Advertentie
sociaal / Nieuws

Duizenden mensen aan baan geholpen met EU-gelden

Een flink deel van de middelen uit het Europees Sociaal Fonds komt bij gemeenten terecht.

12 januari 2023
geld Europa
Shutterstock

Ruim 275.000 Nederlanders zijn de afgelopen jaren ondersteund bij het vinden van werk met behulp van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Ongeveer twee op de vijf deelnemers vond dankzij een ESF-traject werk of beter werk. In totaal is er zo'n 1,25 miljard euro naar ESF-projecten in Nederland gegaan, waarvan ongeveer de helft uit Europese middelen komt.

Opleidingsprogramma voor Jeugdprofessionals

BMC
Opleidingsprogramma voor Jeugdprofessionals

Opleidingsprogramma voor Jeugdprofessionals

BMC
Opleidingsprogramma voor Jeugdprofessionals

Arbeidsmarkt

Dat schrijft minister Carola Schouten (Participatie, ChristenUnie) in een Kamerbrief over de resultaten van het Europees Sociaal Fonds in de periode 2014-2020. Het fonds is voornamelijk bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om werk te vinden. Voor Nederland was 510 miljoen euro beschikbaar vanuit het fonds. De ontvangers van de gelden, waaronder gemeenten, onderwijsinstellingen en UWV, legden daar nog 490 miljoen bij. In reactie op de coronapandemie is het bedrag nog eens opgehoogd met 280 miljoen euro vanuit zogenaamde REACT-EU middelen.

Reguliere ondersteuning

In totaal zijn vanuit de programma's in de periode 2014-2020 tot nu toe 276.270 mensen ondersteund, meldt minister Schouten. Het merendeel daarvan (ruim 230.000 deelnemers) valt onder het thema 'actieve inclusie'. Het grootste deel van die deelnemers (meer dan 170.000) werd geholpen door de gemeente. De ESF-middelen worden door gemeenten voornamelijk ingezet binnen de reguliere ondersteuning voor werkzoekenden, bleek eerder uit onderzoek. De middelen zorgen ervoor dat gemeenten meer mensen kunnen helpen of meer ruimte hebben voor intensieve begeleiding en maatwerk.

Beter werk

De resultaten van de ESF-gelden worden bijgehouden in een dashboard van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit blijkt dat 35 procent van de werkzoekenden een jaar na afloop van een ESF-traject werk heeft gevonden. Voor de deelnemers die al werk hadden, geldt dat 64 procent beter werk vindt (dat kan bijvoorbeeld een baan zijn met een vast contract, meer uren of een hoger uurloon). In totaal wordt 42 procent van de deelnemers geholpen aan (beter) werk. Dat ligt flink boven het streefpercentage van 25 procent. De gemeentelijke projecten hebben in totaal bijna 30.000 mensen geholpen aan (beter) werk. 

Jong

De deelnemers aan het ESF-traject zijn relatief jong, blijkt uit het CBS-dashboard: ruim de helft is jonger dan 28 jaar. Ook heeft maar liefst 87 procent geen hoger diploma behaald dan de middelbare school. Relatief veel deelnemers komen uit de Randstad, Zuid-Limburg en Groningen.

Voedsel

Voor de periode 2021-2027 heeft Nederland opnieuw middelen vanuit het ESF gekregen, dat inmiddels ESF+ heet. Het gaat om 413 miljoen euro. Het geld zal, net als in de voorgaande periode, voor het grootste deel gaan naar de ondersteuning van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Nieuw is dat ook een deel van het geld wordt besteed aan hulp voor mensen in armoede in de vorm van voedsel en andere eerste levensbehoeften.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Prachtig allemaal, maar de vraag rijst of veel subsidies niet beter op nationaal kunnen worden opgesteld aan de hand van EU-modellen. Nu moet het bureaucratische EU-subsidieregiem worden gevolgd, terwijl we in feite via onze contributieafdrachten aan de EU toch al zelf betalen. Het rondpompen van veel subsidies kan beter worden voorkomen.
Advertentie