Advertentie
sociaal / Nieuws

Aantal armen neemt af, wel uitschieters

Het aantal mensen dat in armoede leeft is in de meeste gemeenten gedaald. Toch ligt het percentage armen in sommige gemeenten ver boven het landelijk gemiddelde. In 17 gemeenten steeg het percentage mensen dat onder de armoedegrens leeft. Dat blijkt uit de dinsdag verschenen Armoede in Kaart 2019 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

03 september 2019
arm---shutterstock.jpg

Het aantal armen in Nederland is gedaald, maar in een flink aantal gemeenten ligt het percentage mensen dat onder de armoedegrens leeft ver boven het landelijk gemiddelde. Gemiddeld leeft 5,7 procent van de Nederlandse bevolking onder de armoedegrens. Rotterdam, Amsterdam en Den Haag liggen daar met respectievelijk 10,9, 10,5 en 10,3 procent ver boven.

Toename in 17 gemeenten

Maar ook in Vaals (9,4 procent), Schiedam (8,9 procent), Groningen (8,6 procent), Enschede (8,2 procent), Maastricht (8,2 procent), Arnhem (8,1 procent) en Kerkrade (7,7 procent) wonen relatief veel armen. Dit blijkt uit de dinsdag verschenen Armoede in Kaart 2019 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), met cijfers over 2017. Het zijn de meest recente cijfers over armoede. In al deze gemeenten – ook in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag – is de armoede sinds 2013 wel een aantal procentpunten afgenomen. 68 van de 388 gemeenten die Nederland in 2017 telde, kenden een armoedepercentage boven het landelijke gemiddelde van 5,7 procent. In 17 gemeenten nam de armoede na 2013 nog (tijdelijk) toe, zoals in de Zeeuwse gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst en in Woensdrecht en op Schiermonnikoog.

Arme postcodegebieden

Bínnen gemeenten bestaan verschillen in armoede. In Arnhem ligt het postcodegebied met het hoogste percentage amen; 22,5 procent. ‘Arme postcodegebieden’, zoals SCP het noemt, zijn vooral in Rotterdam en Den Haag te vinden met respectievelijk 9 en 7 arme postcodegebieden.      

Uitschieters

De armoede in Nederland is sinds 2013 aan het dalen. In 2013 telde Nederland ruim 1,2 miljoen armen, in 2017 gaat het om iets minder dan 939.000 personen. Daaronder zijn 272.000 minderjarigen (tot 18 jaar); 8,1 procent van alle minderjarigen. Ook hier zijn er grote uitschieters. Zo was in Rotterdam in 2017 één op de zes minderjarigen arm (16,7 procent). Amsterdam, Den Haag, Vaals en Schiedam telde zo’n 14 tot 15 procent kinderen in armoede. De armoede onder kinderen neemt sinds 2013 af; toen lag het percentage minderjarige kinderen op 10,3 procent.

Hoge zorgkosten

Vanaf 65 jaar daalt het armoedepercentage. Van de volwassenen tussen de 65-80 jaar leeft 2 tot 3 procent onder de armoedegrens. Bij 80-, maar vooral bij 90-plussers, neemt de armoede weer toe. 4 tot 6 procent van de ouderen tussen de 80-89 jaar leeft onder de armoedegrens. Van de 90-plussers is ruim een op de tien mensen (11 procent) arm. ‘Dit komt door de relatief hoge zorgkosten van deze leeftijdsgroep. De zorgkosten worden immers van het inkomen afgetrokken’, stelt het SCP.

Risico op armoede

Kinderen, zelfstandigen, bijstandsontvangers en niet-westerse migranten lopen volgens het SCP bovengemiddeld risico op armoede. Bijna de helft van de totale groep arme volwassenen heeft een migratie-achtergrond. Migranten uit vluchtelingenlanden lopen volgens het SCP het grootste risico op armoede. Van de Syriërs is 54 procent arm. Zij zijn de enige groep waar de kans op armoede de laatste jaren is gestegen. Bijna een kwart van de bijstandsgerechtigden (24 procent) in Rotterdam is arm. In Den Haag, Amsterdam, Schiedam, Groningen, Leiden en Enschede leven met ruim 20 procent relatief veel bijstandsgerechtigden in armoede.

2,2 miljard

Het doorsnee tekort per arm huishouden bedraagt op jaarbasis iets meer dan 3.000 euro. Om de armoede Nederland uit te helpen is bijna 2,2 miljard euro nodig, heeft het SCP berekend. In 2013 was dat 2,6 miljard euro.  

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Joop
Het is maar wat je als maatstaf neemt voor armoe, ik denk dat het veel erger is. Het is ook armoe als je geen huis kunt vinden omdat er geen beschikbaar en betaalbaar zijn. Het is ook armoe als je niet mee kunt liften met de technologische ontwikkelingen waardoor je niet alleen niet meedoet, maar ook achterstand in kennis op loopt. En het is elke keer wel frappant dat na een aankondiging van dat de burger lastenverlichting krijgt een aantal grote bedrijven rap zijn met het door de brievenbus duwen van een mededeling dat de prijzen weer omhoog gaan. KPN (en alles wat daar aanhangt, heeft mr de Jager nog niet genoeg?), Energiemaatschappijen, het Rijk!, huur. Weg lastenverlichting, sterker nog, de uitkomst is een lastenverzwaring. Grof schandaal. En die CEO's doen geen ene moer de hele dag, alleen maar hand ophouden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
En dan zijn energiebelasting, assurantiebelasting met daaroverheen hoog BTW, verplichte ombouw woning, investering in niet werkende warmtepompen, stijging netbeheer, verhoging medicijnkosten door BTW van 5 naar 9%, idem parkeerkosten ziekenhuizen (met minimumtarief van €4,-per keer....), etc etc niet meegerekend. Reclameer je bij de CU, word je voor seniel uitgemaakt (citaat Mevr Dik-Faber) Met zo'n christenregering heb je geen euthanasiewet nodig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Succes is een keuze!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mw. A.T,C.W. Rommen van der kroft / afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger
Armoede neemt af, ik vraag me dan sterk af waarom de voedselbanken zo erg groeien. En steeds meer cliënten erbij krijgen. En het aantal daklozen zo enorm groeit. Maar ja tis maar hoe je de cijfertjes uitlegt toch...... Ondertussen gaat straks weer de energiebelasting omhoog, de huurtoeslag omlaag en de woonkosten omhoog, de zorgkosten worden duurder straks en een leuke btw/accijns verhoging zit weer in het verschiet maar ja we krijgen er 0.06% erbij. Dat gaat natuurlijk alles dekken, hoe kweken we armoede. Terwijl de allochtone bevolking gratis zorg enz enz krijgen, een volledige uitkering, moet de autochtone bevolking het doen, met de kostendelernorm. Dat hieronder chr.zieken/gehandicapten/ouderen tussen zitten die veel zorg nodig hebben en dit dus niet meer kunnen veroorloven deert niet, Dat de inwonende kinderen die tevens mantelzorgen hierdoor niets kunnen opbouwen deert niet. Zolang de allochtoon het maar goed heeft, D66 hoeft straks haar initiatiefwet niet door te voeren VOLTOOID LEVEN, dat lost zich vanzelf wel op. Velen onder de autochtone bevolking die de kostendelernorm hebben en die in de groepen ouderen/chr,zieken/gehandcapten vallen kunnen de zorg niet meer betalen/stookkosten dus die bezuinigen op zichzelf. Geen gratis onderzoeken zoals baarmoederhalskanker/borstkanker/darmkanker, want je de onderzoeken zijn wel gratis. Echter de vervolgonderzoeken als ze iets vinden niet, mensen lopen door met de wetenschap dat als ze hun bloedverdunners niet meer gebruiken of andere medicatie dat hun kwaliteit van leven snel voorbij is en dat ze komen te overlijden. Maar dan zijn hun inwonende kinderen niet meer het dupe en kunnen, mogen ze eindelijk wat voor hunzelf opbouwen. Vermits ze op zichzelf wonen, want als ze nog thuiswonen komen ze op straat, economisch dakloos. Maar ja de uitkeringen van de allochtone bevolking moet gewoon worden betaald die hebben recht op een fatsoenlijke uitkering en zorg. En de autochtone bevolking kan doodvallen. ik weet zeker dat onze MP het kicken vind om 95 jarige bij de voedselbank te zien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Adriaan Zwaag
Alles wijst erop dat het kabinet Rutte 3 een goednieuws-campagne is gestart. Je merkt het aan de uitspraken de laatste dagen van de ministers: Ollongren (over democratie), Rutte (geleende miljarden aan Grieken komen terug), Hoekstra (middenklasse), de Jonge (zorgplannen). Allemaal onderwerpen waar dit kabinet de afgelopen jaren dramatische besluiten over heeft genomen.En uiteraard doen de planbureaus (die feitelijk propaganda-instituten van het rijk zijn) volop mee met deze show. Liegen, bedriegen, feiten verdraaien, partijen uitsluiten, alles wordt weer van stal gehaald met het oog op de verkiezingen van maart 2021. De grote vraag is: Trap de bevolking daar opnieuw in?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Op welk niveau ligt de armoedegrens en door wie wordt deze grens bepaald? M.i. ligt het percentage veel hoger. Kijk eens om je heen. Veel armoede is er niet alleen bij uitkeringsgerechtigden, maar ook voor gepensioneerden met een kleiner pensioen is het tegenwoordig al sappelen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie