Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

VNG wil pas op plaats provincies rond windmolens

Nu wordt nog teveel bepaald door de provincies, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

11 november 2015

De VNG vindt dat gemeenten veel meer zeggenschap moeten krijgen over de komst van windmolens op hun grondgebied. Nu wordt dat nog teveel bepaald door de provincies, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gemeenten moeten autonoom kunnen kiezen hoe zij een bijdrage leveren aan de energietransitie: met windmolens, zonnevelden, aardwarmte of anderszins.

Kritiek van raadsleden

Dat laat de VNG weten in reactie op kritiek van een groep raadsleden uit het noorden van het land. De groep voert strijd tegen grote windparken die het rijk hun gemeenten middels de rijkscoördinatieregeling oplegt en voelt zich daarbij niet gesteund door de VNG. Vrijdag overhandigden de raadsleden het VNG-bestuur een verklaring, waarin ze stellen dat de vereniging moet opkomen voor de lokale democratie. Die wordt volgens hen geschonden door de rijkscoördinatieregeling waarmee minister Henk Kamp (Economische Zaken) en provincies gemeenten kunnen dwingen om windparken toe te staan, zoals in Veendam, Emmen en de Drentse Veenkoloniën.

Averechts 

Die dwang is nodig om ervoor te zorgen dat de provincies hun taakstelling van gezamenlijk 6000 megawatt (mw) windenergie op land halen, volgens Kamp. Maar het Emmense raadslid Henk Linnemann (fractie Wakker Emmen), een van de opstellers van de verklaring, is ervan overtuigd dat het averechts werkt. ‘Op deze manier krijgt Kamp steeds meer gemeenten tegen zich en zal hij zijn doelstelling juist niet halen.’ De strijdt in het Noorden verhardt, bleek vorige week. Twee gemeenten dagen de Staat voor de civiele rechter om een windmolenbesluit; bewoners stapten naar de Nationale Ombudsman. Ze vinden dat Kamp gemeenten onterecht buitenspel zet met de rijkscoördinatieregeling. Daarover trekken nu ook de raadsleden aan de bel bij de VNG.

Eigen keuzes maken

De vereniging heeft nog niet formeel gereageerd op de verklaring van de raadsleden. Maar desgevraagd laat de VNG weten dat gemeenten eigen keuzes moeten kunnen maken over de energietransitie. De discussie over energie zou op lokaal/regionaal niveau integraal moeten worden gevoerd, dus met alle betrokken partijen (gemeente, corporaties, netbeheerder, investeerders, bewoners), vindt de VNG. De regio kan dan ook zelf kijken waar draagvlak voor is; de keuze voor windenergie moet niet van bovenaf worden opgelegd.

Energieakkoord

Het Energieteam van de VNG onderzoekt op dit moment samen met medeoverheden hoe dat beter kan worden georganiseerd, meldt woordvoerster Esther Verhoeff. De VNG is niet van plan om daarvoor het bestaande Energieakkoord open te breken. ‘Maar we sorteren wel voor op na 2020: dan willen we nieuwe afspraken waarin meer ruimte is voor gemeenten om lokaal maatwerk te leveren.’ Die mogelijkheid wordt nu in de weg gestaan door de afspraak tussen rijk en provincies over de verdeling van het aandeel mw wind-op-land per provincie, erkent Verhoeff. Toch koos de VNG er twee jaar geleden bewust niet voor om het Energieakkoord alleen op onderdelen te ondertekenen. ‘Wij hebben onze steun aan het geheel van afspraken gegeven. Daardoor zitten wij nu als volwaardig gesprekspartner aan tafel.’

Weerstand beperkt

Dat minister Kamp de steun van de VNG aan het Energieakkoord gebruikt om het gebruik van de rijkscoördinatieregeling te rechtvaardigen, vindt de VNG “niet prettig”, aldus Verhoeff. Overigens wijst zij op een enquête die de VNG vorig onder leden hield. Daaruit blijkt dat de weerstand zich beperkt tot enkele gemeenten. ‘Het gros is neutraal of voorstander, mits de windmolens komen onder eigen voorwaarden en niet van bovenaf door de provincie of het rijk worden opgelegd.’

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Henk Daalder / Windenergie mediator
Beste Pieter, als geofysicus zou je toch moeten weten dat de variatie in wind en zon op jaar basis goed uitmiddeld tot bekende hoeveelheden.

In de dagelijkse praktijk wordt de opbrengst van windparken een dag vooruit voorspeld.

Zodat centrales daarrekenign eme houden. Zij moeten voorraang verlenen aan duurzame stroom.Als jij u zorgt dat aardwarmte omgezet kan worden in stroom, kan dat mooi gebruikt worden om de variatie in wind en zon te balanceren.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Daalder / Windenergie mediator
De haagse dwang, waar gemeente s zich tegeb verzetten, betreft alleen de hoeveelheid MW aan windparken.Gemeenten hebben zelf de mogelijkheid te kiezen wie eigenaar wordt, en waar de windmolens gebouiwd worden.

Dat laten ze nu helemaal over aal lobbyisten van investeerders, dat is hun gemeentelijke fout.Ze zouden als lokal evolksvertegenwoordiger alles in het werk moeten sellen om hun eigen inwoners, allemaal, eigenaar te maken.Dat eigenaar maken, doen gemeenten door windparken al in de plan fasde te laten verkopen, in kavels aan de eigen inwoners.

De verkoop, maakt het draagvlag zichtbaar.

En het eigendom, bij inwoners, zorgt er voor dat zij, als eigenaar het meeste vorodeel krijgen van de windmolens, goedkope stroom, 3 cent per kWh

Dat is samen veel meer dan de fooi uit de gedragscode van investeerders club NWEA

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeannette
Ik woon toevallig (nog niet zolang) vlakbij een aangewezen mogelijke locatie voor windmolens. De door de meneer Daalder aangehaalde locatie Pottendijk Emmen. Toen wij gingen kijken naar wonigen in deze omgeving stond de Pottendijk nog niet als mogelijke locatie genoemd in de oudere plannen. Als ik had geweten dat er wellicht (grote) windturbines geplaatst zouden worden zo dichtbij onze woning, dan had ik hoe mooi het plekje verder ook is hier niet gaan wonen. Ook niet als ik medeeigenaar was. Gezien de weerstand en opgehaalde handtekeningen tegen de windmolens lijk ik niet de enige. Mijn ervaring is dat iedereen die windmolens wel zien zitten dit zelden ook in hun voor of achtertuin hebben of zullen krijgen. Waarom hele gebieden insluiten tussen windmolens.Een echte aanpak van het energieprobleem en de energietransitie vraagt om een betrouwbare overheid. Niet een overheid die subsidiemaatregelen en afspraken net zo makkelijk weer ongedaan maakt als nu gebeurt. Iedereen zonnepanelen (flink gesubsidieerd met het vies verdiende geld van fossiele brandstoffen) en volledig saldeerbaar voor altijd, dan wil iedere inwoners hier echt wel aan mee werken. Met de huidige technieken en komende beschikbare accuus hebben bewoners die windmolens echt niet nodig. Dan ben je met warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen zo zelfvoorzienend. Het draait niet om het milieu of de mensen. Het is gewoon een vieze geldkwestie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Hè, hè, eindelijk begint het kwartje te vallen. We hadden indertijd massaal moeten overgaan op zonnepanelen, dat is vele malen goedkoper en ook de enorme energierekening voor de burger kan dan omlaag. Straks kunnen we de hele opbrengst van de beursgang van ABN/AMRO in windmolens in zee stoppen. Stoppen met die gekkigheid en hou svp eindelijk eens op met het plunderen en achterstellen van de burger!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Daalder / Windenergie mediator
Een tip voor de VNG en gemeenten, verkoop windpark plannen al in de plan fase aan de eigen inwoners.

Zij kopen daarmee stroom voor 3 cent per kWh, 20 jaar vaste prijs.

Het energieakkoord stelt dat er 6000 MW aan windparken gegebouwd moet worden, maar niet dat graaienede rechtse investeerders de eigenaar moeten zijn.

Het mogen ook de eigen inwoners zijn.

Door in bijv Emmen alle locaties te koop aan te bieden, in kavels per huishouden, maakt de verkoop van opties op kavels windpark duidelijk welke locaties het meest acceptabel zijn, die wijst de gemeente dan als eerste aan.

Mensen die een kavel in een niet gekozen locatie kochten, mogen gratis verhuizen.

Bij deze aanpak is er geen SDE subsidie nodig, en ook een deel van een windpark kan zo verkocht worden.Overigens was het vooral de domme houding van Drenthe die leidde tot het opnemen van windenergie in de RCR.

Al in 2008 .. 2010 werd duidelijk dat dun bevolkte gebieden aantrekkelijke windpark locaties zijn. Toen hadden ze in Drenthe moeten kiezen, voor eigen windparken of het equivalent aan zonneweides.

Maar dat deden ze niet, daardoor nam de Tweede Kamer dat democratische besluit om die 6000 MW te verdelen. Drenthe stond er bij en keek er naar, maar deed jaren niets.

Ook nu is het een drentse leugen dat ze het met zonnepanelen gaan doen.

Om hun deel te realiseren, is ca 450 ha zonne weide nodig, dat hadden ze moeten aanwijzen voordat de kamer die 6000 MW verdeelde.

Maar zelfs nu is er geen spoor van een intentie dat er zo veel ha gereserveerd wordt voor zonneweides.De energie transitie is inDrenthe dus wel democratisch gegaan.

En het gaat nog veel democratischer, als Drenthe wordt prijs gegeven aan de zeespiegelstijging, die geld voor iedereen in de veen koloniën.

Net zoals elke consumenten een kavel windpark kan kopen, of zich uitspreken dat te willen

Kies maar uit deze lijst windpark locaties in Drenthehttps://bit.ly/windrefemmen

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
m.weeber / commissielid gem medemblik
Gisteren heeft de Provincie NH de startnotitie en PIP gestart van een Windpark Westfrisia in een karakteristiek lintbebouwingsdorp van West- Friesland. Massaal verzet van de inwoners en de gehele gemeenteraad van Medemblik. Turbines van meer dan 120 meter tiphoogte op 500 meter afstand van huizen! De provincie schrijft gekleurde rapporten hoe mooi het wel is, Statenleden moeten wel instemmen omdat GS angst heeft voor schadeclaims van rechtse graaiende eigenaars. Ze moesten zich collectief schamen bij deze provincie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin Koenen / directeur adviesbureau bestuursrecht
Eens met de reactie van Wim Vreeswijk. Kiezen voor zonnepanelen! Maar ik zou daar nog aan willen toevoegen dat onmiddellijk moet worden gestopt met het realiseren van in elk geval solitaire horizonvervuilende en lawaaihinder veroorzakende windmolens en windparken op land. Politici en bestuurders word wakker. Hoe zou het toch komen dat steeds meer inwoners (kiezers) zich afkeren van de politiek en bij verkiezingen thuis blijven? Eventueel windparken ver van de kust in zee akkoord hoewel daarvoor natuurlijk ook bezwaren gelden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
lies zondag
Dit moet ook gaan gelden voor huidige projecten. Het kan niet zo zijn dat er plotseling ruimte komt voor gemeenten die zich nog niet geconfronteerd zagen met de problematiek en niet voor die gemeenten die alles op alles hebben gezet om de windturbines voor hun burgers te weren. Dit resultaat is het gevolg van de nooit aflatende strijd van burgers, actiegroepen en gemeenten; die strijd moet beloond worden. Er moet een time out komen, ook voor lopende projecten. Veel gemeenten hebben zich al d.m.v. altenatieve plannen voorbereid en kunnen, indien ze de keuze krijgen, alsnog voor 2020 aan de doelstellingen voldoen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Pieter Groenewoud / geoloog, geofysicus, hydroloog
Ik verbaas me telkens weer over de gevoerde discussie. Inmiddels moeten we toch weten dat als we met 6000 MW windenergie in zee gaan en ook grote hoeveelheden op land, dat we slechts ca. 50% (op zee) en 25% (op land) effectief produceren. Ik hoef toch niet meer uit te leggen dat er problemen ontstaan omdat vaak geen windenergie (of veel te weinig) gemaakt wordt terwijl er wel hoge vraag is en vice versa. Wind komt nu eenmaal niet op bestelling. Ook hoeft toch niet uitgelegd te worden dat hetzelfde geldt voor zonnepanelen. So wie so blijkt bij lezing van rapporten (Monitor Duurzaam Nederland) dat zonnepanelen ten noorden van Spanje flauwekul zijn.

Ook geeft TNO aan dat slechts of in hoofdzaak deze beide duurzame piekstroom leveranciers in 20-30 jaar tijd ontwikkelen, het regelmatig opblazen van ons elektriciteit transport netwerk zal veroorzaken.

Waarom het basislast duurzame stroom systeem dat Vlaanderen van plan is uit te rollen hier niet eens genoemd wordt is mij een raadsel (zeer diepe aardwarmte).

Het voordeel voor Shell etc. van een monocultuur van wind en zonne energie is dat we blijvend fossiele brandstoffen nodig zullen hebben om het stroomnet te balanceren. Als dat balanceren niet helemaal lukt moeten we duurzaam geproduceerde wind en zonne energie affakkelen.

Leve de innovatieve Nederlandse energiesector
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie