Advertentie
sociaal / Nieuws

Burgemeester: geen sprake van totaal falende jeugdhulp

De Hoogeveense burgemeester Karel Looshuis kan zich niet vinden in uitspraken dat zorgmedewerkers totaal hebben gefaald. Hij zegt dit in reactie op een onderzoeksrapport naar de dood van het achtjarige meisje Sharleyne.

27 mei 2016

,,Een pijnlijke conclusie. Dat wat we deden, was op zich goed en met de beste intenties, maar het was niet genoeg. Ik kan mij niet vinden in uitspraken dat zorgmedewerkers totaal hebben gefaald'', zegt burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen vrijdag in reactie op een onderzoeksrapport naar de dood van het achtjarige meisje Sharleyne.

Onvoldoende 

Volgens dit rapport gaven hulpverleners en betrokken organisaties onvoldoende aandacht aan het kind dat vorig jaar om het leven kwam na een val van een flat in Hoogeveen. De veiligheidsrisico's werden onvoldoende in beeld gebracht, terwijl informatie onvoldoende werd gedeeld. De aandacht van hulpverleners was vooral gericht op de ouders, concluderen de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie in een onderzoek naar de dood van het meisje. Loohuis onderstreept dat hulpverleners volgens geldende protocollen hebben gewerkt. ,,Ik zie geen aanleiding om mensen te ontslaan of om disciplinaire maatregelen op te leggen'', aldus de burgemeester.

Verwaarloosd

Sharleyne uit Hoogeveen werd een jaar geleden dood gevonden onderaan een flat. Drie jaar daarvoor waren er al meldingen bij hulpverleners en politie dat zij werd verwaarloosd. Het meisje woonde met haar moeder op de tiende verdieping. Moeder werd een tijdje verdacht van de dood van haar dochter, maar justitie besloot uiteindelijk om haar niet te vervolgen, omdat het niet duidelijk werd hoe het meisje was gevallen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin, Veilig Thuis Drenthe, de Jeugdgezondheidszorg, Verslavingszorg Noord Nederland, de huisarts, de politie, de basisschool en Stichting Welzijnswerk waren betrokken bij de hulpverlening.


Aansprakelijk

De vader van het kind stelt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aansprakelijk omdat de hulpverleners nalatig zouden zijn geweest. Er waren signalen dat Sharleyne werd verwaarloosd, dat haar moeder suïcidaal was en dat ze haar kind dagen achter elkaar alleen liet. Ook zou er een ernstige verdenking van seksueel geweld zijn geweest. De ‘gemeente Hoogeveen wordt – als eindverantwoordelijke − aansprakelijk gesteld’, stelde advocate Liesbeth Poortman in febrauri dit jaar in Binnenlands Bestuur. Het is daarmee voor het eerst sinds de decentralisatie jeugdzorg dat een gemeente voor de rechter wordt gedaagd.  (ANP/YdK)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Een zoveelste drama met tekortschietende jeugdzorginstanties. Wie het rapport van de drie rijksinspecties leest, stuit op een lange weg van nalatigheid door instellingen, die wel praatten met de ouders, maar niks concreet deden, deels omdat ze geen informatie met elkaar uitwisselden, deels omdat ze het belang van het kind veronachtzaamden.“De professionaliteit van de betrokken medewerkers wordt niet in twijfel getrokken, maar de inspecties zien verbeterpunten”, zo verklaart burgemeester Lohuis op de Hoogeveense website. Hallo????? Maar de Inspecties hebben helemaal niet gezegd dat de professionaliteit buiten twijfel stond. Integendeel, in hun rapport zijn pagina na pagina gevuld met nalatigheden en veronachtzamingen. In het rapport staat alleen te lezen dat betrokken organisaties en professionals “over het algemeen” hebben gewerkt volgens de toen geldende protocollen en afspraken. “Dat was echter niet voldoende. Doordat zij hun focus vooral op de ouders richtten, is er onvoldoende aandacht geweest voor het kind. Ondanks dat de hulpverlening is gestart vanuit een zorgmelding over het kind, hadden de betrokken hulpverleners het kind niet goed in beeld. Ook bij latere zorgmeldingen werd niet onderzocht wat de zorgen betekenden voor een veilige ontwikkeling van het kind. Veiligheidsrisico’s zijn onvoldoende in beeld gebracht. Tot slot werd informatie onvoldoende gedeeld, zowel binnen organisaties als tussen organisaties. Doordat informatie niet altijd volledig of tijdig bij elkaar kwam, was onvoldoende informatie beschikbaar om patronen in gedrag, problemen en risico’s te kunnen herkennen. Hierdoor duurde het tot 2015 voor er veiligheidsafspraken werden gemaakt.” Maar de dag voordat er dan eindelijk een intern casuïstiekgesprek was gepland door het Hoogeveense Centrum voor Jeugd en Gezin was over het kind over het balkon gevallen of geduwd, en dood. Hoe lang kun je wachten met ingrijpen…….
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie