Wet werken naar vermogen". Daarin was een huishoud inkomenstoets opgenomen. Geen persoonlijk recht op uitkering, maar het huishoudinkomen was bepalend. Een inwonend kind met een hoog inkomen zorgde er voor, dat de ouders geen zelfstandig recht zouden krijgen. Er was (terecht) veel weerstand, zeker ook vanuit de vier grote gemeenten. Deze kwamen met voorstellen voor in ieder geval enig zelfstandig recht op uitkering. Deze voorstellen hadden veel weg van (en resulteerden in) de kostendelersnorm. Deze is nu weer niet houdbaar? Toch terug naar het huishoudinkomen?
Advertentie