Advertentie
sociaal / Nieuws

Vechten voor behoud huishoudelijke hulp

Het echtpaar en dochter maken er bezwaar tegen dat de gemeente per 1 januari de kosten voor huishoudelijke hulp niet meer vergoedt in het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Volgens hun advocaat heeft de gemeente zonder naar de specifieke situatie van het echtpaar te kijken een streep door de vergoeding gezet 'en dat is tegen de regels'.

25 november 2014

'Mijn vader is bijna blind, mijn moeder zwaar incontinent. Als de huishoudelijke hulp vervalt, wordt het huis heel snel vuil.' Dat betoogde de dochter van een hoogbejaard stel (88 en 89 jaar) uit het Friese Dantumadiel dinsdag voor de rechtbank in Groningen.

Bezwaar
Het echtpaar en dochter maken er bezwaar tegen dat de gemeente per 1 januari de kosten voor huishoudelijke hulp niet meer vergoedt in het kader van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Volgens hun advocaat heeft de gemeente zonder naar de specifieke situatie van het echtpaar te kijken een streep door de vergoeding gezet 'en dat is tegen de regels'.

Wet overtreden

Volgens Ieder(in), de koepelorganisatie van chronische zieken en mensen met een beperking, staat de zaak niet op zichzelf. Veel gemeenten overtreden de wet door het schrappen van huishoudelijke hulp voor ouderen en mensen met een beperking, stelt Ieder(in). 'Dantumadiel' is min of meer een landelijke testcase voor de koepel.

Algemene maatregel

De gemeente stelt dat mensen 'in tijden van bezuinigingen een bijdrage moeten leveren aan de hulp die ze krijgen'. Ze erkent dat bij het schrappen van de hulp voor het echtpaar niet gekeken is naar de persoonlijke situatie. 'Het is een algemene maatregel. Dan zien we later wel wat we in bezwaar tegenkomen', zo is de redenering.

Onder bijstandsniveau

Volgens de advocaat van het echtpaar betekent het dat de twee ruim 400 euro per maand zelf moeten betalen. 'Ze hebben AOW en een klein pensioentje. Dan komen ze ruim onder bijstandsniveau.' Het argument van de gemeente dat het echtpaar een eigen huis heeft, doet volgens hem niet ter zake. 'Stenen kun je niet eten.' De rechtbank doet 9 december uitspraak. (ANP)

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

a. middelveld / senior adviseur
Stenen kun je niet eten, maar wel verkopen, hoe hard het ook is. Je zou de huishoudelijke hulp kunnen geven als lening, af te lossen op het moment dat de hulp niet meer nodig is. Het is immers toch ook wel wat gek om als gemeenschap een bijdrage voor hulp te geven, terwijl de erfgenamen straks met een mooie erfenis weg kunnen lopen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
huisman / gemeente
Van die erfenis is de helft al voor de staat, dus hiervan is de hulp toch te betalen. Van leningen moet je ook belasting betalen. Dus weer kassa voor de staat. En het huis verkopen weer kassa voor de staat. En dan een huis huren en eigen vermogen weer kassa voor de staat. Of de woningbouw vereniging. Met alleen het huis verkopen los je dit probleem niet op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Het is merkwaardig dat je niet eerst de persoonlijke situatie onderzoekt maar het via een algemene maatregel op een bezwaarprocedure laat aankomen. Ouderen hebben echter zelf ook een verantwoordelijkheid. Als je tijdig naar een gelijkvloerse woning vertrekt zijn er in de regel minder voorzieningen en minder huishoudelijke hulp nodig. Het is een keuze om tegen wil en dank in het huis waar je al 40 jaar woont te blijven zitten. En dan nog kun je vraagtekens bij sommige vormen van huishoudelijke hulp zetten. Moet een huishoudelijke hulp ook strijken? Lijkt me niet strikt noodzakelijk maar gebeurt in de praktijk vaak wel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Ik vind de reacties van collega-ambtenaren in deze kil, technocratisch en schokkend. Veel hulp zelf laten betalen is een optie, maar wek dan niet de indruk dat de overheid er nog voor de zorg is. Kies dan voor een systeem waarbij iemand meer belasting en premies betaalt dan 25 procent van zijn of haar inkomen. Iedereen kan dan zelf sparen voor de tijd dat zorg nodig is. Als ik zie wat mijn moeder nu aan eigen bijdragen moet betalen omdat ze zuinig heeft geleefd, dan leidt dat er wel toe dat mijn geloof in de politiek tot een minimum is gedaald. Kijk dan ook in de spiegel en zie dat bij zo'n redenatie zeker 40 procent van de ambtelijke functies volstrekt overbodig zijn. Die conclusie mis ik bij Broadcaster. Zelf gaan we nu op zoek naar zzp-verzorgster die het vak nog met liefde uitoefenen en niet aan de leiband lopen van managers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hannes Haganum / kritisch lezer
Ik bedoelde dat niemand meer dan 25 procent van zijn of haar inkomen aan belastingen en premies zou moeten betalen. Iedereen kan dan zelf sparen voor de noodzakelijke zorg. Dan kan de overheid zich ook weer op haar kerntaken richten en kan de bureaucratie met al die managers worden afgebouwd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
@Broadcaster. De huishoudelijke hulp moet alle huishoudelijk werk (mogen) doen waartoe de cliënt niet in staat is. Dus als die cliënt niet meer kan strijken, ook strijkwerk. De gemeente moet m.i. op voorhand geen werkzaamheden uitsluiten. Overigens is het pijnlijke in dit concrete geval dat deze dochter betaald wordt voor het huishoudelijk werk bij haar ouders, omdat zij een baan heeft in de huishoudelijke zorg. Cynici zullen zeggen dat zij hier voor zichzelf zit te pleiten en dat ze dit werk bij haar ouders ook wel gratis kan doen. ik ben van mening dat dit onzin is.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ria Huisman / directeur
We gaan nu de mensen aanpakken die hun hele leven hard gewerkt en zuinig geleefd hebben.

Kassa.

Verkopen is geen optie, fiscaalvoordeel is er al wel geweest wat een huurder niet heeft.

Het hele systeem in Nederland is bezopen.

Mensen moeten zelfstandig gaan wonen uit de instelling waar dus ook hulp is V&V, echter voor de aankleding van die woning is niets geregeld door VWS.

Steek je een poot uit als je een uitkering hebt dan kun je werken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
johannes / ambtenaar
Het enige dat helpt is om massaal bezwaarschriften te gaan indienen. Dus maak bezwaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine van Bergen / Lid Provinciale Staten Gelderland
Tips om bezwaar te maken 9 onder andere voorbeeldbrieven) zijn te vinden op wmohulp.blogspot.com

Daar is ook de uitzending van het NOS- journaal van afgelopen dinsdagavond terug te zien over de rechtzaak van het Friese echtpaar in Dantumadiel
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anon
MAATWERK ??

Friese gemeente Ferwerderadiel bepaalt :

Compensatiegelden die deze gemeente van de staatssecretaris van VWS krijgt, komen NIET niet terecht bij de minima met een chronisch ziekte of handicap!Chronisch zieken en gehandicapten in de bijstand in de Friese gemeente Ferwerderadiel (valt onder de zes Noord Oost Friesland gemeenten, waaronder ook Dantumadiel) krijgen GEEN "Compensatie eigen Risico" (Cer) voor hun onvermijdelijke zorgkosten.Onder het mom van de motivering: u krijgt toch zorgtoeslag...En bovenop ontvangen uitkeringsgerechtigden in de gemeente Ferwerderadiel, met een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering via de gemeente, ook GEEN "Algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten" (Wtcg) uit de Bijzondere Bijstand voor de extra uitgaven in verband met hun aandoening!!De gemeente Ferwerderadiel geeft dus domweg de Wtcg/Cer-zorggelden, die ze van de overheid ontvangt, aan iets anders uit, en NIET aan de beoogde chronisch zieken-doelgroep met een minimum inkomen en met hoge zorgkosten!!!Kan deze ellendige kwalijke handelwijze van deze Friese gemeente Ferwerderadiel zomaar, terwijl de gemeenten volgens de wet "hulp op maat moeten aanbieden" ???De gemeente Ferwerderadiel wil doen laten voorkomen alsof de afgeschafte Wtcg-compensatiegelden "ondergebracht" zijn in het zorgpakket van de collectieve zorgverzekering AV Frieso bij zorgverzekeraar De Friesland.Terwijl de zorgverzekeraar heeft bevestigd dat mijn medicijnen i.v.m. mijn chronische ziekte voor EIGEN REKENING zijn, onder het eigen risico vallen, en NIET uit deze collectieve aanvullende zorgverzekering vergoed worden!!

Met deze " collectieve zorgverzekering AV Frieso 1 " , die de gemeente Ferwerderadiel afsluit voor mensen in de bijstand worden de medische kosten van chronisch zieken en gehandicapten dus HELEMAAL NIET gedekt!Dit deugt niet!

De WMO-budgetten worden verdeeld door het Rijk aan gemeenten om de mensen die het heel hard nodig hebben te compenseren!En nu blijkt dat de gemeente Ferwerderadiel de eigen minima op bijstandsniveau met een chronische ziekte en/of handicap letterlijk laat stikken!!En de extra financiële rijksbedragen voor de Wtcg/CER-zorg naar verwachting dus onrechtvaardig liever voor zichzelf in de gemeentekas wil houden!Lees hier ook:Het besluit van de Dienst Sociale Zaken Noord West Friesland van 04.12.2014 m.b.t. het compenseren van de afgeschafte landelijke regeling Compensatie eigen Risico (CER).ONS BESLUIT:...u vroeg bijzondere bijstand aan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) voor de kosten van compensatie eigen risico 2014.Wij hebben besloten uw aanvraag af te wijzen.Per 1 januari 2014 is de compensatie eigen risico van het CAK afgeschaft.

Deze regeling compensatie eigen risico was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen.U vraagt bijzondere bijstand aan voor (een tegemoetkoming van) het (verplicht) eigen risico.

De onder het “v e r p l i c h t” eigen risico vallende kosten zijn noodzakelijke kosten van het bestaan, maar kunnen niet worden aangemerkt als bijzondere kosten. Immers het betreft een algemene maatregel die alle Nederlanders treft. Hierdoor is er in het individuele geval geen sprake van een bijzondere situatie (artikel 35 lid 1 WWB)De gemiddeld onder het verplicht eigen risico vallende zorgkosten worden geacht redelijkerwijs voldaan te kunnen worden uit een inkomen op minimumniveau. Daarnaast wordt het eigen risico voor een deel gecompenseerd door middel van de Zorgtoeslag.Op grond van artikel 16 lid 1 WWB zijn geen dringende redenen gebleken die anders doen resulteren.NIET MEE EENS?

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie