Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Waterschapslasten steeds meer op bordje huishoudens

Een steeds groter deel van de waterschapslasten komt voor rekening van huishoudens. Door de sterk gestegen WOZ-waarde van woningen, waarop de waterschapsbelasting is gebaseerd, is het verschil met bedrijfspanden steeds groter, stelt de Vereniging Eigen Huis.

23 september 2020
waterschap-waterschapsbelasting.jpg

Een steeds groter deel van de waterschapslasten komt voor rekening van huishoudens. Door de sterk gestegen WOZ-waarde van woningen, waarop de waterschapsbelasting is gebaseerd, is het verschil met bedrijfspanden steeds groter, stelt de Vereniging Eigen Huis.

Schever

Doordat de WPZ-waarde van bedrijfspanden fors achterblijft vergeleken met die van woningen, betalen huishoudens nu al gemiddeld 80 procent van de totale watersysteemhefing. En die verhoudingen worden steeds schever, stelt de VEH. Waterschappen hanteren bij de watersysteemheffing namelijk één belastingtarief voor zowel woningen als bedrijfspanden. Voor beide categorieën is de hoogte van deze belasting gebaseerd op de WOZ-waarde. De waardeontwikkeling van woningen en bedrijfspanden loopt jaar op jaar echter sterk uiteen, waardoor huishoudens een steeds groter deel van de totale waterschapslasten betalen.

 

Weeffout
Dit jaar stegen de WOZ-waarden van woningen met bijna 9 procent, terwijl die van bedrijfspanden met slechts 1 procent stegen. Tussen 2015 en 2020 is het verschil nog veel groter: de WOZ-waarden van woningen stegen in die periode met ruim 26 procent terwijl de gemiddelde WOZ-waarden van bedrijfspanden in diezelfde vijf jaren bijna 3 procent daalde, zo blijkt uit cijfers van de Waarderingskamer. Een ‘weeffout’ die Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis al jaren dwarszit. ‘De lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven moet eerlijker. Waterschappen kunnen hierbij een voorbeeld nemen aan gemeenten; ook die hebben te maken met dezelfde WOZ-waardeverschillen, maar zij hanteren voor woningen een ander tarief dan voor bedrijfspanden. Daarmee maak je de onderlinge lastenverdeling eerlijker.’

 

Herzien

Het belastingstelsel van de waterschappen wordt momenteel door de Unie van Waterschappen herzien en de voorstellen moeten nog aan de algemene besturen van de waterschappen worden voorgelegd. De vereniging dringt eropaan om dit moment aan te grijpen om het tariefstelsel evenwichtiger en eerlijker te maken. (ANP)

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Anton de Groot
En dit grote probleem zal niet door de waterschappen worden opgelost, omdat een, ook door de OESO al in 2014 aanbevolen, rechtvaardiger stelsel zal leiden tot (iets) hogere waterschapslasten voor boeren en bedrijven. En laten hun belangen nu, door het stelsel van geborgde zetels, dubbel in de waterschappen vertegenwoordigd zijn. De regering zal in actie moeten komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
M.i. dient het stelsel te worden vervangen door een belastingsysteem waarbij door alle bewoners van Nederland hetzelfde bedrag wordt betaald. Voor bedrijven kan een afzonderlijke regeling worden opgezet. Hiermee wordt gelijk een forse besparing bij de waterschappen bereikt omdat de belastingheffing dan via het landelijke traject kan verlopen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie