Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Waterschappen: voorkom selectief shoppen uit advies Remkes

De waterschappen staan klaar om het stikstofadvies van Remkes te helpen uitvoeren, maar vragen het rijk daarvoor wel om extra geld.

12 oktober 2022
elementen
Shutterstock

De waterschappen zijn positief over het stikstofadvies van Johan Remkes en vragen de vakministers Van der Wal en Adema zijn aanbevelingen integraal uit te voeren en vooral niet selectief te werk te gaan in de aanpak.

Urgentie

In een reactie op het vorige week uitgebrachte stikstofadviesrapport onderschrijft de Unie van Waterschappen de urgentie die Remkes uitdraagt. De aangedragen oplossingen zijn volgens de koepelorganisatie ‘onontkoombaar’. De stikstofuitstoot moet naar beneden, de natuur moet worden hersteld en de draagkracht van het water en bodemsysteem – inclusief de waterkwaliteit – moeten leidend zijn in het beleid en de uitvoering daarvan.

Dweilen met kraan open

Volgens voorzitter Roger van der Sande van de Unie van Waterschappen kan er niet langer worden gedweild met de kraan open. Hij stelt dat de waterschappen ervaren dat ‘de grenzen van het watersysteem – de voorwaarde voor de klimaatbestendigheid en vruchtbaarheid van onze delta – zijn bereikt.’

Extra capaciteit

De Unie waarschuwt er wel voor dat de aanpak die Remkes voorstelt een enorme claim op de capaciteit bij de decentrale overheden legt. Remkes gaat uit van een regionale aanpak met gebiedsprocessen, waarbij het draait om het ruimtelijk integreren van de verschillende gebiedsopgaven. Om dat in goede banen te leiden, moeten er zogeheten gebiedsteams worden geformeerd. ‘Om zowel onze kerntaken te kunnen blijven uitvoeren als de gebiedsprocessen te bemensen, zijn extra middelen voor capaciteitsuitbreiding cruciaal’, aldus Van der Sande. Daarvoor ligt inmiddels een aanvraag van de decentrale overheden bij het rijk.

Kaderrichtlijn Water

Van der Sande: ‘Het stikstofdossier is pas politiek urgent geworden door een gerechtelijke uitspraak en een stokkende vergunningverlening. Ditzelfde dreigt ook met de Europese Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water, die Nederland verplicht om in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben. De waterschappen werken hard aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Ook wij willen voorkomen dat waterkwaliteit het volgende stikstofdossier wordt.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Een integrale aanpak van het probleem is inderdaad noodzakelijk. Maar om Nederland voor de woningbouw van het slot te krijgen kunnen nu snelle(re) acties noodzakelijk zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie