Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

RUD's hebben meeste hobbels genomen, maar nog niet alle

Drentse gedeputeerde Tanja Klip, ook lid van het IPO-bestuur: 'De deadline blijft overeind. 2013 is heilig. We gaan niet uitstellen.'

23 februari 2012

De vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) komt op stoom, blijkt uit een bestuurlijk overleg tussen de betrokken overheden. Maar de positie van de 'netwerk-RUD's' is nog niet duidelijk.

Netwerk-RUD

Voor 1 januari 2013 moet er een landelijk stelsel zijn van 28 á 30 RUD's die een einde moeten maken aan de versnippering van de milieuhandhaving in Nederland. Dat gaat, na een zeer trage start, waarschijnlijk wel lukken, bleek tijdens het overleg vorige week. Maar er zijn nog wat losse eindjes. Eén daarvan betreft de vorming van de 'netwerk-RUD's', waarvan er twee ontstaan in de provincie Overijssel en één in Noord-Limburg. In tegenstelling tot bij de 'fysieke RUD's' blijven in de netwerk-RUD's de medewerkers in dienst van de gemeente waar ze werken en gaan ze dus niet over naar de gemeenschappelijke regeling die voor de meeste RUD's het uitgangspunt is.

Apparaat 

'Het Rijk twijfelt of die opzet gelijkwaardig is qua uitwerking', zegt de Drentse gedeputeerde Tanja Klip, als lid van het IPO-bestuur betrokken bij het overleg. 'Op papier voldoen ze aan de afspraken, maar je tuigt een enorm apparaat op om aan de eisen te voldoen.' In het overleg is gesteld dat de netwerk-RUD's wellicht duurder zullen uitvallen en de 'coördinatielasten' zullen toenemen omdat alles op afstand gebeurt. Vooralsnog is er een verschil van inzicht, stelt Klip. 'Ze gaan wel gewoon door; Overijssel heeft daarover intensief contact met het Rijk.' Ze benadrukt overigens dat het niet zo is dat alle 'gewone' RUD's in een nieuw gebouw zullen gaan zitten. 

Heilig

Klip zegt goede hoop te hebben dat de omzetting naar RUD's op schema blijft, al gaat dat niet vanzelf. 'Het beleid blijft bij provincies en gemeenten, maar je zet wel de uitvoeringscapaciteit op afstand. Dat is erg wennen gebleken.' Een vijftal gemeenten heeft de aansluiting op de eigen RUD nog niet geregeld, maar ze zullen wel moeten. De deadline blijft overeind. '2013 is heilig. We gaan niet uitstellen.'

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

gerrie
Die Rud,s worden 1 grote ramp. Een leuke speeltuin voor baantjesjagers in de bovenstaande laag van het ambtenarenapparaat. Kwaliteit en samenwerking nul. Een slechte zaak
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie