Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Vluchtelingen in kantoren huisvesten: hoe werkt dat?

Er is veel meer mogelijk dan veel gemeenten denken, en bovendien snel en tegen geringe kosten, zegt Frank Wassenberg van Platform31.

23 september 2015

Het is makkelijker gezegd – en veel gezegd in de discussies over het opvangen van vluchtelingen – dan gedaan: huisvest de statushouders in lege kantoorgebouwen. Negen grote gemeenten onderzoeken samen met kennisorganisatie Platform31 de mogelijkheden om tijdelijke herbestemming van lege gebouwen te vergemakkelijken. Met tijdelijke huurcontracten en een eenvoudige verbouwing is op korte termijn veel mogelijk, zegt Frank Wassenberg van het platform.

Knelpunten bespreken

Afgelopen week kwamen de betrokken ambtenaren en bestuurders uit de negen gemeenten voor de tweede keer bij elkaar. De deelnemers komen uit Amersfoort, Den Bosch, Haarlem, Haarlemmermeer, Rotterdam, Arnhem, Delft, Tilburg en Ede. Ze wisselen ervaringen en ideeën uit en bespreken knelpunten met deskundigen op het gebied van leegstandsbeheer en huurcontracten, legt Wassenberg uit.


Impuls door tragische beelden

De ambitie om meer werk te maken van het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning heeft deze zomer een impuls gekregen, merkt hij. ‘De beelden van vluchtelingen in bootjes en treinen en de politieke roep om hen te helpen, brengt dingen in beweging’, zegt Wassenberg, die vanuit zijn organisatie ook betrokken is bij het Platform Opnieuw Thuis.


Praktische hulp

Opnieuw Thuis werd begin dit jaar opgericht onder leiding van het ministerie van Veiligheid en Justitie en is een samenwerking van het rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG), het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), Aedes en Platform31. Het platform ondersteunt gemeenten met advies en praktische hulp bij het zoeken van ‘creatieve vormen van huisvesting voor vergunninghoudersen andere woningzoekenden’; alle huisvesting buiten corporatiewoningen. Het experiment van Platform31 kan daaraan een bijdrage leveren, hoopt Wassenberg.

Gebruik Leegstandswet

Volgens hem is er veel meer mogelijk dan veel gemeenten denken, en bovendien snel en tegen geringe kosten voor de pandeigenaar. Het gaat dan om tijdelijke woonruimte – voor een periode van maximaal tien jaar. ‘Als je dat regelt via de Leegstandswet, is er geen wijziging van de bestemming nodig en je hoeft ook niet te voldoen aan de nieuwe regels van het Bouwbesluit, die wel gelden voor nieuwe woningen. Er moet natuurlijk wel voldoende daglicht zijn, maar het volstaat bij wijze van spreken om tuinhuisjes neer te zetten in een grote kantoorruimte en te zorgen voor sanitair.’

Interessante investering

Volgens Wassenberg is met een investering van ‘een paar duizend euro’ per woonunit fatsoenlijke, maar sobere woonruimte te creëren. Een interessante investering voor eigenaren van wie het pand anders leeg zou staan, stelt Wassenberg. ‘In kantorenflats waar nu één verdieping anti-kraak wordt bewoond, kun je op die manier op nog tien verdiepingen vijf of tien mensen huisvesten. Dat is woonruimte voor vijftig of honderd personen.’

Gemengd

Voor gemeenteraden is het vaak belangrijk dat zulke complexen niet vol zitten met asielzoekers, maar dat er ‘gemengd’ wordt gewoond. Dat kan door er ook studenten of starters te huisvesten. Dat bevordert de integratie en verkleint ook het risico voor de investeerder dat door een toekomstige terugloop in de asielstroom de woningbehoefte instort. Wassenberg wijst er nog op dat het vaak wel handig is om ervoor te zorgen dat alle woningen een eigen voordeur en eigen sanitair hebben. Alleen bewoners van een zelfstandige woonruimte komen in aanmerking voor huurtoeslag.

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Jean Baptiste Benraad / oprichter TransformatieTeam
Frank Wassenberg wijst terecht op de derde mogelijkheid in de Leegstandswet om via een Leegstandsvergunning met gebruikmaking van Leegstands(huur)contracten, voor maximaal 10 jaar woonruimte te bieden. De verlenging van de 5 naar 10 jaar is vanuit mijn praktijkervaring samen met Duco Stadig vanuit onze deelname aan het H-team bij het ministerie bepleit en verkregen om voldoende terugverdientijd te hebben voor de noodzakelijk aanpassingen t.b.v. de woonfunctie. Daaraan gekoppeld hebben wij tevens bepleit om deze functiewijziging in afwijking van de bestemming voor dezelfde periode mogelijk te maken. Door een uitwerking van de Crisis en Herstelwet is het per 1 november 2014 (zie Staatsblad 333) mogelijk via een zgn. reguliere procedure van 8 weken een Omgevingsvergunning aan te vragen. Voor meer informatie over de regelgeving voor tijdelijk wonen als alternatief voor de grote leegstand verwijs ik naar het artikel van genoemde Drs. D.B. Stadig en mr E.A.Minderhoud onder de naam: Herbestemming, regelgeving en gemeente (2) in het Tijdschrift voor Bouwrecht 2014/180. Deze aanpassingen zijn vanuit de praktijkervaring van mijn TransformatieTeam bepleit, om tot een afstemming van wet en regelgeving te komen. Hier is ook nog aan toegevoegd de aanpassing Bouwbesluit 2012: verbouw toetsen aan “rechtens verkregen niveau”. Hiermee is deze maatschappelijk (steeds meer) gewenste woonvorm in lang leegstaande gebouwen mogelijk gemaakt. Mede door deze aanpassing is het ons mogelijk gebleken door onze integrale aanpak van het gehele proces van initiatief tot oplevering en zelfs verhuur en beheer, als TransformatieTeam op basis van meer dan een half miljoen m2 ervaring , studenten, arbeidsmigranten en binnenkort ook vergunninghouders snel aan betaalbare huisvesting te helpen. De eerste projecten worden al bewoond. transformatieteam HERNIEUWD VASTGOED Jean Baptiste Benraad
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
ah, dat bedoelen ze met asielzoekers in huis nemen, je propt ze tussen starters en studenten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K. de Beer / organisatie adviseur
Het zorgvuldig opgebouwde Nederlandse systeem voor bouwen en wonen is snel afgebroken als gevolg van het neoliberale klimaat, de bankencrisis en dus nu ook de vluchtelingentoestroom. Tuinhuisjes neerzetten in leegstaande kantoorgebouwen. Wat er niet bijverteld wordt is dat de eigenaar/exploitant daar wel 700 euro per maand voor wil vangen. Want daar gaat het dan vooral toch om.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Opa / IC
Handenwrijvende vastgoedeigenaren!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Zeg nooit nooit, maar niets is tijdelijker dan tijdelijk. Bovendien hebben we het hier wel over gebouwen die:

1. veelal (fiscaal) zijn afgeschreven.

2. slecht zijn geïsoleerd en duur in energievoorziening en exploitatie.

Feitelijk dus veel kantoorgebouwen, die beter kunnen worden gesloopt!

Andere aspecten zijn natuurlijk de andere bestemming en decentrale ligging van deze gebouwen, geluidsvoorschriften (asielzoekers en studenten ga je natuurlijk niet huisvesten binnen voorgeschreven geluidscontouren rond vliegvelden) e.d.

Kortom dit zijn 'oplossingen', waarover wel heel gemakkelijk wordt gedaan.

Het creëren van extra woonruimte door huurders/eigenaren geheel vrijwillig van hun tweede woning op bungalowparken gebruik te laten maken lijkt me in dat opzicht een veel betere oplossing.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin Koenen / directeur adviesbureau bestuursrecht
De leegstandswet biedt naar mijn mening geen oplossing want die heeft betrekking op de verhuur door een eigenaar van een (koop)woning. Wanneer er nieuwe woningen worden gecreëerd dan zal de vergunning m.i. niet afgegeven kunnen worden indien het bestemmingsplan dat niet toestaat. Rechtsbescherming voor de omgeving mag niet uit het oog verloren worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
anti-kraak / leegstandsexpert
Wat is het probleem?? In heel Nederland wonen studenten 'anti-kraak' in wrakke panden en oude kantoorgebouwen. En migranten zouden dat niet kunnen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jeannette
Dus nu mogen mensen wel opeens permanent wonen op vakantieparken. Nu is het wel veilig genoeg enz. Wat moet het toch fijn zijn als alle regels die er nu zijn voor iedereen in Nedeland gelden. Studenten allemaal onderdak, geen ellelange wachttijden voor mensen die ingeschreven staan op wachtlijsten. Alle bouwers aan de slag, Alles lossen we dank zij ons vluchtelingen probleem op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frank Wassenberg / projectleider Platform31
De leegstandswet regelt verschillende zaken. Op basis hiervan kan een eigenaar zijn te koop staande tweede woning tijdelijk verhuren, om dubbele woonlasten te voorkomen. Ook kan een corporatie voor sloop bestemde woningen tijdelijk verder verhuren. Een derde toepassing is het tijdelijke gebruik van lege gebouwen voor woonruimte; dat laatste kan maximaal voor 10 jaar. Als de bestemming verandert (wonen in plaats van kantoor, winkel, maatschappelijk doeleinden, etc) kan de gemeente toestemming verlenen voor die tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan; dat plan hoeft dus niet te worden aangepast.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie