Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

VNG niet blij met motie Omgevingswet in Eerste Kamer

‘Terugkomen op genomen besluiten is onbezonnen.’

01 november 2023
De Eerste Kamer deze week.
De Eerste Kamer afgelopen dinsdag.ANP

Met een ruime meerderheid in de Eerste Kamer is dinsdagavond gestemd vóór een motie die uitspreekt dat het onverantwoord is om op 1 januari 2024 de Omgevingswet in te voeren. De motie was van de hand van Kamerlid Saskia Kluit van PvdA-GroenLinks. Mede-ondertekenaars waren afkomstig van Partij voor de Dieren, SP, BBB, Ja21 en OPNL. Ook 50Plus steunde de motie.

Projectleider Huisvesting Bijzondere Doelgroepen

JS Consultancy
Projectleider Huisvesting Bijzondere Doelgroepen

Jurist

Provincie Gelderland
Jurist

Ontraden door de VNG

Opvallend genoeg werd de motie niet alleen ontraden door minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken, maar ook door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De minister noemde de motie dinsdagmiddag nadrukkelijk ‘onwerkbaar’ en wees erop dat de Eerste Kamer in maart heeft ingestemd met de uitvoering van de Omgevingswet. Het verweer van de indieners van de motie is dat de minister niet heeft voldaan aan eerder ingediende moties en door hem gedane toezeggingen met betrekking tot de uitvoering van de wet.

Ook de VNG stuurde gisterochtend een afkeurend bericht aan de Kamercommissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving om te waarschuwen voor de motie. ‘In aanloop naar het aangevraagde debat willen we als VNG aangeven dat wij met gemeenten achter de wet staan en dat een eventueel uitstel onverantwoord is’, schreef een lid van de concernstaf. ‘Terugkomen op genomen besluiten nu iedereen bezig is met de voorbereiding, is onbezonnen.’

Een meerderheid van de Eerste Kamer blijft vinden dat er voorlopig te grote problemen zijn met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), evenals met het juridisch stelsel, om de Omgevingswet op 1 januari aanstaande in te laten gaan. Daarom wil ze dat de minister binnen twee weken met de koepels van de decentrale overheden hierover in gesprek gaat en daarover rapporteert.

Staatsrechtelijk 'niet mogelijk'

Een woordvoerder van minister De Jonge laat weten dat opnieuw een uitstel van de invoering van de Omgevingswet geen optie zou zijn: ‘Systemen zijn ingeregeld, werkprocessen en lokale regelingen zijn aangepast. Terugdraaien daarvan is niet mogelijk.’ Sterker nog: ‘Een dergelijke haakse bocht is staatsrechtelijk niet mogelijk’, zo meent de minister.

Tot slot meldt de woordvoerder: ‘Betrokken partijen hebben meermaals aangegeven dat ze voldoende gereed zijn voor invoering. De voortgang is in de afgelopen maanden meermaals aan de Eerste Kamer in voortgangsbrieven gemeld.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
´Terugkomen op genomen besluiten is onbezonnen.´ Aan de andere kant bezien: ´terugkomen op onbezonnen besluiten is altijd verstandig´ Het gaat niet om de wet zelf maar om uitstel van de datum van invoering, puur wegens het feit dat de minister (c.s.) weigert moties tijdig uit te voeren. Die uitvoering wordt inhoudelijk gewoon - met de vingers in de oren - vooruit geschoven. Het grootste struikelblok blijft het gebrek aan gekwalificeerd personeel die het nog kreupele systeem moet invoeren. De VNG weet zelf dat de implementatie van de lokale ´bruidsschatregels´ een zeer complexe zaak is waar veel (juridische) expertise voor nodig is.
P. Smit
Een motie meer of minder maakt toch helemaal niet meer uit vandaag de dag? Aangenomen moties worden over het algemeen niet uitgevoerd door het kabinet, demissionair of niet?
Advertentie