Advertentie
sociaal / Nieuws

Almeers raadslid had dubbel salaris

Het voormalige Almeerse raadslid Aziz Adahchour (GroenLinks), in de raad van 1998 tot maart 2010, had naast zijn raadslidmaatschap twee fulltime banen op papier.

23 september 2011

Die dienstverbanden vormen onderdeel van de onderzoeken naar fraude binnen het islamitisch onderwijs. De Onderwijsinspectie stelde eind 2008 vast dat er op islamitische scholen veelvuldig sprake was van ‘spookwerknemers’, mensen die geen werk verrichtten maar wel betaald kregen.

 

Adahchour werd door het ministerie tot die categorie gerekend. Het raadslid was in 2006 in dienst bij de ISBO, de koepel van islamitische schoolbesturen. Zijn salaris daarvoor kreeg hij uitbetaald via de SIMON, een schoolbestuur met negen scholen in Midden- en Oost-Nederland.

 

Daarnaast werd Adahchour op de loonlijst geplaatst bij de stichting SIS Almere, later opgegaan in de Stichting Noor. Tegen dat schoolbestuur werd in 2008 aangifte gedaan wegens ‘onrechtmatige uitgaven’, onder meer vanwege fictieve contracten. Die aangifte, gedaan door een bestuurslid zelf, heeft niet geleid tot vervolging.

 

Volgens de huidige algemeen directeur van Stichting Noor is de aangifte ingetrokken ‘omdat de zaken genuanceerder bleken te liggen’. Volgens het Functioneel Parket is de aangifte geseponeerd. In de aangifte wordt de kwestie- Adahchour ook genoemd.

 

Uit het dossier, in bezit van Binnenlands Bestuur, blijkt dat de Onderwijsinspectie indertijd een seintje kreeg van administratiekantoor Dyade, dat de boekhouding verrichtte voor SIS Almere. Een Dyademedewerkster meldde dat Adahchour dubbel kreeg betaald en op twee plaatsen loonheffingskorting wilde aanvragen. In die brief wordt hij overigens abusievelijk ‘wethouder’ genoemd.

 

SPIJT

 

Adahchour die bij zijn afscheid als raadslid een koninklijke onderscheiding kreeg, zegt er nu spijt van te hebben dat hij is ‘meegegaan in deze zeer ongelukkige constructie’. Adahchour: ‘Als ik had geweten dat ik in deze shit terecht zou komen, met journalisten die jaren later aan de lijn hangen, had ik dit niet gedaan. Ik ben zuinig op mijn goede naam. Nu kom ik in een verkeerd daglicht te staan en word ik geassocieerd met boevenpraktijken. Heel jammer.’

 

Adahchour is momenteel mede-eigenaar van ShoufshoufMarokko, een ‘maatschappelijk betrokken reis-, advies- en trainingsbureau’ dat ‘educatieve reizen naar Marokko’ en conferenties organiseert.

 

Volgens het voormalige raadslid was indertijd ‘in werkelijkheid geen sprake van twee banen’. De constructie, zo legt hij uit, was dat hij beleidsmedewerker was in dienst van de ISBO, de koepel van islamitische schoolbesturen. Die kon toen formeel-juridisch geen werkgever zijn, waardoor de personeelsleden ook niet in het pensioenfonds ABP konden worden opgenomen.

 

Om die reden werden tal van ISBOmedewerkers administratief op de loonlijst gezet van de gelieerde scholen, die geld uit het formatiebudget overhielden. Adahchour werd op papier werknemer van de SIMON, die het salaris aan het einde van het jaar terugbetaalde aan de ISBO. ‘Mij is toen verteld dat de accountant deze constructie goedkeurde’’, zegt hij. Naast zijn baan voor ISBO verrichtte Adahchour naar eigen zeggen in zijn vrije tijd ook werk voor het schoolbestuur SIS Almere. In de avonduren en de weekenden schreef hijbijvoorbeeld mee aan een notitie Burgerschap en sociale integratie. Ook adviseerde hij bij de oprichting van een nieuwe school in Hilversum en de organisatie van congressen.

 

Het toenmalige SIS-bestuur stelde voor om hem die uren niet te betalen via een declaratie, maar door Adahchour met terugwerkende kracht op de loonlijst te zetten. Het ex-raadslid; ‘Ze zeiden dat het een veilige, goede constructie was die ze vaak toepasten. Ik ben toen akkoord gegaan.’

 

Adahchour kreeg daardoor eenmalig zo’n 15 duizend euro ineens uitbetaald, als salaris met terugwerkende kracht. ‘Als ik alle gewerkte uren gewoon had gedeclareerd, was dat het dubbele of drievoudige geweest.’

 

LOONLIJST

 

Rond diezelfde tijd ontstond een machtsstrijd tussen de orthodox-islamitische en de meer liberale stromingen binnen het bestuur van SIS Almere. Bestuurders uit de orthodoxe hoek, die samenwerking zochten met de orthodoxe As Siddieq-school in Amsterdam, deden in die context aangifte tegen hun liberalere opponenten, schetst Adahchour. ‘De druppel voor de orthodoxen was het feit dat ik muziekinstrumenten op school binnenbracht.’

 

Tegen Adahchour zelf is geen aangifte gedaan. ‘Daar was ook geen reden voor. Ik ben in de aangifte alleen genoemd omdat ik in een gevoelige positie zat, ze dachten dat ik wethouder was. Maar ik heb niks verkeerds gedaan, ik heb gewoon gewerkt voor het geld dat me is betaald. Wat er nu gebeurt, heb ik niet verdiend.’

 

Het huidige schoolbestuur van SIS Almere moet 6,6 ton terugbetalen aan het ministerie van OC&W, onder meer vanwege de onrechtmatige aanstelling van Adahchour. Over de hoogte van die terugvordering loopt momenteel nog een beroepszaak.

 

Veertien andere schoolbesturen moeten eveneens terugbetalen, tot een totaalbedrag van 4,7 miljoen euro. De PVV heeft onlangs Kamervragen gesteld waarom de meeste schoolbestuurders, waaronder die van SIS Almere, niet worden vervolgd. Ook wil de fractie dat de terugvordering niet wordt verhaald op de nieuwe besturen - en dus op de huidige schoolreserves - maar op de verantwoordelijke oud-bestuurders zelf.

 

Zie ook het dossier: www.binnenlandsbestuur.nl/islamscholen   

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie