Advertentie
sociaal / Nieuws

Wouter Bos tegen participatiesamenleving

Wouter Bos verzet zich tegen de term participatiesamenleving. Dat betekent volgens hem dat de overheid er alleen nog is voor de allerzwaksten.

19 september 2013

Oud-PvdA-leider en oud-informateur van het huidige VVD-PvdA-kabinet Wouter Bos is geschrokken van de term 'participatiesamenleving' in de troonrede van dinsdag. Dat blijkt uit zijn column in de Volkskrant van donderdag.

Overheid voor allerzwaksten
Als premier Mark Rutte in de troonrede ook namens de PvdA sprak is er volgens Bos sprake van een ,,kleine ideologische revolutie'' in zijn partij. ,,Geen visie meer op de overheid die er ook voor de middenklasse is, een overheid die verbindt omdat iedereen er aan mee betaalt en iedereen er van mee geniet. In plaats daarvan een overheid louter voor de allerzwaksten. Amerikaans, klassiek liberaal en zichzelf uiteindelijk marginaliserend. Zeg me dat het niet zo is!''

Opmerkelijk
Bos noemt het opmerkelijk dat het kabinet de term, eerder gebruikt door onder anderen toenmalig premier Jan Peter Balkenende in 2005, nu gebruikt. De tekst in de troonrede ging volgens Bos ook veel verder dan wat Balkenende bepleitte, door te stellen dat iedereen die voor zichzelf kan zorgen, dat ook moet doen en dat de overheid er vooral is voor diegenen die dat niet kunnen.

Zelfstandiger
In de troonrede staat onder meer: ,,Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.''

Reacties: 22

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ria Huisman / directeur
De verzorgingsstaat blijft toch wat een geneuzel over een woordje samenvoeging d.i. Participatie.

Zorg gewoon voor je ouders waar mogelijk, kijk eens om je heen en zie waar hulp nodig is, vaak is een gesprek met de verduidelijking waar welke regeling te halen is al een must.

Mensen zien door de bomen het bos niet meer.

Dus als de overheid maar decentraliseert en dan weer centraliseert, blijven er vanzelf minder mensen over die van regelingen gebruik maken.

Het zig-zag van de PvdA, is de PvdA niet meer.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
t. faber / gepensioneerd
Participatiesamenleving! Zo stiekempjesweg worden de geesten rijp gemaakt voor een terugkeer naar die goeie oude tijd van de Armenwet en armenzorg van begin twintigste eeuw. Hoe hufterig kun je zijn als politicus!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Elbertus
Wouter Bos heeft als een van de laatste PvdA-ers en dat in navolging van Wim Kok zijn ideologische veren afgeschud.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan brouwer
Natuurlijk is participatie een gruwel voor de pvda. Kunnen ze geen controle meer houden op burgers. Vrij denken is voor socialisten een kleine ramp. Zie in dit verband wat in Rusland, China en Afghanistan is gebeurd met vrije gedachten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerrit Hartholt / Werkzoekende
De reden dat het kabinet Rutte 2 kiest voor de participatie samenleving is omdat ze de schatkist willen redden, verder zit er geen visie achter.Wat mij betreft is het principe van de participatie samenleving bespreekbaar, maar dan wel onder een hele belangrijke voorwaarde en dat is dat er banen banen banen zijn. En dan niet alleen voor de VVD top en de PvdA top maar ook banen voor gewone mensen en mensen met een arbeidshandicap.PvdA en VVD moeten niet de prioriteit leggen bij de schatkist redden, ze moeten de prioriteit bij banen banen banen leggen.Groet, Gerrit Hartholt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ernst / ambtenaar
Het zou zomaar kunnen dat links en rechts een andere beleving hebben bij het begrip "participatiesamenleving". Voor rechts betekent dit in de neoliberale tradie iets als "zoek het lekker zelf uit, ik ben bezig met geld verdienen, want dat vind ik belangrijk" en voor links zou het kunnen betekenen : "laten we dat geld verdienen nou eens niet op de eerste plaats stellen, maar ons verbinden met degegene die we lief hebben" en daar dan wat voor over hebben. Die laatste vorm lijkt me zo slecht nog niet, maar vraagt echt een omslag in denken en flankerende maatregelen. Die flankerende maatregelen heb ik niet gezien en gaan er wegens geldgebrek van de overheid ws. niet komen. De conclusie is dus dat de PvdA zich in de luren heeft laten leggen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marcel / zelfstandig
Verzorgingsstaat; prima!

Alleen, hoe gaan we dat betalen?Harder en/of meer werken door een kleiner wordende groep houdt een keer op. Laten we reëel zijn. de afgelopen 40 jaar hebben we de verzorgingsstaat gefinancierd met gasbaten. Daarbovenop tot 5 jaar terug onze welvaart met geleend geld (vastgoedbubbel).

Een keer komt de rekening en dat is nu. Koopkrachtbehoud is een utopie. Teveel uitgeven moet worden ingelopen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
roelof bosma / griffier
het is wonderbaarlijk hoe in een paar tijd het totaal de verkeerde kant op kan gaan. Naar elkaar omkijken in een samenleving is heel wat anders dan "zoek het lekeer zelf uit " Nederlanders let op uw zaakje, voordat je het weet hebben we hier Amwerikaanse toestanden.

De zorg terug naar waar het hoort : de overheid. Niets geen marktwerking. Je kunt toch op je klompen aanvoelen dat het meer geld gaat kosten. Zodra er een winstoogmerk aan te pas komt is het wel duidelijk. Een ontzettende kostentoename
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janske / Schaduwfractielid
Dat er moet worden bezuinigd is logisch, en dat we allen moeten ondergaan wat de coalitie bedenkt. Maar ik ben tegen eenzijdige afbraak van de sociale samenleving.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
De wal is het schip al enige tijd aan het keren, m.a.w. de private sector kan alle publieke taken niet meer bekostigen. Daaraan heeft ook Bos in het verleden een negatieve bijdrage geleverd.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen gaan dermate snel dat Bos het allemaal niet meer kan bijhouden.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kitty
Ik vind de reactie van Wouter zeer verrassend. Het is toch logisch dat wie dat kan voor zichzelf moet zorgen? Zelfs Drees vond dat! Waarom moeten wij betalen voor de douchestang en traplift van mensen die het financiëel beter hebben dan wij alleen maar omdat iedereen daar recht op heeft? En dan als die ongebruikte scootmobiels... alleen maar omdat iedereen er recht op heeft?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk / Toezichthouder
Draaier Wouter Bos is destijds zelf weggelopen voor zijn verantwoordelijkheid. Nu kritiek leveren is niet netjes.Sorry Gerrie, ik vind de verlangens van Samson niet zo belangrijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Louis
Ziende dat deze discussie hier gevoerd wordt, herhaal ik graag een opiniestuk dat ik ook elders (Opiniestukken.nl) heb geplaatst:WOUTER BOS: DE VERMOORDE ONSCHULD

26 september 2013door: Louis van OverbeekWouter Bos is hypocriet. Deze neoliberale 'sociaaldemocraat' en medeformateur van de huidige coalitie doet verbaasd over de mededeling van de koning dat de sociale zekerheid in Nederland bijna helemaal is afgebroken.Mark Rutte, de premier van het door VVD en PvdA gevormde tweede kabinet dat zijn naam draagt, heeft het de koning in de troonrede 2013 zelf laten zeggen: ‘de klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving’. Dat is, zoals reeds meerdere malen van verschillende zijden is opgemerkt, een eufemisme voor: ‘het huidige kabinet is bezig de sociale zekerheid zo ver af te breken dat er nog slechts een ‘nachtwakersstaat’ naar Amerikaans model overblijft, de droom van de VVD, een staat waarin de burger het bij tegenslag zelf mag uitzoeken en niet op ondersteuning van de teruggetreden overheid hoeft te rekenen.Wouter Bos, voormalig minister van Financiën van de PvdA, in een tijd waarin deze partij onder leiding van Wim Kok, zoals het heette, haar ‘ideologische veren heeft afgeschud’, wat wil zeggen zich evenals vrijwel alle andere politieke partijen in Nederland (en heel Europa) bekeerd heeft tot de neoliberale hervormingsagenda, en nota bene medeformateur van het huidige kabinet, bestaat het in zijn column in de Volkskrant van 19 september jl. te doen alsof hij hierover verbaasd en verontwaardigd is (‘Zeg me dat het niet zo is’).De afbraak begon in 2004Alsof hij, de neoliberale ‘sociaal democraat’ met de manager-look, die afkomstig is uit het bedrijfsleven en daarnaar na zijn politieke carrière ook weer is teruggekeerd, zou denken en wensen dat er in Nederland nog een verzorgingsstaat zou bestaan, terwijl in werkelijkheid, mede door zijn toedoen, de sociale ijstijd al lang is ingetreden[1] en warme hemden voor de winter hier niet meer worden verstrekt.De afbraak van de sociale zekerheid is al onder Balkenende II, de premier van het ‘meedoen’, een synoniem van ‘participeren’,[2] op 1 januari 2004, begonnen met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) als opvolger van de oude bijstandswet (ABW) door toenmalig staatssecretaris Rutte. De nieuwe wet werd gekenmerkt door een praktijk van gedwongen tewerkstelling van bijstandsgerechtigden en door een aangescherpt sanctiebeleid.ArbeidsongeschiktenOnder Balkenende III, volgde de feitelijke afschaffing van de arbeidsongeschiktheidswet (WAO) op 29 december 2005. In dit kader vond vanaf oktober 2004 een eenmalige herkeuring plaats van alle ontvangers van een uitkering op grond van deze wet, waarbij arbeidsongeschikten hun rechten werd ontnomen door een extreme aanscherping van de medische criteria.Hierna volgden nog – mijn opsomming is niet volledig – een sollicitatieplicht voor zieke werklozen, afschaffing van bijstand voor personen jonger dan 27 jaar, een sterke inkorting van de duur van de werkloosheidsuitkering, sterke ‘flexibilisering’ van de arbeidsmarkt (het grotendeels afschaffen van de vaste baan), een verhoging van de pensioenleeftijd en een eigen risico in de zorg.In de regeerperiode van deze dus mede door Bos geformeerde coalitie dreigt de duur van de werkloosheidsuitkering nog verder verkort te worden, wordt ontslag gemakkelijker gemaakt, wordt de zorg op alle fronten afgebroken, gaat de pensioenleeftijd verder omhoog, terwijl de pensioenen zelf dalen, en komen allerlei toeslagen te vervallen.Jetta KlijnsmaOok laat de gehandicapte Jetta Klijnsma zich, als PvdA-staatssecretaris van Sociale Zaken, blijmoedig misbruiken om dezelfde truc die bij het opdoeken van de WAO door de CDA-ministers Aart Jan de Geus en Piet Hein Donner is gebruikt, nog eens toe te passen op haar minder fortuinlijke lotgenoten in de Wajong-regeling.En ondertussen zou Wouter Bos geloven dat er in Nederland nog sprake is van een verzorgingsstaat?[1] Een werkelijkheid die ook in de pers regelmatig ontkend wordt, zie bijv. het (slecht onderbouwde) artikel in NRC-Handelsblad van gisteren (24-9-13) van Floor Rusman met de titel Ook de zwakkeren kunnen gerust zijn, de verzorgingsstaat verdwijnt heus niet en een eerder stuk in dezelfde krant waarin Laura Starink en Michèle de Waard een aantal deskundigen ondervragen (25-6), en waarop ik destijds gereageerd heb, zie http://louisvanoverbeek.blogspot.nl/2013/09/soci …[2] Ik kan het niet laten nogmaals te verwijzen naar een eerder artikel van eigen hand: http://louisvanoverbeek.blogspot.nl/2013/01/tom- …TRPYD
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joop / beleidsmedewerker gemeente
Bos heeft het over "een overheid die verbindt omdat iedereen er aan mee betaalt en iedereen er van mee geniet". In werkelijkheid betalen vooral de werknemers met een heel gewoon salaris en genieten er te veel zonder iets bij te dragen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Guus
Ik vond de term participatiesamenleving ook opvallend, zeker omdat er in de laatste jaren al flink tempo is gezet in het afbreken ervan en we hierin ook redene hebben ons flink bedonderd te voelen.In vroeger tijden was privatisering een noodzaak. Privatisering van de PTT, privatisering van het spoor, verdere privatisering van allerlei instanties waarin de overheid deels zat. We mosten het allemaal loslaten. Een aantal wijze heren heeft toen op een bepaald moment gezegd dat het genoeg was, men overvond ook de kwalijke kanten van privatiseren.Wars van die kennis hebben de laatste kabinetten de verdere privatsering doorgezet zoals in de zorg. Het verhaal daarbij was dat het voor de burger goedkoper zou worden. Wat we nu gaan creeren is dat zorg onbereikbaar dreigt te worden voor bepaalde groepen. Zo meteen zijn er ook geen bejaardentehuizen meer want ook daar is het plan dit allemaal af te schaffen. Ook hier zullen wel weer particuliere initiatieven onstaan met als gevolg dat mensen met geld dit kunnen betalen en dat de gewone man de zorg zal krijgen voor zijn eigen vader en moeder.Bovenstaande is maar één voorbeeld. Open dus uw ogen Nederland en bedenk u wat voor samenleving u wilt zijn. Zelf kan ik er weinig aan veranderen en voor mij hoeft dat ook niet. Nederland krijgt wat het verdiend.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
Bos kan op z'n hoofd gaan staan; het geld is op en de verzorgingsstaat is, dankzij massa immigratie, onbetaalbaar, moet hij weten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Bos vergist zich in de verwijzing naar de VS. In de VS is de overheid er al heel lang niet meer voor de allerarmsten, nu ook steeds minder voor de middenklasse en steeds meer alleen voor de tamelijke welgestelde bovenlaag. Voor het overige zit hij er niet ver naast vrees ik. De VVD zegt dat de overheid blijft voor opkomen voor de mensen die het zelf niet redden. Alleen dat 'zelf niet redden' is een nogal rekbaar begrip bij liberalen; ze vinden niet zo snel dat iemand het zelf niet redt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
Participatiesamenleving betekent dat de burgers onderling voor elkaar klaar moeten staan, voor elkaar zullen moeten zorgen en waarin je naar vermogen meedoet met de samenleving, al is het met behoud van uitkering. Ik denk dat dit een heel goed medicijn is tegen de verharding in onze samenleving. Het maatschappelijk middenveld, zoals kerken, scholen en verenigingen, zal daarin een hele cruciale rol moeten spelen. Zou onze premier van de verharding en het individualisme in onze samenleving geschrokken zijn?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
Links lullen en rechts flink vullen. Typisch PvdA, zeggen hoe het een ander moet doen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rik / journalist
Ik heb mij zojuist in mijn graf omgedraaid nadat ik de neoliberale troonrede over de participatie-samenleving had gehoord. Nu de JSF nog en Samsom is helemaal onzichtbaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anoniem
Ik vraag mij toch af hoe men had gedacht dat we dat zouden gaan doen: een participatiesamenleving.

Je wordt geacht voldoende nageslacht op de wereld te zetten, dat nageslacht zelf op te vangen, op te voeden en te ontplooien, tegelijkertijd fulltime te werken, je zieke buurman en dement wordende moeder te verzorgen en dan graag daarnaast ook nog wat vrijwilligerswerk doen. Oja, zelf mag je ook niet stil staan: er moet ook nog aan zelfontplooiing gedaan worden, dus opleidingen en cursussen horen er ook nog bij.

Waag het dus niet om ziek te worden! En slapen is er ook niet meer bij!

Fijn joh, zo'n samenleving...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pipadekloon / Voorlichter
Maar wel de belasting verhogen en er dan niets voor terug krijgen. En die links figuren maar geld geven aan Mali,Syrië en homo emancipatie in Rusland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie