Advertentie
sociaal / Nieuws

Voorkomen huiselijk geweld levert miljoenen op

Gemeenten kunnen een veel grotere rol spelen bij het voorkomen van huiselijk geweld dan ze nu doen. Er zijn inmiddels nieuwe methodes die hun nut in andere landen hebben bewezen.

06 april 2016

Huiselijk geweld kost de overheid naar schatting jaarlijks 280 miljoen euro. De kosten van kindermishandeling worden volgens een eerder onderzoek van Willem-Jan Meerding geschat op ongeveer 1 miljard euro per jaar. Bekend is dat deze ingrijpende vorm van geweld van generatie op generatie doorgegeven wordt. Gemeenten kunnen dus miljoenen besparen door huiselijk geweld te voorkomen. De vicieuze cirkel kan namelijk wel degelijk doorbroken worden, blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en Atria.

Best practices
De instituten komen vandaag met een rapport over best practices die ze vanuit vijf Europese landen hebben verzameld. Ook gaat de projectgroep bij gemeenten langs om  te discussiëren hoe die kennis vertaald kan worden in effectief gemeentelijk preventiebeleid. De aanpak heeft voor een deel zijn nut al bewezen vertelt onderzoeker Eliane Smits van het Verwey-Jonker Instituut. ‘In Spanje bijvoorbeeld, zijn ze al een stuk verder, daar hebben ze wetgeving en beleid gericht op de 3P’s, 'vertelt de onderzoeker. ' Dat staat voor prevention, punishment and protection. Overheden zijn dat verplicht volgens het Verdrag van Istanbul. De overheid is daar actief bezig met beleid om het geweld binnen gezinnen te voorkomen. Er is veel voorlichting op school en zelfs bedrijven organiseren daar preventiecursussen over huiselijk geweld voor hun personeel.’

Een op de vier à vijf gezinnen
‘De gegevens zijn niet exact bekend, maar een op de vier à vijf gezinnen heeft te maken met huiselijk geweld’,  vertelt Reneé Römkens van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. ‘En dat zijn nog voorzichtige cijfers, er wordt ook wel vermoed dat het om één op de drie gezinnen gaat die ooit te maken hebben gehad met geweld.’

Verhoogd risico
Volgens Atria is het niet zo dat kinderen die met huiselijk geweld te maken hebben 100 procent zeker ook geweld tegen hun kinderen gaan gebruiken. ‘Maar er is wel degelijk een sterk verhoogd risico,’ vult Römkens aan. ‘ Bij jongens die zien dat hun moeder geslagen wordt gebeurt het vaak dat ze later zelf ook hun vrouw gaan slaan. Meisjes die geslagen worden door hun ouders gebruiken vaak zelf ook geweld tegen hun kinderen.’ Wat de onderzoeker betreft is er ook maar één oplossing voor dit gezins- en partnergeweld: preventie.


Rol gemeente

En die taak is weggelegd voor gemeenten, aldus Trees Pels van het Verwey-Jonker Instituut. Ze ziet de huidige transities als een perfect moment om meer te investeren in preventie. ‘De kern zit in de genderongelijkheid, het geweld in relaties hangt daar mee samen. ‘De ongelijkheid heeft verband  met verschillen in verantwoordelijkheid voor zorg en arbeid. Degene met het inkomen in het gezin is degene met de macht,’ vertelt Pels. ‘Daarom is het moeilijk voor vrouwen om uit zo’n situatie weg te gaan. Ze hebben minder zelfvertrouwen om te participeren in de maatschappij, hebben daardoor minder bagage en minder sociale steun. En ze geven dit vaak door aan hun kinderen.’


Empowerment

Het doorbreken van de geweldsrelatie en ‘empowerment’ zijn onderdeel van de oplossing. ‘Het is een gelaagd probleem. De aanpak zal zowel aan de voorkant moeten plaatsvinden; door campagnes, de wijken in gaan en in gemeenschappen doordringen,’ zegt Pels. ‘Het taboe moet eraf, erover praten moet gestimuleerd worden. Ondertussen moet ook aan de achterkant, in het gezin zelf, geholpen worden. Met de opvoeding, maar vooral ook door vrouwen sterker te maken en ze te laten deelnemen aan de maatschappij.’

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Niek / jurist
Jammer genoeg heb ik enige ervaring opgedaan met de toepassing van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Maar de maatregel werkt wel. Wat me aangenaam heeft verrast is ook de rol van de rechter die in alle zaken de UHG en de TB een horizon voorhoudt en een pad duidt. En ook de kinderen een rol biedt in de rechtszaak. Ik ben er van overtuigd dat deze overheidsinterventie de maatschappij in de toekomst veel kosten en moeite scheelt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Als leek vraag ik dan: 1 miljard en vele miljoenen? Welke zijn dan de kosten van de niet rijkelijk beloonde hulpverleners op de simpele werkvloer. En wat kosten de managers? Een rechter is duur, ja. een advocaat ook. Maar verantwoordt eens de miljarden?!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeroen van Oort / Econoom
Best een aardig bijproduct, dat potentiële financiële gewin door geweld te voorkomen. Maar gaat het hier niet primair om het verminderen van het geweld en de narigheid die mensen daarvan hebben? Ik vind - juist als econoom - het vooropstellen van het financiële voordeel zoals de kop boven het artikel suggereert ontzettend onsmakelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
G... / Vader
Helaas word huiselijk geweld en kindermishandeling ook door dezelfde overheid veroorzaakt, en in stand gehouden, door bij echtscheiding de kinderen middels frauduleuze procedures bij moeders met ernstige psychiatrische problematiek onder te brengen. Dit uitstekende onderzoek en de eruit voortvloeiende aanbevelingen worden zo gesaboteerd...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
positieve Joris
Ouders die zelf mishandeld zijn gaan echt niet altijd over tot mishandeling van hun eigen kinderen !

En niet elke volwassen man met zo'n verleden slaat daardoor automatisch zijn vrouw ! Ook na mishandeling kun je diepe gevoelens voor iemand hebben die je geen pijn wilt doen maar juist wilt beschermen en respect wilt geven.

Dit is een goudmijntje voor de jeugdzorg meer niet !

We leven in tijden waar gevoel en verstand toch echt een hele grote rol speelt ouders zijn zich echt wel bewust van verleden heden en toekomst en de gevolgen van mishandeling zo dom is onze maatschappij helemaal niet ! En in 1 op de 5 gezinnen komt mishandeling voor ? De gemeenten hebben nu de macht maar de cijfers moeten wel kloppen.Sinda de decentralisatie is er te veel aan de hand opeens.Dit valt op. Alle kinderen zijn ook bijna dyslectisch of autistisch uit zulke gezinnen. Als je mishandeld bent dan moet er ook op zijn minst eeen stoornis zitten toch ? Ga voor positieve krachten geef deze kinderen niet nog eens een extra stempel gewoon omdat het nu zo makkelijk kan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Beumer / ervaringsdeskundige
Deze reactie betreft geweld in de school in samenwerking met Jeugdzorg en andere ketenpartners.In mijn bezit heb ik een officieel rapport, gedateerd 30 juni 2015 van de Klachtadviescommissie van de Inspectie van het Onderwijs. Deze commissie heeft in opdracht van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs een onderzoek gedaan betreffende een klacht tegen de handelswijze van de Vertrouwens inspecteur en de Hoofdinspecteur m.b.t. het niet in behandeling nemen van klachten van de familie tegen de Wittevrouwenschool te Utrecht. Logische wijs moest de handelswijze van leerkrachten en hun directeur, betreffende het buiten de moeder om en na het overlijden van de moeder, buiten de wettige familie om, in samenwerking met Jeugdzorg, de Raad van de Kinderbescherming, pleegzorg de Rading en Altrecht een leerling van de school te plaatsen bij een kinderloze juffrouw, die samen met haar partner geregistreerd stonden voor een adoptiefkind.

Vastgesteld door de Klachtadviescommissie en vastgelegd in dit rapport, is dat hiervoor de leerkrachten zich gezamenlijk in hebben gezet en hun invloed hebben aangewend voor deze leerkracht.

Eveneens is door de commissie vastgesteld en vastgelegd, dat deze leerkrachten het kind hiervoor ernstig psychisch hebben mishandeld door haar situatie ten aanzien van het overlijden van haar moeder te misbruiken (artikel 6 van de WOT) en hebben zij deze feiten op schrift gesteld in brieven aan de Rechtbank.

De sociale veiligheid van het kind en de schade van dit kind ten aanzien van het psychische evenwicht dat de school heeft laten ontstaan, is voor de commissie niet acceptabel.

Concluderend oordeel van de commissie. Het gaat het hier om kinderhandel, kindermishandeling, machtsmisbruik, onbevoegd optreden en handelen. De klacht is gegrond verklaard.

Behalve deze feiten zijn eveneens ernstige strafbare feiten gepleegd die door de advocaat vastgesteld. Hiervan is aangifte gedaan.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E W
Er is niets'huiselijks' aan Domestic Violence. Laten we dit dan ook vooral niet meer zo noemen. Geweld binnenshuis of Geweld in het privé-domein zou een veel betere betiteling zijn volgens mij.

Daarbij zou de focus zoals in de meeste voorbeelden niet bijna automatisch op geweld door mannen moeten zijn. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vrouwen evenveel of zelfs meer geweld binnenshuis toepassen..

Dat geldt ook voor (fysieke en/of emotionele) kindermishandeling..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Maria / ouder
Moeders hebben het weer gedaan. Hoe zit het met het huiselijk geweld van jongeren en jeugdigen ten opzichte van moeders. Daarnaast de Hulpverleners die bij jeugdigen betrokken zijn, deze staan altijd achter de Jeugdige. Daardoor worden die in een machtspositie ten opzichte van moeders/ouders geplaatst en veel "kindermishandeling" is eigenlijk moeder/oudermishandeling.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie