Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Vraag naar winkelruimte groeit in slechts drie gemeenten

Dat blijkt uit een analyse van de adviesbureaus Roots en AnalyZus.

16 januari 2015

De behoefte aan winkelruimte neemt de komende tien jaar met gemiddeld 14,5 procent af. Dat blijkt uit een analyse van de adviesbureaus Roots en AnalyZus. Zij brachten per gemeente de effecten van twee ontwikkelingen in kaart die de behoefte aan detailhandel in belangrijke mate bepalen: internetwinkelen en demografie.

Groei in Ouder-Amstel, Zuidplas en Beemster

Tot 2025 zijn volgens de bureaus in het meest realistische scenario slechts drie gemeenten waar de behoefte aan winkelruimte groeit: Ouder-Amstel, Zuidplas en Beemster. In de rest van Nederland zal het winkelvloeroppervlak moeten krimpen, met gemiddeld 14,5 procent. De internetverkoop is daar voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor, waarbij er forse verschillen zijn te zien tussen branches.

95 procent via internet

De dagelijkse boodschappen doen we tegen 2025 voor hooguit 10 tot 15 procent online, stellen Roots en AnalyZus, die zich baseren op de verzamelde cijfers uit de ING-publicatie Winkelgebied 2025 - Breken met het verleden. Muziek, films en games daarentegen halen we voor 90 tot 95 procent van internet. ‘Gemeenten die in kwetsbare branches sterk vertegenwoordigd zijn, gaan dat in hun winkelstraten voelen’, zegt Gilbert Bal, adviseur ruimte, economie en vastgoed van Roots Beleidsadvies.

Vergrijzing in de winkelstraat

Die branches worden bovendien sterk geraakt door de tweede factor die de drukte in de winkelstraat bepaalt: vergrijzing. De groeiende groep ouderen geeft vooral geld uit aan dagelijkse boodschappen. Gezinnen en jongeren zijn de grote afnemers van vrijetijds-, mode- en luxeartikelen, maar hun bevolkingsaandeel daalt. Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten krijgt tot 2025 te maken met bevolkingskrimp, volgens de prognoses van Primos die de onderzoekers gebruikten.

Compenseren met horeca, wonen, ontmoeten

Gelukkig, stelt Bal, hoeft afnemende winkelbehoefte niet te leiden tot een evenredig grote leegstand. ‘Als je dat proces goed begeleidt, kun je het verlies van winkeliers compenseren met andere functies: horeca, wonen, ontmoeten. Dat vraagt van gemeenten een integraal beleid voor winkelgebieden en de rol van de verschillende functies daarin.’

Grote verschillen tussen buren

Verschillen tussen buurgemeenten zijn soms groot, blijkt ook uit de analyse. In Noord-Holland ligt Beemster – één van de drie gemeenten waar de winkelbehoefte groeit – naast de gemeenten Zeevang en Waterland, die beiden donkerrood kleuren in de prognoses van Roots en AnalyZus. Hoe kan dat? Volgens Bal verwacht Beemster in tegenstelling tot Zeevang en Waterland de komende jaren een sterke bevolkingsgroei. Daarnaast speelt de branchesamenstelling een rol. ‘De gemeente Beemster telt slechts twee winkels die tot de internetgevoelige vrijetijdsbranche worden gerekend. In Waterland en Zeevang zijn internetgevoelige branches juist iets oververtegenwoordigd.’

Lees maandag het hele artikel over winkelleegstand in het vernieuwde magazine van Binnenlands Bestuur. Daarin ook aandacht voor de binnenstadsvisies van de G32 en de problemen van nieuwe, grote winkelcentra buiten de binnenstad.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Eduard Plate / Directeur
Je moet goed weten waarover je het hebt. De analyse klopt deels en kan leiden tot verkeerd locatiebeleid. In Shopping2020 zien we toenemend belang winkels, dezelfde trend ziet Time Magazine. De kernvraag voor gemeenten is niet hoe krimpen we, maar hoe spelen we in op de veranderende vraag. En dan is veel mogelijk.
H. Wiersma / gepens.
M.i. hebben we te maken met beide aspecten, dus met krimp (trek naar steden, vergrijzing platteland e.d.) én met veranderende vraag (internet, kwaliteit en onderscheidend vermogen winkelcentra).

De groei van de genoemde kleinere gemeenten is te verwaarlozen en/of wordt verkeerd ingeschat.
JaapvV / adviseur
Krimp is een treurig alternatief woord voor gemeenten die teveel ruimte hebben. En ruimte biedt kansen op allerlei gebied. maar dan moet je er wel goed mee omgaan.
Jur Mellies / politiek geïnteresseerd burger
Moeten we naar compactere winkelcentra? Herbestemming van winkelbedrijven in de buitenste schil om de leegstand in kern en binnenste schil op te vullen? Sloop?
Rien Romijn / Adviseur
Bijzonder dit soort conclusies per gemeente. Beemster, Zeevang en Waterland liggen rondom Purmerend en vormen alle drie een verzameling dorpen. Relatief gezien kan bevolkingsgroei dan flink zijn, vraag is hoe hard de woningbouwplannen zijn en hoe snel Beemster dan groeit. De vraag naar winkelruimte zal ook in Beemster weinig stijgen, de bewoners winkelen nu in Purmerend en dat blijft zo. Het draagvlak per dorp blijft namelijk gering. Dat geldt ook voor Ouder-Amstel dat uit enkele kleinere kernen bestaat (Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel zelf), het heeft weinig eigen winkelvoorzieningen onder de rook van Amsterdam (zuidoost). Blijft over Zuidplas, dat zal wel behoefte zal krijgen aan nieuwe winkelvoorzieningen als de grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder op gang komt.
Nerdmeisje
Ja maar t zou veel minder afnemen als gemeenten inzien hoe schadelijk hun economische rol kan zijn. Webshops willen ook allemaal hun vast winkeltje. Maar het rendement om de huur te betalen is gewoon te laag. En nou hoor ik Corio wel zeggen dat de winkelhuur zo laag is in Nederland, en dat is ook wel zo. Voor de zittende huurder. Als je een nieuw webwinkeltje hebt met zelfgebreide kinderkleren of weet ik wat, wat moet je dan in godesnaam doen? Denk maar niet dat je in al de peperdure galeries binnenkomt. De overheid wil het onderste uit de kan van de kleine ondernemer. Daarom staan die winkels leeg!
Jos
"Verlies van winkeliers compenseren met andere functies", "integraal beleid voor winkelgebieden", rol van verschillende functies daarin". Dat is het hart van de adviezen van deze bureaus aan gemeenten? Een paar open deuren en gemeenplaats adviezen. Het valt mij op dat deze bureaus met "dure" onderzoeken komen maar in de oplossingensfeer niet verder komen dat kretologie die we al twintig keer hebben gehoord. Voor zover gemeenten dit niet al lang zelf bedacht hadden!
Advertentie