Advertentie
sociaal / Nieuws

Commotie Anw-compensatieregeling ABP blijft

De commotie over het vervallen van de Anw-compensatieregeling per 1 februari 2018 is niet weggenomen door bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool van pensioenfonds ABP. Wortmann-Kool trad op in het consumentenprogramma Radar, maar krijgt de handen niet op elkaar bij boze premiebetalers en vakbondsleden. De Tweede Kamer stelt (opnieuw) vragen.

18 januari 2018

Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool van pensioenfonds ABP heeft de onrust niet kunnen wegnemen die is ontstaan door het vervallen van de Anw-compensatieregeling per 1 februari 2018. Wortmann-Kool trad op in het consumentenprogramma Radar, maar krijgt de handen niet op elkaar bij boze premiebetalers en vakbondsleden. De Tweede Kamer stelt (opnieuw) vragen.

Verkeerde communicatie

Wortmann-Kool gooit het nu op ‘verkeerde communicatie’ met de deelnemers in het ABP. Zij doelt daarmee op de knullige en late communicatie over de afschaffing van de compensatieregeling Anw. Eind oktober 2017 stuurde het ABP haar deelnemers een brief met de mededeling dat al per 1 januari de compensatieregeling zou worden afgeschaft voor nieuwe gevallen.

Individuele verzekering

Deze datum is door alle commotie inmiddels verplaatst naar 1 februari. Premiebetalers van het ABP kunnen terecht bij verzekeraar Loyalis, waar zij een individuele nabestaandenverzekering kunnen afsluiten. Of, in samenspraak met de werkgever, bij Loyalis een collectieve verzekering kunnen afsluiten. Een collectieve verzekering die pas medio januari in de markt is gezet, twee weken voor het verstrijken van de Anw-compensatie van het ABP.

Uitzonderingen

Ook meldt Wortmann-Kool in de uitzending van Radar van 8 januari dat een uitzondering zal worden gemaakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, zij kunnen zich immers niet bijverzekeren. Voor deze groep blijft de compensatie bestaan onder de oude voorwaarden. De communicatie hierover was echter ook weer olie op het vuur. Aanvankelijk berichtte ABP dat nabestaanden maar met het ABP moesten bellen en dat het pensioenfonds aan de hand van een formulier wel zou beoordelen of iemand Anw-compensatie zou krijgen. Dit is nu aangepast, beoordeling kan ook vóór het overlijden worden gedaan.

Aanvulling

De Anw-compensatie van het ABP is een aanvulling op het nabestaandenpensioen vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw), die partner en/of kinderen in veel gevallen het recht geeft op een uitkering van de overheid. In sommige situaties is deze aanvullende regeling van belang, vooral voor partners die nog geen recht op AOW hebben of geen (of een gedeeltelijke) Anw-uitkering ontvangen. De compensatie kan variëren van enkele tientjes tot in veel gevallen 540 euro per maand.

Reparatie

De Anw-compensatie bij ABP ontstond toen de overheid de Algemene Weduwen– en wezenwet verving door de Algemene nabestaandenwet. Deze wetswijziging kwam onder andere door veranderende maatschappelijke en politieke opvattingen over de rol en verantwoordelijkheid van partners (niet thuiszitten, maar wérken). Door de voorwaarden van de wet kwamen er echter minder mensen voor een uitkering in aanmerking. Met de Anw-compensatie repareerde ABP dit gedeeltelijk.

Vereenvoudiging

Reden voor pensioenfonds ABP om de Anw-compensatie te schrappen is ‘vereenvoudiging’ van het pensioenreglement. Het ABP heeft bij de Pensioenkamer geklaagd dat het fonds een woud van gecompliceerde regelingen kent, waar dringend de bezem doorheen moet. Geld is het probleem niet, er maken slechts zo’n 15.000 deelnemers gebruik van de Anw-compensatieregeling. In ruil voor het schrappen van de regeling heeft het ABP haar partnerpensioenregeling verruimd.

Ongeneeslijk zieken

In juli 2017 besloten werknemers en werkgevers in de Pensioenkamer dat de Anw-compensatie bij het ABP komt te vervallen voor nieuwe gevallen, dus voor pensioendeelnemers die na 1 februari 2018 komen te overlijden. Dit riep onrust op, vooral bij mensen die ernstig of ongeneeslijk ziek zijn. Meestal zal de partner genoegen moeten nemen met een gehalveerd of nog lager partnerpensioen. De praktijk zal zijn dat veel nabestaanden rechtstreeks in de bijstand belanden met alle gevolgen van dien.

Grote druk

Over het Pensioenkamerbesluit van juli 2017 is echter het laatste woord niet gezegd. Vakbonden voelden zich onder grote druk gezet om een pakket ABP-maatregelen goed te keuren die de complexiteit van diverse pensioenregelingen moest reduceren. Volgens het ABP-bestuur dreigde een ‘uitvoeringsinfarct’ en het pensioenfonds had zich al verzekerd van de steun van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die ook vonden dat snelle aanpassing van de regelingen nodig was.

Boze vakbonden

Als de sociale partners er in de Pensioenkamer niet tijdig uitkwamen, zou het ABP eigenstandig ingrijpen in de regelingen. De vakbonden zijn daarover in juli boos geworden, omdat het ABP als uitvoerder van pensioenregelingen opeens op de stoel van de sociale partners ging zitten. Om vervolgens in de afgelopen maanden ook nog een potje van de communicatie rondom de veranderingen te maken.

Tweede Kamer

Dit heeft in de Tweede Kamer het CDA en 50Plus wakker geschud. De Kamerleden Pieter Omzigt (CDA) en Martin van Rooijen (50Plus) hebben op 16 januari vragen gesteld aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Weet de minister… Vindt de minister ook niet dat… enzovoort. Oprechte opwinding in de Tweede Kamer. Maar ook een beetje voor de bühne, want eigenlijk heeft minister Ollongren op 9 januari al vragen over het onderwerp beantwoord, als antwoord op eerdere vragen over deze zaak van diezelfde Van Rooijen in december.

Hoge kosten

In haar brief geeft Ollongren geen krimp. De overheid bemoeit zich niet met de bedrijfsvoering van het ABP. Deelnemers in het ABP hebben wel ‘tot 1 februari de tijd zich bij te verzekeren’, schrijft zij de Kamer. Ook het argument dat oudere ABP-deelnemers zich alleen tegen hoge kosten individueel kunnen bijverzekeren (met premies oplopend tot 700 euro per jaar) is niet aan haar besteed. Daarop antwoordt de minister dat vraag en aanbod nu eenmaal de prijs van aanvullende verzekeringen bepalen.

Reacties: 22

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
De Overheid bemoeit zich nergens mee, maar hoe moeten wij de rol van DNB en AFM in de pensioenkamer dan zien?

Feit is dat het ABP (al dan niet gedwongen) in bepaalde zaken knullig communiceert (ANW-compensatie, het aan de grote klok hangen van koersgevoelige informatie over niet meer beleggen in o.a. tabak en kernenergie). Sommige gepensioneerden hebben sinds 1 januari 2013 al totaal 6,5% op hun netto (!!!) aanvullend pensioen ingeleverd . Het is 'deze stortregen' die de emmer doet overlopen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
W.D / Huisvrouw
Ik heb als mijn man komt te overlijden vanaf 1-02-2018 nog 4 jaar en 4 maanden te overbruggen,het is een schrijnende toestand,wij hebben altijd een collectieve ANW verzekering van de OHRA gehad (misschien dubbel verzekerd?) maar die stopte toen mijn man 65 werd,wij schelen 8 jaar in leeftijd maar hij kon geen dag langer verzekerd blijven en dan nu deze maatregel,weten ze wel wat ze mensen zoals wij aandoen? Ik mag hopen dat er heel snel een collectieve verzekering komt die te betalen is,mijn man wordt 71 en is particulier nergens te meer te verzekeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F.L.
@van der Wiele

Als pensioenjurist zou u toch moeten weten dat dit niet alleen een ambtenarenkwestie is.

Uit het FD: "Toch blijken er volgens een inventarisatie van bureau TPRA nog enkele tientallen fondsen te zijn die ANW-compensatie bieden. Op de lijst staat onder meer PFZW, evenals het fonds voor de schoonmakers en de pensioenfondsen van de Anwb en Nedlloyd. Volgens TPRA zijn er daarnaast nog eens zo’n veertig fondsen waar deelnemers zich vrijwillig kunnen verzekeren tegen een ANW-hiaat.

PFZW heeft voorlopig geen plannen om de ANW-compensatie af te schaffen, laat een woordvoerder desgevraagd weten. De premiebijdrage is circa 0,1%. Bij ABP was dat 0,4%."

Waar het om gaat is dat men niet op deze manier van gemaakte afspraken (eenzijdig) afscheid mag nemen. Of je het eens bent of niet met die afspraken, de zekerheid die men had om partners verzorgd achter te laten, wordt te snel weggenomen, zonder alternatieven te bieden en een daarbij passende termijn om dit op te vangen.

Dat is onbehoorlijk bestuur, geen kwestie van rupsjes-nooit-genoeg.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ANW afschaffen / netto teveel betaler
Laat de mensen het zelf regelen! Waarom hebben we in godesnaam ANW of AWW? Vrouwen zijn zelfstandig en kunnen ook werken. Niet elk risico hoeft door de belastingbetaler gedekt te worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ANW afschaffen / netto toptarief betaler
@"Het zijn de alleenstaanden die al 21 jaar aan het kortste eind trekken, en die moeten meebetalen aan een regeling waar zij niets aan hebben. "

Helemaal eens. Hou op met zeuren en ga werken!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Richard / op persoonlijke titel
Maar ook de vakbond als lid van de pensioenkamer gaat hier niet vrijuit en het ABP moet zich schamen. Weer een keiharde bezuiniging bovenop de aanstaande forse premieverhoging maakt de pensioenpot alleen maar rijker gevuld. En wij accepteren dan allemaal gelaten
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Onder het mom van marktwerking, individualisering en efficiency is tegenwoordig alles geoorloofd, als het maar binnen een systeem past. De mens telt nauwelijks meer mee. Overigens hebben de vakbonden hun leden ook grof bedonderd door akkoord te gaan met de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd. Ik had me behoorlijk verdiept in het pensioenstelsel, maar werd binnen het CNV zo ongeveer weggehoond. Interne democratie is binnen vakbonden heel ver te zoeken, dus je kunt dan alleen met je voeten stemmen en op humoristische wijze je lidmaatschap beëindigen.Wie onze recente geschiedenis kent, mag best erkennen dat de grootste, waardigste en liefste socialist en humanist minister Marga Klompé van de katholieke KVP was!! Zij voerde de bijstand in binnen een heel modern pakket aan sociale voorzieningen. Voorop stond bij haar de emancipatie en waardigheid van mensen die in de verdrukking zaten. Kom daar nu maar eens om bij de politieke blaaskaken die hoog van de toren blazen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wat is er mis met zelf een baan zoeken? / zelfredzaam belastingbetaler
@@Door W.D (Huisvrouw) op 25 januari 2018 00:08

Ik heb als mijn man komt te overlijden vanaf 1-02-2018 nog 4 jaar en 4 maanden te overbruggen,het is een schrijnende toestand,wij hebben altijd een collectieve ANW verzekering van de OHRA gehad (misschien dubbel verzekerd?) maar die stopte toen mijn man 65 werd,wij schelen 8 jaar in leeftijd maar hij kon geen dag langer verzekerd blijven en dan nu deze maatregel,weten ze wel wat ze mensen zoals wij aandoen? Ik mag hopen dat er heel snel een collectieve verzekering komt die te betalen is,mijn man wordt 71 en is particulier nergens te meer te verzekeren.

Wat is er mis met zelf een baan zoeken?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.de Niet / Strat.Adviseur
De woede en het onbegrip worden niet alleen veroorzaakt door de slechte communicatie (m.i. bewust tacktisch zo gespeeld door het ABP) maar ook door de maatregel zelf. Potentiele gegadigden hebben in de afgelopen 20 jaar een forse afbraak van allerlei voorzieningen meegemaakt. Als het goed gaat wordt er geklauwd in de pensioenpotten (de lening van 25 miljard die nooit terugbetaald is, laat staan rente vergoed) en zoals nu de Anw comp afgeschaft. Als het slecht gaat worden de premies verhoogd en de uitkeringen verlaagd. Het is een grote schande hoe het ABP momenteel wordt bestuurd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het lijkt er steeds meer op dat het huidige ABP-bestuur in communicatief opzicht niet op haar taak is berekend.

Als je als taakstelling hebt om zoveel mogelijk rendement te behalen voor de deelnemers moet je bijvoorbeeld niet aan de grote klok (pers, tv e.d.) hangen dat je niet gaat beleggen in tabak en kernwapens. Dan weet je namelijk zeker dat dit een niet overzienbaar effect heeft op de koersvorming van dergelijke aandelen. En met ruim 3 miljard aan aandelen in deze branches in kas dan weet je zeker wat er gebeurd. Met name ook omdat beleggingen van het ABP/APG door veel andere fondsen en beleggers worden gevolgd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Goed nieuws: "De overheid bemoeit zich niet met de bedrijfsvoering van het ABP".

Dat impliceert dan natuurlijk ook: jea, die lening komt terug met rente, en wij bemoeien ons niet meer met het ABP.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Ik mis commentaar van onze Marquis
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John
Deze zaak wordt steeds opmerkelijker. Met name de reden van vereenvoudiging die ABP steeds gebruikt is onzinnig. Maar deze wel bij sociale partners als drukmiddell gebruikt?Het is toch zo dat nabestaanden die voor 01-02-2018 reeds een anw compensatie ontvangen en reeds 40 jaar zijn geweest deze tot hun aow leeftijd blijven ontvangen. Dit is niet afgeschaft. Daardoor zullen er dus herberekeningen van de anw compensatie moeten blijven plaatsvinden tot zeker in het jaar 2045. Er komen dan wel geen nieuwe uitkeringen bij maar voor de uitvoering van deze regeling wijzigt er in principe niets en blijft het dus zogenaamd complex. Waarbij de anw compensatie toch niet eens een lastig uit te voeren uitkering is. In de ABP regeling zitten toch zeker lastigere zaken die men kan vereenvoudigen.Daarnaast kan het ook nog eens financieel ongunstig uitpakken dat dit wordt afgeschaft. Artikel 10 van het ABP reglement zal nu vaker tot uitbetaling komen. Aangezien deelnemers met een anw compensatie conform lid 4 van artikel 10 geen artikel 10 ontvangen, echter de doelgroep voor artikel 10 wordt dus vanaf 01-02-2018 aanzienlijk groter. Ik vraag mij af of ABP dit effect aan sociale partners in de Pensioenkamer heeft medegedeeld.Dit heeft er alle schijn van dat sociale partners door het ABP bestuur zijn belazerd.Ik wil hopen dat voorzitter Wortmann-Kool niet vanuit belangenverstrengeling heeft geacteerd, het zal puur toeval zijn dat zij ook commissaris is van verzekeraar Aegon.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het ABP-bestuur moet maar eens met een duidelijke verklaring komen met daarin de consequenties voor alle groepen deelnemers.

Voor veel deelnemers is deze nieuwe achteruitgang in de netto (!!!!) aanvullende pensioenbijdrage de druppel die de emmer doet overlopen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Leonora / Nu Huisvrouw
Als pensioenadviseur zou men toch moeten weten dat in 2004 het nabestaanden pensioen bij de ABP is verlaagd van 70% naar 50%. In de plaats kwam de ANW compensatie. Ik snap niet dat niet meer mensen hier over praten, waarschijnlijk is de getroffen groep te klein. pure diefstal wat het ABP doet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan E / AdviZeur
Ik beschouw de pensioenpot al tijden als de grootste woekerpolis die ik in mijn leven heb afgesloten. Diverse partijen kijken met begerige ogen naar die goed gevulde pensioenpotten die door en voor Nederlandse werknemers zijn gevuld. De Nederlandse regering heeft al miljarden weggegraaid. De EU zal het zelfde doen als zij daartoe in staat gesteld worden. En wie legt ze daarbij een strobreed in de weg? Onze regering? Degenen die op termijn hoge baantjes najagen bij de EU?

De pensioenfondsen worden door het gevoerde rentebeleid al indirect door de EU leeggezogen ten gunste van het arme zuiden.

Uiteindelijk rest ons lege zakken wanneer we gepensioneerd zijn (als we het al halen door dit soort ontwikkelingen, die ten koste van ons hart gaan). Maar dat is ten slotte weer gunstig voor de pensioenpot. Dus wie maalt er eigenlijk nog om ons? Ambtenaren, veelal trouwe en loyale medewerkers, van wie het imago mede door de politici al volledig naar de fillistijnen is geholpen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Vosje / Ambtenaar
Mevr. van Ollongren geeft geen krimp, want de overheid bemoeit zich niet met de bedrijfsvoering van het ABP. Prima, maar die dezelfde Overheid, jat wel uit de pot van de ambtenaren (jaren '80). Stort dan ook het geld terug, dan ben je consequent.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Gerard de Lange / gepensioneerd
Deze meer dan schandalige regeling wordt, volgens mijn info, met drie maanden uitgesteld. Iets meer tijd om een vervangende regeling, al dan niet op cao niveau, te bedenken.

waarom wordt dit niet gecommuniceerd?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Weduwe / manager
Dat deze regeling wordt aangepast is een andere discussie dan de snelheid waarmee een al genomen besluit wordt toegepast. In een wereld waar iedereen geacht wordt voor zichzelf te zorgen kan ik nog enigszins meekomen in de redenatie van het besluit, maar dan met een normaal overgangstraject en hoe dan ook blijft de nieuwe regeling gebaseerd op willekeur. De ANW compensatie wordt uitsluitend uitgevoerd wanneer de SVB deze niet uitkeert vanwege een te hoog inkomen. Zelf heb ik al mijn ANW compensatie van het ABP moeten inleveren omdat ik langer dan een half jaar heb samengewoond. Ook een rare regeling vindt ik want dat kost mij nu mogelijk tientallen jaren een behoorlijke hap uit mijn inkomen, ook nu ik al veel langer weer alleen ben. Die heeft ABP mooi geïncasseerd. Rare bemoeienis met hoe mensen hun leven inrichten! En een paar jaar geleden ook al de halve wezenuitkering ANW moeten inleveren, waar we anders nog bijna 10 jaar recht op hadden gehad. Die is net zoals deze compensatie landelijk snel en stilletjes geschrapt met slechts enkele maanden overgang, tenzij je op bijstandsnivo zit. Oftewel in enkele jaren ben ikzelf er bijna 500 euro netto op achteruit gegaan, feitelijk omdat mijn man is overleden. Gelukkig heb ik nog een goed eigen inkomen. Ik benijd de anderen niet die deze bedragen hard nodig hebben. En waar gaat het nu helemaal om, in beide regelingen betreft het een hele kleine groep deelnemers. Die maken niet zo snel een hoor-/zichtbare vuist dus makkelijk bezuinigen. Kleinzielig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Josta van der Wiele / coach/counselor
Ik geloof dat veel mensen zijn vergeten dat het in 1996 (bij het vervangen van de AWW door de Anw) volstrekt helder was dat werknemers zich individueel zouden moeten bijverzekeren als zij (naast het NP) een basis-uitkering (zoals de Anw) wilden veiligstellen voor hun partner. De tijden waren immers veranderd.

Bij de overheid was ook allang wettelijk geregeld dat bij het ABP de Anw-compensatie zou worden afgebouwd voor diensttijd vanaf 1996. Ook was geregeld al dat gehuwden en alleenstaanden evenveel ouderdomspensioen gingen opbouwen (door de invoering van de uniforme franchise).

Maar nee, dat was allemaal nog niet genoeg voor de gehuwden (en anderen met een partner). Zij dwongen via hun vakbonden af dat er bij het ABP tóch weer een collectieve verzekering kwam, voor een Anw-compensatie, waaraan ook de alleenstaanden (geheel tegen de bedoelingen en de logica van de Anw en de logica van de uniforme franchise in) verplicht moesten bijbetalen, zonder dat zij daarvan konden afzien. Gehuwde Abp-pensioenopbouwers (en anderen met partner) moeten eens een keer tevreden zijn met de 21 jaar langer Anw-compensatie die zij gekregen hebben. Zij gedragen zich als rupsjes-nooit-genoeg. Zij moeten zich realiseren dat het de alleenstaanden zijn waarnaar nooit is geluisterd. Het zijn de alleenstaanden die al 21 jaar aan het kortste eind trekken, en die moeten meebetalen aan een regeling waar zij niets aan hebben. Ook moeten alleenstaanden verplicht meebetalen aan een NP (65-) waarvan zij niet kunnen afzien en waarvoor zij niet worden gecompenseerd. Dat is geen solidariteit maar uitbuiten.

De solidariteit is een schoon goed, maar die zit al in het ouderdomspensioen ingebakken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
oud-ABP-er
Pensioenuitvoering ingewikkeld? Niet voor de oudgedienden van het fonds die nu allemaal met voorrang moeten vertrekken om plaats te maken voor jonge, flitsende en hoogopgeleide nieuwelingen die helaas niet voorzien zijn van kennis van zaken. Door het gedwongen vertrek van de zeer kundige en menselijke oudgedienden heeft het fonds dit voor een groot deel over zichzelf afgeroepen. De vakbonden hebben hier ook weer lekker aan meegeholpen net zoals bij het verkwanselen van andere rechtspositionele regelingen, nu wil men weer de boven- en nawettelijke WW van onderwijzers "marktconform" maken of te wel nog verder verslechteren. Hier betalen we dus premie voor. Het is gewoon een zooitje in Nederland, en kom nou niet met rechts of links geleuter, die lui zitten allemaal alleen maar voor hun eigen belang op 't blauwe pluche van de 2e Kamer. Verdient lekker hoor dat baantje vooral met het behoud van hun boven- en nawettelijke trajecten, daar hoor je ze nooit over, gek hé.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
André Oud / Raadslid
Een maatregel die op zich uit te leggen en te billijken is, die echter fors nadelig uitpakt voor een groep die al op vele terreinen net buiten de boot vielen. Gezien de beperkte grootte van die groep moet dit toch te repareren zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie