Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Vleermuizen zuigen leven uit bouwproject

Amstelveense ambtenaren die al twee weken met hem bezig zijn zullen het beestje wel eens hebben vervloekt. Twee vleermuizen zorgen voor vertraging bij de sloop van een school, wat weer voor een onveilige situatie zorgt. 'Dit moet anders kunnen.'

30 juli 2013

De aanwezigheid van twee dwergvleermuizen in een te slopen school in Amstelveen hebben ambtenaren aldaar deze zomer al een hoop extra werk bezorgd. De school mag niet worden gesloopt, zolang de vleermuizen er wonen. Over een ontheffing dreigt een conflict tussen het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Amstelveen.

De recesklus van 2013

Begin deze maand werden twee vleermuizen in de Martin Luther Kingschool aangetroffen. De vleermuizen mogen volgens de Flora- en Faunawet niet gestoord worden door bouwactiviteiten. Dat mag al niet bij 'waarschijnlijke aanwezigheid'. Volgens Het Parool spreken ambtenaren al van dé recesklus van 2013 en geven ze de diertjes zelfs namen. De gemeentewoordvoerder komen deze verhalen overigens niet bekend voor.

Kans op brandstichting
Afgelopen week bleek bij een controle dat een vleermuis was vertrokken, een was gebleven en er twee nieuwe waren bijgekomen. Toch wilde de gemeente Amstelveen de sloop van de school beginnen 'in het algemeen belang'. Er was inmiddels asbest vrijgekomen nadat vandalen ruiten hadden ingegooid. Ook stond de veiligheid van de buurt door de kans op brandstichting onder druk, vond de gemeente. Daarbij zou uitstel van de sloop leiden tot vertraging in de bouw van de nieuwe school, waardoor kinderen volgend jaar langer in ver van elkaar afgelegen noodgebouwen moeten blijven. Voor de 300 leerlingen en 22 medewerkers een onderwijskundig zou daardoor een onwenselijke situatie ontstaan.

 
Toch begonnen met sloop 

Genoeg reden om te slopen, maar slopen zou een economisch delict zijn. Een spoedprocedure om een ontheffing aan te vragen zou zestien weken kosten en dan moet er alsnog 'een dwingende reden van groot openbaar belang' voor nodig zijn. Voor wethouder en loco-burgemeester Herbert Raat (VVD) een netelige kwestie, waarbij hij zich geconfronteerd zag met 'diverse, deels strijdige belangen'. Hij besloot de vleermuis het onderspit te laten delven en toch, maar wel zo voorzichtig mogelijk, te beginnen met slopen. Op 15 juli begonnen de voorbereidingen. Op 16 juli de sloop. Volgens een gemeentewoordvoerder is een voorgevel gesloopt.


Melding Partij voor de Dieren 

Toen stak het ministerie van Economische Zaken een stokje voor nadere sloop. Volgens de gemeentewoordvoerder mede na een melding van de Amsterdamse afdeling van de Partij voor de Dieren. Na intensief overleg werd de sloop stilgelegd met een preventieve last onder dwangsom. De gemeente zou alsnog een ontheffing moeten aanvragen en die zou het ministerie dan met de hoogste spoed behandelen.

Vertraging onverteerbaar

Een eenzijdige benadering van het ministerie vanuit het belang van de vleermuis, vindt Amstelveen, die volgens hen geen recht doet aan de ingewikkelde situatie. De situatie blijft voor de gemeente dan ook onacceptabel en de vertraging onverteerbaar. Als het college de doorlooptijd uit het oogpunt van veiligheid te lang vindt worden, gaat ze vragen om schorsing en voorziening.

 
Op hoogste niveau overleg

Niettemin is de aanvraag vrijdag 19 juli ingediend. Daarop kwamen extra vragen van het ministerie, onder meer over 'theoretische winterverblijven'. Die zijn vorige week beantwoord. Het ministerie deelt de zorg van de gemeente inzake de asbest. Wethouder Herbert Raat: ‘Op het hoogste niveau is overleg geweest tussen het ministerie en de gemeente. We verwachten dat de procedure twee weken duurt, dus dat eind deze week, begin volgende week de ontheffing er ligt. Er is haast bij, anders raken we in de knel met de bouw van de school.’


Toch een mooi dier 

Ondanks alles vindt de gemeente de vleermuis nog altijd een 'mooi dier'. Raat vindt het ook een groot goed dat de vleermuis wordt beschermd. ‘Maar het moet natuurlijk wel proportioneel blijven. Het ministerie voert de wet uit, maar hier is de wetgeving doorgeschoten. Ik ben niet verbaasd dat dit soort situaties nu kunnen ontstaan. We zouden eens moeten kijken of dat niet anders kan. Bij een school bouwen komt al genoeg kijken. ‘Als twee vleermuizen de boel kunnen stilleggen, dan valt dat maatschappelijk niet meer uit te leggen.’


Mogelijk naar rechter 

Om over de kosten maar te zwijgen. ‘Dit heeft tienduizenden euro’s extra gekost’, aldus Raat. Om brandstichting te voorkomen laat de gemeente extra patrouilles langs de school gaan en hangen er camera’s. ‘We hebben extra vleermuiskasten opgehangen en de wet- en regelgeving maakt alles nog gecompliceerder. Een aantal ambtenaren zijn hier nu al twee weken voltijds mee bezig.’ Als ministerie en gemeente er toch niet uit komen, is een gang naar de rechter zeker mogelijk. Raat: ‘Dat sluiten we niet uit.’ 

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Hoe lang laten we ons nog gijzelen door ons fundamentalistische dierenvrienden?
Flip Zolderman
Ha, het is weer komkommertijd!
Kaas !
Hoe lang laten we ons nog gijzelen door bouwprojecten?
Jhoke
Wat een flauwe kop! "Vleermuizen zuigen leven uit bouwproject". Dat bevestigt de mythe dat vleermuizen vampiers zijn. Maar Europese vleermuizen eten insecten. Andere vleermuizen eten bijvoorbeeld fruit, en een enkele soort leeft van bloed. Die paar soorten leven in Midden-Amerika.
Johannes Regelink - Regelink Ecologie & Landschap / Ecoloog
Dit artikel geeft perfect weer waar het mis gaat. Niet bij de ecologie of het er rekening mee willen houden, maar bij planning en zorgen dat het werk naar behoren uitgevoerd wordt. Als ecoloog zijn we dagelijks betrokken bij dit soort projecten. Om een gedegen inventarisatie en plan van aanpak voor de sloop te maken is ongeveer 1 jaar noodzakelijk. Vrijwel geen enkel project wordt tegen gehouden omdat er beschermde soorten in een plangebied aanwezig zijn. Met een goed plan van aanpak geeft het Ministerie van EZ een ontheffing af en kan de sloop doorgang vinden.Voor gemeente ambtenaren die er graag meer over willen weten kan ik deze dag aanraden: www.natuurindegemeente.nl
Henk Baptist / Ecoloog, natuurbeschermer
Er van uitgaande dat feiten juist zijn weergegeven, lees ik dat (breed) bekend was dat er vleermuizen verbleven en dat een eventueel benodigde ontheffing of mitigatie niet was geregeld. De wethouder maakt een eigen belangenafweging en besluit in strijd met de wet handelen en wordt het ministerie een eenzijdige benadering verweten. In Nederland staat de wet boven een niet-wethouder.

Zoals hieronder door Johannes reeds beschreven, zijn dit soort problemen bij een goede planning altijd oplosbaar. Het is dit soort eigenwijs zijn van bestuurders waardoor de conflicten ontstaan, waarbij telkenmale de natuurbescherming de schuld in de schoenen wordt geschoven.

gerrie
Zo ziek is Nederland met al haar onzinnige regeltjes. Zo hou je juristen en adviseurs aan het werk. Ga bollen rapen dan doe je nog iets nuttigs.
Jan / burger van Nederland
Het is zo simpel. Diertjes vangen en bij soortgenoten elders plaatsen, hoe moeilijk kan dat zijn. O ja, dan wel gelijk de boel slopen.
Frans Theunissen / Watcher
Laten we ons vooral weer gaan bezighouden met de echt belangrijke wezenlijke problemen, zoals een rokende Hans Teeuwen
Richie / Natuurliefhebber edoch realist
Dit is niet een uitzonderlijk geval, in het pittoreske Weerselo (Twente) staat ook nog een huis te "wachten".

De rest eromheen is al, bijna, klaar.

Die vleermuizen komen toch ergens vandaan?! Zijn ze daar dan illegaal verjaagd? Spontaan vertrokken omdat de kolonie te groot werd? Was er geen voedsel meer? Er zijn vast wel meer plaatsen waar ze zich thuis voelen/aanpassen.

Waar de ene diersoort zich thuis voelt hoeft dat bij een andere niet het geval te zijn. We kunnen in Nl niet op elke plek, alle diersoorten willen gaan houden. Wanneer begrijpt men dat eens???

Ik zeg bladblazer erin en ze zoeken dan wel een ander verblijf.

Succes!
Advertentie