Advertentie
sociaal / Nieuws

Sociale dienst mocht bijstandsontvanger niet observeren

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat de sociale dienst Amsterdam een bijstandsgerechtigde die fraudeerde niet zomaar mocht observeren.

17 juli 2013

De sociale dienst in Amsterdam is te snel overgegaan tot het heimelijk observeren van een bijstandsgerechtigde van wie werd vermoed dat hij de boel tilde. 

Minder ingrijpend
Omdat de observatie de privacy schendt had de dienst eerst een ,,minder ingrijpend’’ controlebezoek moeten afleggen. Dat oordeel heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, uitgesproken.

Privacy geschonden
Evenals de rechtbank Amsterdam vindt de raad dat medewerkers van de gemeente in dit geval de privacy van de bijstandsontvanger ten onrechte hebben geschonden.

Deeltijdbaan
De bijstandsontvanger had opgegeven in een deeltijdbaan in een naaiatelier te werken. De mensen van de sociale dienst observeerden hem vanaf de openbare weg gedurende 19 dagen in totaal 17 keer. De persoon in kwestie bleek inderdaad ook te werken op dagen dat hij volgens eigen zeggen vrij zou zijn.

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Dick
Privacy weegt dus zwaarder dan de overheid tillen (dus de belastingbetaler) in dit geval. Slaan we niet een beetje door?
Jos Praat / beleidsadviseur
Dick, dat krijg je ervan wanneer dergelijke kwesties in een juridisch circuit belanden. In zaken als deze staat het recht ver van maatschappelijke opvattingen over bestrijding van misbruik algemene middelen, solidariteit en rechtvaardigheid.
Monique
Gaat de rechter die dit besluit heeft genomen het geld dat de bijstandsgerechtigde onterecht heeft ontvangen terug betalen aan de gemeente ?

Deze uitspraak staat lijnrecht tegenover het kabinetsbeleid dat misbruik streng moet worden bestraft.
Iedereenaanhetwerk
Hoezo heimlijk indien vanaf de openbare weg? Tja, met de wet en regelgeving in NL blijft fraude lonen.
Lady
Het gaat er bij deeltijdwerk naast een bijstandsuitkering toch om hoeveel je verdient en niet wanneer je het verdient? Dan lijkt onderzoek naar inkomsten (werkgever, belastingdienst) mij meer effectief dan op de uitkijk staan of iemand werkt.
Johan / consulent
@lady: Als iemand zwart werkt is onderzoek naar inkomsten bij de belastingdienst of werkgever juist niet effectief.

Wel staat buiten kijf dat het observeren van iemand vanaf de openbare weg, geen pas heeft: als het slechts om bijstandsfraude gaat.

Deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, is dan ook zeer terecht. Het recht op het plegen van fraude blijft op deze manier gewaarborgd.

Dit is ook in lijn met status die Nederland heeft bij buitenlandse inbrekers, namelijk: een Paradijs.Paul / projectleider
Tja als je als opsporingsspecialist je eigen escalatieladder niet afloopt, maar meteen begint met een zwaar middel...

Overigens ik ben wel nieuwsgierig wat er uiteindelijk met de uitkering van de client gebeurt.
Eric Höfkes / directie adviesbureau
Onvoorstelbare uitspraak van de CRVB.

De politie meldt toch zelf ook niet waar zij gaat controleren.

Er zijn regels die gehandhaafd dienen te worden.

Het lijkt mij als burger logisch, dat je als burger die een beroep doet op een WW-uitkering, Wia, of bijstand, weet dat je een boete krijgt als je je niet aan de regels houdt. Controle van die regels is aan het uitvoeringsorgaan. Nagenoeg iedere burger in Nederland weet, dat er sociale recherche bestaat en gaat ervan uit, dat deze gaat posten als er vermoeden is van fraudegedrag. Daarom gebeurt het ook procentueel niet veel door burgers. Het te vroeg beginnen is dan ook schandalig. Deze burger is juist beschermd, doordat het zo snel is opgemerkt. De schade is hierdoor relatief klein gebleven. De CRVB had dit juist moeten bevestigen om ons systeem betaalbaar te houden. We moeten af van dit softe gedoe. Fraude is fraude, dus aanpakken om het systeem betaalbaar te houden. Dit ging echt niet te ver.
Henri Okken / Hoogeveense burger.
Waar maken we ons druk om . Wat fraude en corruptie betreft staat de Overheid goed aan geschreven. Dan heb ik het alleen nog maar over provincie Drenthe. Gemeente Hoogeveen. 2001 en 2002 7 , 5 miljoen en 2,6 miljoen euro fraude. Provincie Drenthe, maar liefst 14 miljoen Euro. Waar praten we over !. Zoals ik al eerder aangaf, criminelen horen vervolgt te worden. Fraude is strafbaar, voor de burger, maar ook voor de Overheid instantie's zelf toch !. of heb ik het mis. Juist regels zijn regels handhaven en de verantwoordelijke bandieten vervolgen . Overheid begin eens bij u zelf, geef het goede voorbeeld. dan pas houden we de zaken betaalbaar. Vriendelijke groet. Klokkenluider misbruik, corruptie Hoogeveen, Alescon Drenthe. H. Okken.
Michel Raspoort / klantmanager DWI bijzondere doelgroepen
“U bent fraudeur tot het tegendeel bewezen is”.

Om te beginnen, ik ben ook tegen fraude, alleen slaan we nu een beetje door. Op zich waren er al voldoende mogelijkheden om fraude op te sporen, alleen hebben de politieke partijen stemmen nodig van de verontruste burger. Daarom is er een oud middel uit de kast gehaald de boete ook voor kleine bedragen (voor hogere bedragen waren daarvoor ook al strafrechtelijke mogelijkheden). Als de “oplichter” vergeet € 10,00 op te geven moet er een uitgebreid boeteonderzoek opgestart worden. Als alles bewezen is wordt het bedrag teruggevorderd en krijgt hij hetzelfde bedrag nog eens als boete.

De laatste jaren worden we steeds meer opgezadeld met symboolwetgeving, vaak tijdrovend en moeilijk uitvoerbaar. Hierdoor wordt mijn taak steeds meer administratief. Waar we voorheen nog wel de klanten spraken en uitleg konden geven van wat wel niet mag, gaat alles schriftelijk, In het besluit staan immers de juridische grondslagen, dus één foutje en je hebt de stempel. Ik merk steeds meer dat er vanachter een bureau brieven worden geschreven i.p.v. een gesprek met de klant. Het voordeel van gesprekken met klanten is dat je een inschatting kan maken van bedoelingen van de klant en daar op anticiperen. Je ziet in ieder geval de mens achter de klant i.p.v. een administratienummer. Een per ongeluk gemaakt foutje kan dan besproken worden en de klant krijgt een waarschuwing, bij herhaling kan je dan strenger zijn. Bij een boetegesprek kan dat niet i.v.m. de cautie, want je praat met een verdachte.

Voor wat betreft de privacy, ik ben geschrokken van de reacties. Zelf directeur Eric (ik neem aan die uit Amsterdam) heeft als hoge ambtenaar geen respect voor de uitspraak van ons rechtssysteem. Mijn ervaring met het DWI is dat er alleen nog gekeken wordt naar cijfertjes die aan de politiek gepresenteerd moeten worden. Het liefst als geboekt succes. Als de cijfers opgekrikt moeten worden, gaan er lijsten rond om toch nog maar eens naar de beëindigde utkeringen te kijken. Weet je zeker dat het geen uitstroom naar werk is?

Tot slot een tip voor de fatsoensrakkers: Laten we alle klanten bij de aanvraag een GPS chip geven. Zijn ze altijd te volgen.

NvdO / docent
18 dec heb ik bijstand aangevraagd per 1 jan. omdat ik dan werkeloos zou zijn. Vanmiddag pas- 21 feb., kreeg ik eindelijk de beschikking waarin de bijstand wordt toegezegd. Ontelbare pakken papier en informatie heb ik aan moeten leveren, gesprekken gehad. Ineens onaangekondigd een vernederende huiszoeking door 2 fraudepreventiemedewerkers. Ze spraken voortdurend uit dat ik niet woonde waar ik woon en dat ik wellicht met lesgeven aan 200 mensen geld verdiende. Terwijl ik duidelijk de hongerdood nabij ben. "Standaardprocedure" werd er later over gezegd. Ik moest een handtekening zetten terwijl ze al binnen waren en vervolgens werd de meterkast, de vuilnisbak, koelkast,, pan in de keuken, het huis van onder tot de zolder geïnspecteerd. Een week er na moest ik weer in gesprek met die 2 . Voor mijn gevoel was er inhoudelijk niets nieuws. Daarna ben ik alsnog heimelijk gevolgd door de sociale recherche, van de Gemeente Helmond. Blijkbaar. Daar over wordt diverse keren medegedeeld in de beschikking van vandaag. De maatschappelijk werker, waar ik ondersteuning krijg vertelde mij op mijn vraag nu waarvandaan het wantrouwen dat de fraudepreventiemedewerker dacht dat ik de boel belazerde "want ze is zo slim, ze heeft een cv die klinkt als een klok". Terwijl ik juist altijd te open en eerlijk ben en nu voel ik me pijnlijk gekwetst ( klote) en vraag mij af of men het recht had om zo met mij om te gaan terwijl ik nog niet eens een toezegging van bijstand had.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Qua kosten - baten, kan ik me betere inzetten voorstellen. Denk maar eens aan de energieverbruikers. De privékosten als de elektrische verwarming van het privézwembad, de schoonmaakster, stomerijkosten, catering, glazenwasser, tuinman en weet ik al wat niet meer, aftrekken van de belasting onder het mom van voor de zaak.....Salarissen en auto's (incl. tankpassen) van zogenaamde vage banen van partners opgeven die nog nooit een voet in de zaak hebben gezet, tenzij er een feestje is. Het opgeven van de zogenaamde representatiekosten voor diners en bezoeken aan van alles en nog wat met zogenaamde zakenpartners, eigenlijk de familie zijnde.....

Ik weet dat ook de kleintjes een check verdienen, maar m.i. kan er qua kosten - baten beter naar de groten gekeken worden. OK, zij hebben dan wel geen uitkering, maar dit gaat ook over fraude en gelden van de overheid (lees: maatschappij) en brengt m.i. meer op. Dit gezegd hebben, besef ik me terdege dat de kleine man zonder voortuintje en grote poort wat eenvoudiger is om te observeren.......

Observeer en controleer, maar MET WIJSHEID!
Peter Plashoek / niet belanrijk
Wat draagt een huisbezoek bij aan een onderzoek naar niet opgegeven inkomsten?

Als je daarnaast in je rapport of PV beargumenteert waarom je een bepaalde stap doet lijkt mij de stap te rechtvaardigen....
Ster
Citaat Eric : "Het lijkt mij als burger logisch, dat je als burger die een beroep doet op een WW-uitkering, Wia, of bijstand, weet dat je een boete krijgt als je je niet aan de regels houdt.

Bezorg elke gerechtigde ten eerste eens de wet- en regelgeving van de woon- of verblijfplaats. Maar dat durft geen enkele gemeente. Bang dat ze met hun eigen uitvoeringsfouten om de oren worden geslagen.Wie zonder zonden is ... !

Citaat Henri Okken : "Fraude is strafbaar, voor de burger, maar ook voor de Overheid instantie's zelf toch !. Overheid begin eens bij u zelf, geef het goede voorbeeld. dan pas houden we de zaken betaalbaar" Zo mee eens !
A. Wassenburg
Mag deze bijstandsontvanger feitelijk nog blij zijn. Een alleenstaande AOW-er is slechter af want die heeft helemaal geen recht op privacy meer. Zelfs als er geen enkel vermoeden is van fraude, wordt hij nog lastig gevallen met huisbezoeken. Bovendien is nog steeds niet duidelijk wanneer er sprake is van samenwonen. Gevolg: deze mensen raken geïsoleerd van de maatschappij omdat ze niet weten in hoeverre ze contacten met anderen mogen hebben (sic!) zonder hun uitkering te verliezen. Overiges: bij deze bijstandsontvanger was een gereed vermoeden van fraude. Dat er dan mag worden onderzocht of dat vermoeden klopt, is op zich niet eens onreëel. Pas als er geen vermoeden is en hij toch wordt gevolgd, is er een andere situatie.
Advertentie