Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Zeeuwse Staten willen onmiddellijk stop op storten staalslakken

Als staalslakken in contact komen met regen- of grondwater, komen er zware metalen in de bodem of het oppervlaktewater terecht.

ANP
20 april 2024
Provinciehuis Zeeland
Het Zeeuwse Provinciehuis in MiddelburgANP/Peter Hilz

De Zeeuwse Staten willen dat Rijkswaterstaat direct stopt met het storten van zogeheten staalslakken voor de kustverdediging in de wateren van de provincie. In een motie die namens alle fracties was ingediend, vragen de partijen aan de Tweede Kamer en demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) het storten van staalslakken op te schorten, zolang de onderzoeken naar de gevolgen van het gebruik ervan nog niet zijn afgerond.

Programmamanager Digitaal

JS Consultancy
Programmamanager Digitaal

Resourcemanager COC2

JS Consultancy
Resourcemanager COC2

Staalslakken zijn een restproduct bij het maken van staal. Ze worden onder meer gebruikt om dijken te verstevigen. Als staalslakken in contact komen met regen- of grondwater, komen er zware metalen in de bodem of het oppervlaktewater terecht.

Oosterschelde

In een toelichting op de motie verwees Statenlid Inez Flameling (PvdA-GroenLinks) onder meer naar de onverklaarde sterfte de laatste tijd onder schelpdieren, krabben en kreeften in de Oosterschelde. Ook stippen de fracties in de motie aan dat het RIVM vorig jaar meldde dat staalslakken schadelijker kunnen zijn dan eerder werd aangenomen. Verder sluiten de partijen niet uit dat Rijkswaterstaat op korte termijn in de Westerschelde bij het Zeeuws-Vlaamse Ossenisse bij werkzaamheden staalslakken wil gaan gebruiken.

Onderwaternatuur

De Staten vragen de Tweede Kamer in hun motie ook een overzicht te geven van alle lopende en uitgevoerde onderzoeken naar de impact van staalslakken op de zoute onderwaternatuur. Vorig jaar hadden onder meer de Vereniging van Beroepsvissers OWV, de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en een aantal andere organisaties staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) al opgeroepen staalslakken niet meer te gebruiken.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Onderzoek zware metalen RIVM tabel 3 aan staalslakken.
Tabel 3 De gehalten van zware metalen in LD-staalslakken opgegeven in mg/kg.
Data afkomstig van Ashrit et al artikel.
zie https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2022-0180.pdf
Boor (B) 71
Cadmium (Cd) 1,00
Koper (Cu) 132
Nikkel (Ni) 43
Lood (Pb) 2,1
Chroom (Cr) 355
Arseen (As) 0,6
Kwik (Hg) 2,5
Molybdeen (Mo) 53
Beryllium (Be) 33
Kobalt (Co) 94
Zink (Zn) 51
Tin (Sn) 4600
Vanadium (V) 2050
Strontium (Sr) 1280
Met name koperverbindingen zijn in zeer lage concentraties dodelijk voor weekdieren.
Advertentie