Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Valkenburg wordt test voor circulaire technieken

De 5600 woningen die worden gebouwd op het voormalige vliegkamp Valkenburg kunnen straks deels verwarmd en gekoeld worden door een transportleiding voor drinkwater. Daarnaast krijgen de woningen een circulair afvalwatersysteem waarmee grondstoffen en biogas wordt teruggewonnen.

17 juni 2020
warmtenet-rio.jpg

De 5600 woningen die worden gebouwd op het voormalige vliegkamp Valkenburg kunnen straks deels verwarmd en gekoeld worden door een transportleiding voor drinkwater. Daarnaast krijgen de woningen een circulair afvalwatersysteem waarmee grondstoffen en biogas wordt teruggewonnen.

Voorbeeld

Dat zijn plannen van het hoogheemraadschap van Rijnland, drinkwaterbedrijf Dunea, de gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en ontwikkelaar BPD. De nieuwe woonwijk, waarover de gemeente en het Rijk, als eigenaar van de grond, begin dit jaar eindelijk een akkoord bereikten, moet een voorbeeld worden voor een energieneutrale en circulaire wijk. De partijen willen dat de wijk integraal wordt ontwikkeld, dus dat alle partijen vanaf het begin meedenken over de bouw van de wijk, en innovatieve oplossingen niet onmogelijk worden gemaakt doordat ze te laat in het proces op tafel komen.

Warmtenet

Wat de plannen bijzonder maakt is een eigen combinatie van een wamte/koude-opslag en een warmtenet voor de hele wijk die in lussen onder de grond wordt gelegd. Met warmtewisselaars wordt gebruik gemaakt van de temperatuur van de hoofdwaterleiding die door het terrein loopt, en het systeem wordt zo gebouwd dat ook andere warmtebronnen later op het net kunnen worden aangesloten.

Afvalwater

In veel nieuwe wijken wordt het afvalwatersysteem al gescheiden aangelegd: de regenwaterafvoer wordt dan niet meer samengevoegd met afvalwater uit woningen en in een gezamenlijk riool afgevoerd. Maar het hoogheemraadschap wil in Valkenburg nog een stap verder gaan: er komt een gescheiden systeem voor toiletten en water dat wordt gebruikt in douche en keuken. Het minder vervuilde douche- en keukenwater gaat naar een lokale, kleine zoetwaterfabriek. Uit het geconcentreerde toiletwater wordt in een speciale installatie biogas en andere grondstoffen teruggewonnen. Of de plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd ligt aan de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd.

Bron

Volgens directeur Wim Drossart van Dunea is dit concept de eerste concrete oplossing die ze samen met het hoogheemraadschap hebben ontwikkeld om water slimmer te gebruiken. ‘De temperatuur van water is een uitstekende bron voor warmte en koude. We hebben een grote leiding liggen onder het gebied en we zetten onze expertise graag breder in. Als het haalbaarheidsonderzoek de seinen op groen zet, bieden wij straks naast koel en betrouwbaar drinkwater uit de kraan, ook warmte en koude aan via een apart warmtenet.’

Afbeelding

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie