Advertentie
sociaal / Nieuws

De Jonge wil versoepeling aanbestedingsregels

Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat bij de Europese Commissie aandringen op versoepeling van de Europese aanbestedingsregels voor de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

05 juli 2018

Minister Hugo de Jonge (VWS) gaat bij de Europese Commissie pleiten voor versoepeling van de Europese aanbestedingsregels voor de jeugdhulp en Wmo. Bij aanbestedingen moeten aspecten als lokaal partnerschap en samenwerking, en continuïteit van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zwaar kunnen meewegen. De financiële drempelwaarde van 750.000 euro voor het sociaal domein moet niet sec het criterium zijn.

Open House

Dat schrijft De Jonge in een brief aan de Kamer, in reactie op de Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018. Daaruit blijkt onder meer dat gemeenten onnodig vaak Europees aanbesteden. Als gemeenten volgens het inkoopinstrument Open House zorg inkopen, hoeft niet Europees te worden aanbesteed. Daarbij contracteren gemeenten elke aanbieder onder dezelfde tarieven en voorwaarden die aan standaard kwaliteitseisen voldoet.

Nadelen

Volgens De Jonge zitten er ook nadelen aan Open House. Een gemeente kan bijvoorbeeld geen keuze tussen aanbieders maken. ‘Vooral bij grote gemeenten kan dit leiden tot honderden contracten, hetgeen goed contractmanagement lastig maakt en een risico op versnippering met zich meebrengt’, aldus De Jonge in zijn Kamerbrief. Aanbieders biedt het geen zekerheid tot omzet, terwijl zij wel moeten investeren. De systematiek kan er ook toe leiden dat aanbieders voortdurend moeten concurreren om cliënten, wat onderlinge samenwerking in de weg kan staan. Ook vermindert deze inkoopprocedure de administratieve lasten niet. ‘De wens een mogelijkheid te hebben om tot gerichte keuzes voor aanbieders te komen en andere aanbieders uit te sluiten, kan daarom een goede reden zijn voor een gemeente om te kiezen voor een aanbesteding’, aldus De Jonge.

Ruimte beter benutten

De minister stelt dat gemeenten de bestaande ruimte in de huidige wet- en regelgeving om specifieke eisen te stellen aan aanbieders, beter kunnen benutten. Hij wil ze daar op diverse manieren bij helpen, ook bij de andere ervaren knelpunten. Gemeenten en aanbieders ervaren de aanbestedingen in de Wmo en jeugdhulp vaak als niet passend en als een arbeidsintensieve administratieve last. Daarnaast vinden gemeenten het inkoopproces complex. Niet alleen omdat het juridisch kader onduidelijk is, maar ook omdat de transformatie lastig in inkoop te vertalen is, zo blijkt uit de monitor.

Innovatieve inkoopvormen

De Jonge wil gemeenten en aanbieders helpen door hen onder meer praktische ondersteuning te bieden, standaarden te ontwikkelen en innovatieve vormen van inkoop te stimuleren. Hij wil toe naar één vindplaats, waarin alle informatie over aanbesteden en andere vormen van inkoop in het sociaal domein worden gebundeld. Gemeenten en aanbieders moeten daar terecht kunnen voor juridische vragen, goede voorbeelden, standaarden en knelpunten. Mogelijk komt er een helpdesk. Er komt een ‘zomerschool’ over inkoop in het sociaal domein.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie