Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Meer publiek toezicht bodemkwaliteit nodig

De VNG vindt dat in het publiek-private stelsel van bodemkwaliteit de balans te ver doorslaat naar de private kant.

27 mei 2022
bodem
Shutterstock

De VNG vindt dat het publieke toezicht op bodemkwaliteit versterkt moet worden, 'omdat de balans te ver naar de private kant doorslaat.' Ze pleit voor 'een stevige rol' voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Die waarschuwing van de VNG staat in een brief aan de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat die overlegt over versterking van het stelsel kwaliteitsborging in het bodembeheer.

Uitvoeringsperspectief

'De huidige middelen voor bodembeheer die gemeenten hebben zijn zwaar onvoldoende', schrijft de belangenclub van gemeenten in de brief aan de Kamercommissie. Omdat gemeenten met ingang van de Omgevingswet een nieuwe bodemtaak krijgen maar geen geld om die taak uit te voeren, kunnen ze 'de door de staatssecretaris gevraagde inzet niet waar (...) maken.' De VNG vraagt de staatssecretaris om 'een realistisch uitvoeringsperspectief dat niet leidt tot extra belasting/inzet van gemeenten.'

Niet uitvoerbaar

Eerder dit jaar is het Eindrapport (Uitvoeringsplan) Versterking bodemkwaliteitsstelsel verschenen. Ook daar heeft de VNG kritiek geuit. Het rapport zou over gemeenten en omgevingsdiensten passages bevatten die 'te ver afwijken van de praktijk. Gezien de disbalans tussen taak en budget', zo schreef de VNG eerder, zullen gemeenten hun prioriteit moeten leggen bij woningbouw en energietransitie. De VNG beklaagt zich er verder over dat het rijk een aantal bodemtaken direct wil laten uitvoeren door omgevingsdiensten, onafhankelijk van de gemeenten. Dat vindt de VNG 'niet wenselijk en uitvoerbaar.'

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

P. Smit
Gemeenten krijgen te weinig geld en provincies hebben teveel, geld dat ze kennelijk niet besteden aan toezicht bodemkwaliteit. Ik zie provincies heel gemakkelijk met vergunningen omgaan die ten koste gaan van de omgeving zoals het storten van granuliet of staalslakken. Ook hier is een nieuwe bestuurscultuur, inclusief nieuw eigenaarschap, zeer gewenst
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie