Advertentie
sociaal / Nieuws

Rijkssubsidie voor begeleiding naar werk ggz-cliënten

Het rijk stelt 1,3 miljoen euro beschikbaar voor betere begeleiding naar werk van mensen met een lichte psychische stoornis in de Participatiewet of met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 200 mensen uit de doelgroepen kunnen daarmee een Individuele plaatsing en steun-traject (ips-traject) krijgen.

01 mei 2019

Het rijk stelt 1,3 miljoen euro beschikbaar voor betere begeleiding naar werk van mensen met een lichte psychische stoornis in de Participatiewet of met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 200 mensen uit de doelgroepen kunnen daarmee een Individuele plaatsing en steun-traject (ips-traject) krijgen.

Aanvragen tot en met november

Subsidies kunnen vanaf deze maand worden aangevraagd bij het UWV. Dat kan tot en met 28 november dit jaar. Na overleg tussen cliënt en ggz-behandelaar kan de laatste zich in eerste instantie met een subsidieaanvraag wenden tot de gemeente of het UWV, afhankelijk van de instantie die de regie heeft over het re-integratietraject. Als een gemeente een toestemmingsverklaring geeft, kan de ggz-behandelaar met de aanvraag en de verklaring naar het UWV, dat de aanvraag uiteindelijk toetst.

Helft kosten voor gemeente

Een andere mogelijke route richting het traject is dat een gemeente een cliënt voordraagt. Een gemeente moet dan contact leggen met de ggz-behandelaar van de cliënt waarop de gangbare procedure volgt. Voor alle deelnemers is een budget van 8000 euro per traject beschikbaar. De trajecten die via de gemeenten lopen worden voor de helft door het rijk en voor de andere helft door de woongemeente van de cliënt betaald.   

Iedere cliënt met werkwens in aanmerking

Om in aanmerking te komen, moet een aspirant-deelnemer in een specialistische ggz-behandeling zijn voor een zogenoemde ‘common mental disorder’ (cmd). Met cmd’s wordt gedoeld op veelvoorkomende psychische aandoeningen, waarvoor iemand niet langer dan twee jaar in specialistische ggz-behandeling is. Deelnemers moeten geen huidig dienstverband of een gering dienstverband hebben en aan het werk willen. In principe moet iedere cliënt met een wens om te werken in aanmerking komen voor een traject.

Reguliere baan

Binnen een ips-traject, dat geïntegreerd is met het zorgtraject, krijgt de deelnemer hulp van een ips-trajectbegeleider bij het zoeken, krijgen en behouden van betaald werk. De ips-trajectbegeleider staat daarbij in nauw contact met de regiebehandelaar van de betrokken ggz-instelling. De bedoeling is dat deelnemers op zoek gaan naar een reguliere betaalde baan tegen op z’n minst wettelijk minimumloon. Na een baan te hebben gevonden gaat de deelnemer direct aan het werk en krijgt hij of zij begeleiding op werk. Daarnaast kunnen werkgevers ondersteuning krijgen. De ips-trajectbegeleider is er ook om de deelnemer te helpen met vragen over de gevolgen van betaald werk voor de inkomenssituatie.

Onderzoek

De tweejarige ips-trajecten zijn al beschikbaar voor mensen met een ernstige psychische stoornissen. Daarbij gaat het om mensen die langer dan twee jaar in specialistische ggz-behandeling zijn en te maken hebben met meervoudige problematiek. Het nut van de ips-trajecten in het begeleiden naar werk is bij die doelgroep bewezen. De bestaande regeling is daarom uitgebreid naar de doelgroep met mildere stoornissen om te onderzoeken of deze ook gebaat is bij de extra begeleiding en ondersteuning.

Meer gebruik psychische zorg onder uitkeringsgerechtigden

Hoe groot de cmd-doelgroep onder bijstandsgerechtigden en ontvangers van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is, is niet bekend. Een stafmedewerker van kenniscentrum Phrenos, dat het onderzoek uitvoert, wijst op een publicatie in Economisch Statistische Berichten waarin gemeld wordt dat uitkeringsgerechtigden drie keer zo vaak gebruik maken van psychische zorg als werkenden.     

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie