Advertentie
sociaal / Nieuws

Hoogste rechter: inkomenstoets jeugdhulp uit den boze

Gemeenten mogen het inkomen van gezinnen niet meewegen bij de beoordeling van een aanvraag voor jeugdhulp. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CrvB) geoordeeld in een zaak tegen de gemeente Zwijndrecht.

10 juni 2021
Rekenen-geld-shutterstock-168257117.jpg

Gemeenten mogen het inkomen van ouders niet laten meewegen bij de beoordeling van een aanvraag voor jeugdhulp. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CrvB) gevonnist in een zaak tegen de gemeente Zwijndrecht.

Toereikend

De ouders hadden een persoonsgebonden budget (pgb) aangevraagd opdat de moeder haar kind zelf de benodigde begeleiding kon geven. Na onderzoek concludeerde de gemeente dat de ouders voldoende financiële middelen hebben om dat te doen. De moeder hoeft geen keuze te maken tussen hulp aan haar kind of een betaalde baan; het inkomen van de man is toereikend, zo stelde het college. De pgb-aanvraag werd in 2016 afgewezen. De Centrale Raad van Beroep heeft een streep door dat besluit gezet.

 

Geen ruimte

‘De in de Jeugdwet bedoelde maatstaven eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van de ouder(s) bieden geen ruimte voor een beoordeling van de financiële draagkracht van een gezin om zelf jeugdhulp te kunnen verlenen’, stelt de CRvB in zijn donderdag gepubliceerde vonnis. Oftewel: gemeenten mogen bij de beoordeling van een aanvraag het inkomen niet meewegen.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Robin / influencer
Prima! Dan betalen we er als belastingbetalers ook niet meer voor... Win win!
Rood hesje / Jan Zijkgraaf
@Robin: wat heerlijkdat je jezelf hier met dit onderschrift van je meest asociale kant laat zien.Uitstekend vonnis van de CRvB overigens. Dat zorgt voor een wetstoepassing zioals die is bedoeld.
H. Wiersma / gepens.
Terecht heeft de CRvB deze beslissing op basis van de vigerende wetgeving genomen. Maar je kunt je wel afvragen of de huidige wetgeving niet veel te royaal is opgesteld. Op korte tot middellange termijn zal blijken dat dit soort royale voorzieningen niet meer via de belasting zijn op te brengen. Willen we het huidige sociale stelsel overeind houden dan zal (waarschijnlijk) blijken dat herijking van de huidige wetgeving noodzakelijk zal zijn. Uiteraard dienen dit soort voorzieningen in stand te blijven voor burgers die echt moeten worden geholpen. Burgers hebben ook een verantwoordelijkheid voor eigen zaken en kunnen privézaken niet onbeperkt bij de Overheid stallen.
m. keyser
Misschien een beetje pietluttig, maar de CRvB wijst geen vonnis maar doet een uitspraak.
Advertentie