ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Samenwerken aan waardegedreven beheer van de openbare ruimte

Inrichting en beheer graag integraal aanpakken.

06 december 2021
Whitepaper.png

Gemeenten willen de inrichting en het beheer van de openbare ruimte graag integraal aanpakken, maar hun huidige werkwijze is nog sterk verkokerd. De kosten zijn bovendien leidend, al groeit het besef om ook de gebruikers- en belevingswaarde mee te wegen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur en Royal HaskoningDHV.

Waar beheer en onderhoud vroeger vooral een technisch en kostengedreven vraagstuk was, zijn ze door de op handen zijnde mobiliteit- en klimaattransitie meer een maatschappelijk vraagstuk geworden. Wat helder blijkt uit het onderzoek is dat er nog wat stappen te zetten zijn voordat decentrale overheden klaar zijn voor de gevolgen van deze transities. De samenwerking tussen de afdelingen Beleid, Beheer & Onderhoud en Realisatie kenmerkt zich volgens een grote meerderheid van de respondenten nog steeds door de sturing op − eigen en gescheiden − budgetten en planningen. Integraliteit, samenwerking en betere informatieoverdracht is nodig om de gebruikers- en belevingswaarde een plek te geven in de vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur blijkt uit het onderzoek.

Download hier de whitepaper Samenwerken aan waardegedreven beheer van de openbare ruimte.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.